Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Chapter o adre: Galwad am artistiaid, Film Feels Connected gan BFI FAN, Robin Morgan & Ffrindiau & mwy Wedi ei bostio ar 28 Awst 2020

CHAPTER O ADRE

 

undefined

Galwad am artistiaid yng Nghymru: comisiwn gwaith celf newydd

I ddathlu ail-agor yn yr Hydref rydym yn comisiynu artist i greu gwaith celf ar gyfer blaen ein hadeilad. Mae’r cyfle yn agored i artistiaid o Gymru a rhai wedi’u lleoli yng Nghymru. Mae’r dyddiad cau yn prysur agosau – rhaid derbyn ceisiadau erbyn 8pm, dydd Mawrth nesaf, 1af o Fedi

Manylion llawn a gwneud cais

 

undefined

Film Feels Connected

Y gŵyl banc hwn ymunwch â ni ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau  a sgyrsiau ffilm arlein fel rhan o raglen y BFI ‘Film Feels Connected’ ar draws y DU.

Diolch i arian oddi wrth y BFI, rydym wedi gallu lansio platfform ffrydio, Chapter Player, fydd yn ein galluogi i ddod o hyd i ffyrdd newydd i barhau i ddangos rhai o'r ffilmiau, sgyrsiau a pherfformiadau gorau o Gymru ac ar draws y byd. 

 

undefined

Around the Sun, o ddydd Gwener  28 Awst

Gallwch rentu y rhamant Prydeinig hyfryd hwn ar Chapter Player am £4.99.

Mwy

 

undefined

Chapter Moviemaker: Cysylltu - o ddydd Gwener 28 Awst

Ymunwch â Tom Betts a Claire Vaughan am ddetholiad o ffilmiau gan Moviemakers o’r gorffennol a’r presennol ar thema cysylltu.

Mwy

 

undefined

Reframed Watch: Bil Dwbl Fampirod - Dydd Llun 31 Awst

Ymunwch â Reframed Film i wylio gyda’ch gilydd a sgyrsiau byw mewn bil dwbl fampirod arbennig ar gyfer gŵyl y banc.

Mwy

 

undefined

Comedi Robin Morgan & Ffrindiau - Dydd Gwener  4 Medi, 8pm

Dyma ein trydydd digwyddiad comedi arlein gyda Robin Morgan & Ffrindiau! Ymunwch â ni ar Zoom gyda’r comedïwyr Ahir Shah, Esther Manito a Glen Moore.

Mwy o wybodaeth ac archebu

 

undefined

Cymdeithas Gelf Caerdydd: darlith rithiol - 10 Medi, 2pm

Dr Natalia Murray: Celf Modern Ffrengig ym Moscow a’r Avant Garde Rwsaidd

Mwy o wybodaeth ac archebu

 

Dangosiadau ffilm rhithiol

undefined

Perfect 10

Mae Leigh (Frankie Box) yn 14 oed ac byw ar gyrion Brighton gyda’i thad sy’n ei esgeuluo. Mae hi’n dalentog mewn gymnasteg, yn hyfforddi’n galed ar gyfer ei chystadleuaeth gyntaf. Pan mae hanner-brawd hŷn yn ymddangos yn ei chartref un noson mae bywyd unig Leigh yn cael ei drawsnewid.

Gwylio

 

undefined

Ava

Ava yw ffilm gyntaf,  afaelgar Sadaf Foroughi am ferch ifanc yn dod i oed mewn cymdeithas draddodiadol,  gaeth, ac mae wedi’i seilio ar ei phrofiadau ei hun fel merch ifanc.

Gwylio

 

Cymuned Greadigol: Beth sy’n Digwydd

undefined

Like Panties for Dishrags

Mae ‘Like Panties for Dishrags’ yn gomedi sain ar gyfer oedolion wedi’i greu yn gyfangwbl yn ystod y cyfnod clo  gan Jon Blake, sydd wedi ennill gwobr BBC Talent ac sydd hefyd ar restr fer Gwobr y Writers Guild, Gwobr Llyfrau Plant a’r Gwobrau Laugh Out Loud.

Mwy o wybodaeth & Gwrando

 

undefined

Taking Flight Theatre: First 3 Drops

Mae Taking Flight Theatre wedi datblygu sioe newydd sbon ar gyfer teuluoedd i fwynhau adref. Mae First Three Drops yn llawn dwli,  dewiniaeth a newid siapiau ac yn stori ddoniol a hudolus am antur yn Saesneg, Iaith Arwyddion Prydain a Saesneg â Chefnogaeth Arwyddion. Ymunwch yfory (dydd Sadwrn 29 Awst)

Mwy o wybodaeth & Archebu

 

Canolfan Ffilm Cymru yn argymell......

Mae pob math o weithgaredd ffilm ar gael i’ch diddanu arlein gan aelodau a phartneriaid Canolfan Ffilm Cymru. Y mis hwn mae nhw’n argymell:

undefinedGwrando ar recordiadau a gymrwyd o ddigwyddiad Gentle/Radical ‘Rethinking the Harvest’ oedd yn cynnwys ffilmiau byr a chyfraniadau gan siaradwyr gwâdd ar themâu cyfiawnder hil a thir. Gallwch wrando ar eu gwefan yma.

 

undefined

Mae Cardiff Animation Kids yn ôl, ymunwch a’r dangosiad yfory (Sadwrn 29 Awst) am  10:30am am awr o hwyl i’r teulu gan animeiddwyr annibynnol fydd yn llonni ei bore Sadwrb. Tanysgrifiwch a gwyliwch yma.

 

Conversations