Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn dychwelyd i Chapter ar gyfer ei hail flwyddyn - gyda Moominvalley, Bob's Burgers, His Dark Materials a mwy Wedi ei bostio ar 06 Maw 2020

Cardiff Animation Festival returns to Chapter for its second year - with Moominvalley, Bob's Burgers, His Dark Materials and more

Bydd uchafbwyntiau'r ŵyl yn cynnwys:

  • 118 ffilm fer amrywiol wedi'u animeiddio o bedwar ban byd
  • Dosbarthiadau meistr a sesiynau holi ac ateb gyda Moominvalley, Bob's Burgers Fox (gan yr animeiddiwr o Gymru, Simon Choong), His Dark Materials (a gynhyrchwyd yng Nghaerdydd) a mwy
  • Ystod o ddigwyddiadau arbennig i'r diwydiant
  • Y tu ôl i'r llen gyda'r gyfres Paddington newydd gan Blue Zoo Animation
  • Dangosiad o'r ffilm nodwedd a enwebwyd am Oscar, I Lost My Body

Mae Chapter yn falch o fod yn cynnal Gŵyl Animeiddio Caerdydd ar gyfer ei hail flwyddyn. Dros bedwar diwrnod, rhwng 2 a 5 Ebrill 2020, bydd Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn arddangos y gwaith animeiddio gorau o bedwar ban byd i oedolion, teuluoedd a gwneuthurwyr ffilmiau. 

Yn ogystal â ffilmiau hirion a byrion anhygoel, mae'r ŵyl hefyd yn cynnwys dosbarthiadau meistr, gweithdai, sesiynau holi ac ateb gyda gwneuthurwyr ffilmiau, rhaglen addysg, dangosiadau y tu ôl i'r llen, digwyddiadau i'r diwydiant, paneli, cyfleoedd rhwydweithio a phartïon.

undefined

Cynhelir yr ŵyl yn Chapter, ac mae'n ganolbwynt i gymuned animeiddio ffyniannus Caerdydd ac yn fan cyfarfod i'r diwydiant, animeiddwyr annibynnol a selogion y byd animeiddio ehangach. Mae Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn llwyfan yng Nghymru ar gyfer gwaith animeiddio gorau Prydain a'r byd, a bydd yn croesawu gwneuthurwyr ffilmiau annibynnol, doniau cyffrous newydd, a mawrion sefydledig y diwydiant i brifddinas ieuengaf Ewrop.

Dywedodd Lauren Orme, Cyfarwyddwr yr Ŵyl: “Rydyn ni wrth ein bodd yn cael cyfle arall fis Ebryll nesaf i gyflwyno rhaglen animeiddio orlawn yng Nghaerdydd. Dyw animeiddio fel cyfrwng ddim wastad yn cael chwarae teg, ac rydyn ni’n falch iawn o gael rhoi llwyfan iddo."

"Fe gawsom ni gynifer o ffilmiau wedi’i hanimeiddio anhygoel i’w ddewis ohonynt eleni fe wnaethom ni benderfynu ychwanegu rhaglen ychwanegol."

"Mae cynulleidfa frwd dros animeiddio yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, ac roedd yr ŵyl gyntaf ddwy flynedd yn ôl yn boblogaidd iawn gyda seddi’n brin a pawb yn llawn cyffro. Rydyn ni’n edrych ymlaen at wneud y cyfan eto.”

Ffilmiau byrion wedi'u hanimeiddio

Mae rhaglenni amrywiol o ffilmiau byrion wedi'u hanimeiddio wrth galon Gŵyl Animeiddio Caerdydd. Bydd cyfresi o ddangosiadau thematig o ffilmiau byrion i oedolion yn cynnwys: ‘Gwir’, yn arddangos ffilmiau dogfen wedi'u hanimeiddio, ‘Her’ dangosiad hwyr y nos o ffilmiau byrion tywyll ac od, a ‘Mud’, ffilmiau heb ddeialog. Caiff ffilmiau am yr amgylchedd a'n lle yn y byd eu gosod gyda'i gilydd mewn rhaglen o'r enw 'Cynefin'. Mae themâu eraill yn cynnwys 'Y Galon', 'Y Corff', 'Y Meddwl', ffilmiau y mae eu straeon yn archwilio niwroamrywiaeth ac iechyd meddwl. Bydd Chapter yn archwilio Iechyd Meddwl a Llesiant ar draws ei rhaglen artistig ehangach yn ystod gwanwyn 2020.

Dosbarthiadau meistr a sesiynau holi ac ateb

Bydd cynulleidfaoedd yn cael cyfle i gamu i fydoedd niferus His Dark Materials (a gynhyrchwyd yng Nghaerdydd) wrth iddyn nhw gael gweld sut caiff pypedwaith traddodiadol, effeithiau gweledol blaengar a rhywfaint o Lwch eu cyfuno i ddod â demoniaid ac eirth peryglus yn fyw. Bydd yr animeiddiwr o Gymru, Simon Chong, yn ymuno â'r ŵyl am sgwrs drwy fideo o LA, lle mae'n byw ac yn gweithio fel Cyfarwyddwr ar Bob's Burgers gan Fox. Bydd mynychwyr yr ŵyl hefyd yn cael cyfle prin i weld penodau o'r gyfres hudol Moominvalley, gyda Matt Berry a Rosamund Pike yn serennu ar y sgrin fawr. Bydd sesiwn holi ac ateb gyda'r cyfarwyddwr penodau, Avgousta Zoureldi, a fydd yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd o bob oed ddysgu mwy am waith Gutsy Animations yn creu addasiad hardd o straeon clasurol y Moomins gan yr awdur-ddarlunydd Tove Jansson ar gyfer y teledu.

undefinedLlun: His Dark Materials

Digwyddiadau i'r diwydiant

Bydd Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn cynnig ystod gyffrous o sgyrsiau, paneli a digwyddiadau rhwydweithio ar gyfer pobl sydd yn y diwydiant animeiddio neu sy'n gobeithio dechrau arni. Yn dilyn ei herthygl Skwigly ddiweddar a oedd yn ymateb i ystadegau newydd ar gynhwysiant ac amrywiaeth yn sectorau animeiddio ac effeithiau gweledol gwledydd Prydain, bydd y darlunydd a'r cyfarwyddwr celf animeiddio Tanya J Scott yn cadeirio trafodaeth ar gynhwysiant yn y diwydiant animeiddio, gyda phanel o bobl greadigol o'r byd animeiddio ac effeithiau gweledol yn trafod sut mae gweithio tuag at weithle tecach a mwy amrywiol. Bydd digwyddiadau mewn partneriaeth â ScreenSkills yn rhoi cyfle i bobl newydd i'r maes rwydweithio a dysgu gan weithwyr proffesiynol o'r diwydiant animeiddio cyfan.

Teuluoedd a phobl ifanc

Bydd modd i gynulleidfaoedd ifanc gwrdd a dysgu gan animeiddwyr a dylunwyr sain gyda'r rhaglen i ysgolion mewn partneriaeth ag Into Film. Bydd Gwyl Ffilmiau LHDT+ Caerdydd, Gwobr Iris, yn dod â detholiad o rai o'u hoff ffilmiau byrion wedi'u hanimeiddio a enwebwyd am wobr Iris.

Mae'r wledd i deuluoedd yn cynnwys taith y tu ôl i'r llen o gwmpas cyfres newydd Paddington gan Blue Zoo Animation ar gyfer StudioCanal a Nickelodeon, a chyfres lwyddiannus ddoniol Illuminated Films i CiTV ac S4C The Rubbish World of Dave Spud gyda'r crëwr Ed Foster. Yn ogystal â chyfle i gwrdd â'r meistri y tu ôl i hoff animeiddiadau'r teulu, bydd rhaglen Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn cynnwys dangosiadau o ffilmiau byrion wedi'u hanimeiddio ar gyfer plant o bob oed, a chyfle i roi cynnig ar animeiddio am y tro cyntaf, gyda gweithdai Cymraeg a Saesneg.

Mae Gŵyl Animeiddio Caerdydd hefyd wedi cyhoeddi y bydd yn dangos ffilm nodwedd Netflix sydd wedi cael ei henwebu am wobr Oscar, I Lost My Body (cyf. Jérémy Clapin) - stori am ddosbarth cymdeithasol, dod i oed, a chwilio am gysylltiad ar ochr dywyll Paris yn ystod y nawdegau cynnar.

Cynhelir Gŵyl Animeiddio Caerdydd 2020 rhwng dydd Iau 2 a dydd Sul 5 Ebrill yn Chapter. Mae tocynnau ar werth nawr. Mwy o wybodaeth

undefinedLlun: I Lost My Body

Conversations