Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Gŵyl Ddawns Caerdydd yn Chapter Wedi ei bostio ar 04 Tach 2019

Cardiff Dance Festival launches at Chapter

Mae trydedd Ŵyl Ddawns Caerdydd, a gaiff ei chynnal bob dwy flynedd, yn denu artistiaid a chwmnïau o fri o bob cwr o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol i Gaerdydd i dathlu dawns gyfoes.

Bydd yr ŵyl yn digwydd rhwng 8 a 24 Tachwedd, ar draws chwe lleoliad yn y ddinas: Chapter, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, g39, Prifysgol De Cymru a Tŷ Dawns Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. 

Bydd yr ŵyl yn cychwyn gyda pharti lansio yn y Chapter nos Wener 8 Tachwedd, gyda chomisiwn newydd gan yr artist Cecile Johnson Soliz a dawnswyr eraill. Mae’r gwaith cyffrous hwn, Exploratory Dances for Drawings and Sculpture, yn dangos bwriad i gydweithio yn y dyfodol. Bydd cerddoriaeth a ffilmiau gan artistiaid a chwmnïau sy’n gysylltiedig â'r ŵyl yn cael eu dangos hefyd. Mae’r parti lansio yn wahoddiad agored i gysylltu a dathlu'r unig ŵyl ddawns gyfoes yng Nghymru.  

undefinedMae rhaglen lawn yr ŵyl yn cynnwys rhywbeth at ddant pawb.  

Dywedodd Chris Ricketts, cyfarwyddwr artistig Gŵyl Ddawns Caerdydd: “Rydyn ni wrth ein bodd o gyflwyno artistiaid a chwmnïau dawns anhygoel yn yr ŵyl eleni. Bydd dros 70 o artistiaid yn cymryd rhan mewn cynyrchiadau a digwyddiadau. Mae llawer o’r artistiaid wedi’u lleoli yma, ond bydd sawl un yn dod i Gymru o wledydd Ewropeaidd gwahanol ac mor bell i ffwrdd â Chanada ac Awstralia. Grŵp anhygoel ac amrywiol o bobl, a rhaglen arbennig o amrywiol i gynulleidfaoedd ei mwynhau.”

Mae perfformiadau yn Chapter yn cynnwys: Rosalind Crisp Unwrapping d a n s e (15 Tach), Rachael Young OUT (17 Tach), Siriol Joyner Morfa Rhuddlan (21-23 Tach), Second Hand Dance Touch (22-23 Tach), and Leah Marojević and Theo Clinkard The Elsewhen Series (24 Tach).

Yn ogystal ag amrywiaeth o berfformiadau â thocynnau a pherfformiadau am ddim, mae’r ŵyl wedi rhoi pwyslais mawr ar ddatblygiad artistig a chyfoethogi’r gymuned ddawns yng Nghymru.  

I gael rhagor o fanylion ac i archebu tocynnau, ewch i www.dance.wales/cy/

undefined

Lluniau: Rachel Young OUT, Leah Marojevic and Theo Clinkard The Elsewhen Series and Rosalind Crisp Unwrapping d_a_n_s_e

Conversations