Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

Penwythnos Call the Waves Wedi ei bostio ar 20 Medi 2022

Call the Waves Weekend

NOS WENER 30 MEDI - DYDD SUL 2 HYDREF

Fel rhan o Call the Waves, dyma wahoddiad i ymuno â rhaglen dridiau o weithdai, perfformiadau a sgyrsiau gyda’r artistiaid Alia Mossallam, Fern Thomas, Kandace Siobhan Walker, Maya Al Khaldi a Noureddine Ezarraf, a’r curaduron Francesca Masoero, Louise Hobson a Shayma Nader. Gan ddwyn ysbrydoliaeth o’r ffyrdd niferus mae’r arddangosfa’n galw ar ddŵr, mae’r rhaglen yma’n archwilio caneuon, straeon, hanes a dyfodol yr artistiaid, y cerddorion a’r haneswyr sy’n rhan o Call the Waves.

Mae tocynnau ar gael ar gyfer digwyddiadau unigol, ac maen nhw am ddim i bawb. Ymunwch â ni draw yn chapter.org a rhannwch eich profiadau drwy #PenwythnosCTW #CTWWeekend


Nos Wener 30 Medi

Taith gyda'r Curaduron, SURGE

Llun: SURGE, Fern Thomas gan Kirsten McTernan ar Chapter 2022.

I ddechrau’r penwythnos llawn yma o ddigwyddiadau, byddwn ni yn Oriel Chapter nos Wener 30 Medi am 6pm gyda thaith dywys drwy’r arddangosfa gyda churaduron Call the Waves, Louise Hobson, Shayma Nader a Francesca Masoero. Gyda’i gilydd, byddan nhw’n trafod datblygiad yr arddangosfa ac yn cyflwyno’r artistiaid, y cerddorion a’r haneswyr a dynnwyd ynghyd yn yr arddangosfa grŵp ryngwladol yma.

Am 7pm, bydd Fern Thomas yn rhannu darlleniad sy’n mynd ar daith drwy wahanol ddyfroedd potensial, gan gyfeirio at ei gwaith SURGE, sy’n galw ar ddoethineb hynafol y dyfodol sydd ym mhob dŵr.

Archebwch Curators Tour

Archebwch SURGE


Dydd Sadwrn 1 Hydref

Saints & Haints, Telling like a river, Les techniciens de l'eau

Llun: Rawy al-Anhar (Quenching Rivers), Alia Mossallam gan Kirsten McTernan ar Chapter 2022.

Y diwrnod canlynol, dydd Sadwrn 1 Hydref, byddwn ni’n dechrau gyda gweithdy gwehyddu ac adrodd straeon gan Kandace Siobhan Walker (Saints & Haints) am 10am. Ymunwch â grŵp bach i ddysgu’r technegau sylfaenol o wehyddu rhwyd bysgota fach, wrth i ni wrando ar straeon gwerin Geechee.

Brynhawn dydd Sadwrn, am 2pm, bydd y gweithdy adrodd straeon cyntaf o ddau gydag Alia Mossallam (Telling Like a river) yn dechrau. Mewn grŵp bach, byddwn ni’n treulio amser gyda’r archifau amrywiol mae Alia yn eu rhannu yn Rawy al-Anhar, i archwilio gwrthwynebiad pobl Nubia i ddadleoliad, a sut gellir ail-ddweud stori drwy archifau a dŵr.

Nos Sadwrn, am 6pm, bydd y diwrnod yn dod i ben gyda sgwrs gan yr artist Noureddine Ezarraf (Les techniciens de l'eau), a fydd yn rhannu cyflwyniad i’w arfer ac yn trafod hanes byr gwleidyddiaeth dŵr yng nghefn gwlad Moroco, gan archwilio’r effeithiau cysylltiedig ar amser, defodau, a chysylltiadau cymdeithasol. 

Archebwch Gweithdy Saints & Haints

Archebwch Gweithdy Telling like a river 

Archebwch Sgwrs Les techniciens de l'eau


Dydd Sul 2 Hydref 

Telling like a river, sing for them to see

Llun: Maya Al Khaldi gan Stuart Whipps ar Chapter 2022

Ar y diwrnod olaf, dydd Sul 2 Hydref, byddwn ni’n dychwelyd at ail ran gweithdy dwy ran Alia Mossallam (Telling them like a river), a fydd yn dechrau am 10am. I gloi’r penwythnos, bydd Maya Al Khaldi yn rhannu perfformiad a chylch dysgu (sing for them to see) clòs gyda dim ond wyth o bobl.

Archebwch le nawr i ymuno â Maya i ddysgu’r caneuon mae hi wedi eu hailffurfio yn sing for them to see, a ddysgodd gan geidwad Maqam al-Nabi Ayoub - cysegrfa sy’n agos at ffynnon â’r un enw ym mhentref Ras Karkar ym Mhalesteina.

Archebwch Gweithdy Telling like a river

Archebwch Perfformiad sing for them to see


Mwy o ddigwyddiadau yn Rhaglen Gyhoeddus Call the Waves...

Intergenerational Soundings - Margarida Mendes

11 Hydref, 6yp

Yn y sgwrs yma bydd yr ymchwilydd, y curadur a’r ecolegydd Margarida Mendes (yn ymuno â ni trwy Zoom) yn defnyddio ei hymchwil barhaus gyda gwarcheidwaid afonydd a grwpiau ymgyrchu ar Afon Tejo i ganolbwyntio ar sut mae acwsteg adferol, methodolegau sonig, a ffurfiau trawsddisgyblaethol o eco-addysgeg yn gallu arwain at weithredu ymgysylltiol tuag at gymell galar hinsawdd a dechrau proses o adfer cymunedol. 

Archebwch


Earth Above Water - Sarah Shin

5 Tachwedd, 2yp

Ymunwch â’r cyhoeddwr, y curadur, a’r awdur Sarah Shin mewn gweithdy ysgrifennu ar ddŵr cuddiedig. Rydyn ni’n defnyddio cyfres o arferion a theclynnau fel cwmpawd ar gyfer creu pont rhwng yr hysbys a’r anhysbys. Trwy ddulliau dewiniaeth, gan gynnwys yr I Ching, gofynnwn: Ble mae’r cefnfor cyfrinachol, y dŵr dwfn coll – ffynhonnell y ffynhonnell – ynddon ni? 

Archebwch

Conversations