Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Gŵyl Ddawns Caerdydd yn Chapter Wedi ei bostio ar 04 Tach 2019

Cardiff Dance Festival launches at Chapter

Mae trydedd Ŵyl Ddawns Caerdydd, a gaiff ei chynnal bob dwy flynedd, yn denu artistiaid a chwmnïau o fri o bob cwr o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol i Gaerdydd i dathlu dawns gyfoes.

Bydd yr ŵyl yn digwydd rhwng 8 a 24 Tachwedd, ar draws chwe lleoliad yn y ddinas: Chapter, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, g39, Prifysgol De Cymru a Tŷ Dawns Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. 

Bydd yr ŵyl yn cychwyn gyda pharti lansio yn y Chapter nos Wener 8 Tachwedd, gyda chomisiwn newydd gan yr artist Cecile Johnson Soliz a dawnswyr eraill. Mae’r gwaith cyffrous hwn, Exploratory Dances for Drawings and Sculpture, yn dangos bwriad i gydweithio yn y dyfodol. Bydd cerddoriaeth a ffilmiau gan artistiaid a chwmnïau sy’n gysylltiedig â'r ŵyl yn cael eu dangos hefyd. Mae’r parti lansio yn wahoddiad agored i gysylltu a dathlu'r unig ŵyl ddawns gyfoes yng Nghymru.  

undefinedMae rhaglen lawn yr ŵyl yn cynnwys rhywbeth at ddant pawb.  

Dywedodd Chris Ricketts, cyfarwyddwr artistig Gŵyl Ddawns Caerdydd: “Rydyn ni wrth ein bodd o gyflwyno artistiaid a chwmnïau dawns anhygoel yn yr ŵyl eleni. Bydd dros 70 o artistiaid yn cymryd rhan mewn cynyrchiadau a digwyddiadau. Mae llawer o’r artistiaid wedi’u lleoli yma, ond bydd sawl un yn dod i Gymru o wledydd Ewropeaidd gwahanol ac mor bell i ffwrdd â Chanada ac Awstralia. Grŵp anhygoel ac amrywiol o bobl, a rhaglen arbennig o amrywiol i gynulleidfaoedd ei mwynhau.”

Mae perfformiadau yn Chapter yn cynnwys: Rosalind Crisp Unwrapping d a n s e (15 Tach), Rachael Young OUT (17 Tach), Siriol Joyner Morfa Rhuddlan (21-23 Tach), Second Hand Dance Touch (22-23 Tach), and Leah Marojević and Theo Clinkard The Elsewhen Series (24 Tach).

Yn ogystal ag amrywiaeth o berfformiadau â thocynnau a pherfformiadau am ddim, mae’r ŵyl wedi rhoi pwyslais mawr ar ddatblygiad artistig a chyfoethogi’r gymuned ddawns yng Nghymru.  

I gael rhagor o fanylion ac i archebu tocynnau, ewch i www.dance.wales/cy/

undefined

Lluniau: Rachel Young OUT, Leah Marojevic and Theo Clinkard The Elsewhen Series and Rosalind Crisp Unwrapping d_a_n_s_e

Conversations