Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Chapter o adre: Artes Mundi 9, Luna Park 10 Mlynedd, Comedi Rhithiol, ffilm newydd The Traitor & mwy Wedi ei bostio ar 31 Gorff 2020

undefined

ART IN THE BAR | MAGDA ARCHER (llun gan Adam Chard)

 

CHAPTER O ADRE

undefined

Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi 9 yn 2021

Rydym wrth ein bodd i fod yn lleoliad partner ar gyfer arddangosfa a gwobr byd-enwog Artes Mundi pan fydd yn cael ei gynnal nesaf.

Bydd Artes Mundi 9 yn digwydd rhwng 13 Chwefror  a 6 Mehefin 2021 yng Nghaerdydd ar draws tri lleoliad, Yr Amgueddfa Genedlaethol,  Chapter a g39. Mae rhestr fer Artes Mundi 9 yn cynnwys: Firelei Báez (Gweriniaeth Dominica), Dineo Seshee Bopape (De Affrica), Meiro Koizumi (Siapan), Beatriz Santiago Muñoz (Puerto Rico), Prabhakar Pachpute (India) a Carrie Mae Weems (UDA).

 

Mwy o wybodaeth 

 

undefined

Sgwrsio: Luna Park 10 Mlynedd

Mae hi’n union 10 mlynedd ers i ni gomisiynu Luna Park – cerflun 16-metr o uchder o Ultrasaurus - gan y ddeuawd o artistiaid Heather  & Ivan Morison.

Ar ddydd Sul Awst 2 am 7pm, mae Heather ac Ivan yn ymuno â Hannah Firth, ein Cyfarwyddwr Rhaglen a Joanne Bushnell, Cyfarwyddwr Aspex, i drafod y prosiect gwreiddiol, y fersiwn newydd mewn Realaeth Rhithiol  (Luna Park 10 Mlynedd a gomisiynwyd gan Aspex), a chynlluniau ar gyfer teyrnged parhaol i’w osod yn Portsmouth y flwyddyn nesaf. Mae’r digwyddiad rhithiol am ddim ond rhaid archebu o flaen llaw. I gadw lle cliciwch isod. 

Archebwch nawr

 

undefined

Robin Morgan & Chyfeillion Comedi

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi’r act olaf ar gyfer ein noson gomedi rhithiol nesaf gyda Robin Morgan & Chyfeillion! Bydd Sindhu Vee (Live at the Apollo, BBC Radio 4) yn perfformio ynghyd â Jessica Fostekew & Clint Edwards. Pris tocyn yw £5. Dim ond ychydig bach o docynnau ‘rhes flaen’ sydd ar ôl felly ewch ati’n syth i’w prynu!

Mwy o wyboaeth ac archebu 

 

Ffilmiau newydd

undefined

The Traitor

Mae The Traitor yn adrodd stori wir Tommaso Buscetta, y dyn wnaeth ddymchwel maffia y Cosa Nostra. “show-stopping! A big, bold true-crime gangster movie” The Guardian

Mwy o wybodaeth & Gwylio

 

undefined

Alice

Ar ôl darganfod bod y teulu heb geiniog oherwydd bod ei gwr yn ddibynnol ar escorts mae Alice yn cael ei thynnu mewn i fyd o buteindra uchel-ael fel modd o ofalu am ei hun a’i phlentyn.  “Terrific… A Believable journey from despair to empowerment to hope”  EMPIRE ★ ★ ★ ★

Mwy o wybodaeth & Gwylio

Drwy wylio’r ffilmiau hyn byddwch yn cefnogi ein sinema gan y bydd canran o'r incwm yn dod i Chapter. Am restr gyflawn o’r ffilmau sydd ar gael i’w gwylio o adre gyda Chapter cliciwch yma.  

 

Canolfan Ffilm Cymru

Mae gan aelodau a phartneriaid Canolfan Ffilm Cymru pob math o weithgareddau ffilm arlein i’ch diddanu. Y mis hwn mae nhw’n argymell:

undefined

Ymunwch gyda Story Stacks 73 Cinema ar Instagram , oriel ddigidol yn dangos y gorau o ffilm. Mae nhw wedi partneru gyda rhai artistiaid, dylunwyr a curaduron digidol cyffrous i dynnu sylw at rai o’r talentau gorau yng Nghymru.  

 

undefined

Ydych chi’n chwilio am rywbeth i  ddiddanu plant creadigol rhwng 12-16 oed yr haf hwn? Dysgwch am ysgrifennu ar gyfer y sgrin ac ysgrifennu creadigol gydag awdur ffilm a theledu proffesiynnol mewn tair sesiwn tair awr ar Zoom, ynghyd â thasgau ysgrifennu adref y bydd yr awdur yn eu beirniadu. Gallwch gofrestru ar gyfer un o weithdai creu ffilm rhithiol y BFI yma .

 

undefined

Scene Change: #MissingLiveTheatre

Yr wythnos ddiwethaf fe lapiodd dylunwyr #SceneChange ein canolfan gelfyddydau mewn neges o obaith gyda thâp pinc yn dweud  #MissingLiveTheatre. Mae’r tâp hwn wedi mynd bellach a bydd yn cael ei ail-ddefnyddio i lapio lleoliad theatr neu sefydliad arall.  

Prosiect wedi’i greu gan ddylunwyr llwyfan yw #SceneChange er mwyn cadw theatrau yn weladwy ac i dynnu sylw at effaith COVID-19 ar y diwydiannau creadigol.

Mwy

Conversations