Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

Yn galw gwneuthurwyr ffilm ifanc Wedi ei bostio ar 30 Maw 2022

Call out for young filmmakers

Yn galw gwneuthurwyr ffilm ifanc!

Fel rhan o Waith Academi Ffilm y BFI, rydyn ni’n cynnig 5 gwobr o £1000 i wneuthurwyr ffilm ifanc.

Mae'r cyfle hwn ar gael i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd wedi’u geni neu sy’n byw yng Nghymru.

Pwrpas y grant yw cynhyrchu ffilm fer-feicro (ffilm rhwng 60 a 120 eiliad).

I wneud cais, anfonwch e-bost yn cynnwys triniaeth weledol, crynodeb, a chyllideb yn amlinellu sut byddech chi’n gwario’r £1000 i learning@chapter.org.

Bydd y 5 gwneuthurwr ffilm llwyddiannus yn cael mentor creu ffilmiau wedi’i ddynodi iddynt, a fydd yn rhoi cyngor iddynt ar holl agweddau’r broses creu ffilmiau.

Bydd ceisiadau’n cael eu gwerthuso ar sail cryfder y syniad, ac rydyn ni’n annog ceisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli yn y diwydiant ar hyn o bryd yn benodol.


Dyddiad cau ceisiadau: Dydd Mercher 27 Ebrill, canol y dydd (y cynhyrchiad i’w gwblhau erbyn 31 Mai). 

Pob lwc!

Conversations