Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Chapter o adre: Francisco Rodriguez, Belly Laughs Comedy, National Theatre, Cymuned Greadigol a mwy Wedi ei bostio ar 15 Mai 2020

Chapter from home: Francisco Rodriguez, Belly Laughs Comedy, NT Live, Chapter Community & more

CHAPTER O ADRE

undefined

IN THE NIGHT WE BELIEVE – Arddangosfa Francisco Rodriguez nawr yn agored arlein

Efallai bod ein drysau ynghau am y tro ond rydym yn falch iawn i roi gwybod i chi bod ein cyfeillion yn Oriel Cooke Latham, Llundain, sy’n cynrychioli ein artist Celf yn y Bar presennol, Francisco Rodriguez – wedi lansio yr arddangsofa ‘In The Night We Believe’ arlein.

Fe agoron ni arddangosfa iasol o gyfareddol Francisco dim ond tridiau cyn y cloi felly os na chafoch chi gyfle i’w weld cymerwch gip, cliciwch y botwm isod.

Mae’r holl weithiau ar werth gydag 20% o’r elw yn cael ei gyfrannu yn hael iawn i’n cronfa Achub Chapter, fydd yn ein helpu i sicrhau y gallwn barhau i gefnogi comisiynu ac arddangos gwaith artistiaid pan fyddwn yn gallu ail-agor yn ddiogel.

Mwy o wybodaeth

 

undefined

Llond Bol o Chwerthin - Belly Laughs Caerdydd​ ar gyfer elusennau lleol 

Heno am 7.30pm, bydd gig comedi rhithiol yn digwydd i godi arian ar gyfer pedair elusen lleol: Chapter, FareShare De Cymru, Llamau ac Ysbyty Calon y Ddraig.

Mae’r rhestr yn cynnwys nifer o gomediwyr Cymreig gan gynnwys Elis James o BBC Radio 5 Live, Cyflwynydd Newsjack ar BBC Radio 4 Extra, Kiri Pritchard-McLean & Enillydd Gwobr Comedi Caeredin 2019 Jordan Brookes. Yr awdur a’r perfformiwr Robin Morgan  fydd yn cyflwyno’r digwyddiad.

Am ragor o wybodaeth ac i gyfrannu ewch i botwm yn isod. click the 'More Info' link below. I ymuno a’r digwyddiad ewch i’r ddolen hon: twitch.tv/charitycomedy

Mwy o wybodaeth

 

undefined

Astudio Ffilm am Hwyl  – Howl’s Moving Castle

Yn ystod y cloi rydym yn parhau i rannu cyfloedd dysgu cyffrous i gadw pobl ifanc yn ymwneud â ffilm, celf a pherffomio o adre.

Yr wythnos hon, i gyd-fynd a Thymor Siapan 2020 y BFI rydym yn dathlu anime Siapaneaidd a’r Stiwdio Ghibli gwych. Mae’r pecyn astudio yn edrych ar y ffilm ffantasïol Howl’s Moving Castle gan Hayao Miyazaki, wnaeth syfrdanu cynulleidfaoedd gyda’r ffilm Spirited Away gan ennill sawl gwobr.

Mae Howl’s Moving Castle – ac eraill gan Studio Ghibli – ar gael ar Netflix. Am ragor o wybodaeth ac i lawrlwytho pecyn astudio cliciwch yn isod.

Mwy o wybodaeth

 

National Theatre Adre

Mae’n siwr bod llawer ohonoch chi yn colli eich dangosiadau NT Live! Felly rydym wrth ein bodd bod cynhyrchiad gan NT Live yn cael ei ffrydio o 7pm bob nos Iau ar YouTube ac ar gael ar alw am wythnos.  Nesaf ar yr amserlen:

undefined

Barber Shop Chronicles (tan 21 Mai)

Recordiad archif sydd heb ei weld o’r blaen o ddrama lwyddianus  Inua Ellams am y llefydd lle mae clebran yn grafog a’r gwir yn taro.

Mwy & Gwyliwch 

 

undefined

A Streetcar Named Desire: 21 - 28 Mai

Gillian Anderson sy’n chwarae  Blanche DuBois yn y cynhyrchiad gan y Young Vic o ddrama glasurol Tennessee Williams gafodd glod mawr gan y beirniaid.

Mwy & Gwyliwch

 

Reframed Film

Mae ein ffrindiau Reframed Film yn dal i wylio ffilmiau gyda’i gilydd arlein. Dilynwch nhw ar Twitter @ReframedFilm am y wybodaeth ddiweddaraf a’r amserlen lawn. Mae’r partïon gwylio yr wythnos hon:

undefined

Kate Nash: Underestimate the Girl - Iau 21 Mai 7pm #ReframedWatch

Yn 18 oed cyrrhaeddodd Kate Nash uchelfannau miwsig pop gan lamu o Ogledd Llundain i deithio’r byd. Ond ar ôl i’w rheolwyr dwyllo bu raid iddi ail-feddwl am ei gyrfa. Nawr yn dechrau ar fywyd newydd fel actores mae yma apêl i’r galon greadigol i’n hysbrydoli ni i gyd: bydd feiddgar. Ar gael ar BBCiplayer:

Gwyliwch

 

Water Lilies - Sul 24 Mai 4pm #ReframedWatch

Ym maestrefi Paris mae’r  tomboi Marie yn dechrau treulio amser yn y pwll nofio lle mae ei ffrind gorau Anne yn helpu gyda dosbarth nofio plant. Mae  Floriane urddasol yn cipio ei sylw ac mae’r ddwy ferch ifanc yn dechrau cyfeillgarwch anesmwyth tra bo Anne yn dyheu am y François breuddwydiol. Mae’r perthnasau sy’n newid yn yr haf hirfelyn hwn yn newid y merched ifanc am byth yn y rhamant cyntaf trawiadol hwn gan wneuthurwr ffilm  Portrait of a Lady on Fire. Ar gael ar Mubi 

Gwyliwch 

 

undefined

Premiere Byd Eang Hijinx gyda C&A

Ar 20 Mai am 8pm gallwch ymuno a’n cyfeillion yn Hijinx am premiere byd  ‘The Matthew Purnell Show’ – comedi llawn egni wedi’i osod yn y dyfodol agos lle mae pobl ag anableddau dysgu/awtistiaeth wedi cymryd drosodd byd ffilm a theledu.  

Yn syth ar ôl y premiere bydd C&A byw gyda rhai o’r tim creadigol (gyda dehongli  BSL gan Tony Evans).

Dyma’r digwyddiad olaf yng ngwyl ffilm a theatr arlein Hijinx. Am ragor o wybodaeth ac i ddysgu mwy am weddill y rhaglen cliciwch yn isod.

Mwy

 

undefined

BFI FAN: INCLUSIVE CINEMA - Mental Health Awareness Week

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl rhwng 18 - 24 Mai. Dan arweiniad yr Ymddiriedolaeth Iechyd Meddwl, y thema yw ‘Caredigrwydd’.

Yn aml mae straeon am iechyd meddwl yn cael eu camddehongli ar y sgrin gan ychwanegu at y stigma sy’n gysylltiedig â chyflyrau iechyd meddwl. Gall ffilmiau hefyd roi cyfloedd i godi ymwybyddiaeth, i gefnogi addysgu ac ehangu dealltwriaeth am brofiadau iechyd meddwl a thanio trafodaethau pwysig am sut fyddwn ni’n gofalu am ein gilydd. Dewch o hyd i rai ffilmiau a digwyddiadau o bwys ar y dudalen yn isod

Mwy

 

CYMUNED GREADIGOL CHAPTER

Rydym mor falch o Gymuned Greadigol Chapter – o’n staff a gwirfoddolwyr, i ddeiliaid stwidio, tenantiaid a garddwyr cymuned – nhw sy’n ein gwneud yr hyn ydyn ni! Yr wythnos hon mae rhai o’n staff yn rhoi cip i ni ar eu bywydau yn y cloi.

undefined

ROB KENNEDY

Mae Rob yn gweithio fel un o Daflunwyr Sinema Chapter. Tra’n Aros Adre mae e wedi bod yn creu gofodau UV tawel yn ei gartref a’r ardd. Mwy

LINDSAY HODGES

Rheolwr Blaen y Tŷ yw Lindsay ac aelod o dim y cafe-bar. Mae hi wedi bod yn brysur yn gweithio gyda’i phlant ar liwio mewn i godi arian i Chapter! Mwy

 

undefined

Archif Chapter: Rose Wylie

Y flwyddyn nesaf byddwn yn dathlu ein penblwydd yn 50. I nodi’r achlysur pwysig hwn rydym yn edrych nol drwy’r archif ar rai o’r digwyddiadau, arddangosfeydd, gigs, casgliadau a phobl sydd wedi gwneud Chapter yr hyn yw e heddiw.  

Yr wythnos hon rydym yn twrio yn y gorffennol mwy diweddar i ddathlu ein cyd-weithio gyda’r artist o fri Rose Wylie a’i harddangosfa  ‘Tilt The Horizontal Into A Slant’ wnaeth ddiddanu a swyno mwy na 6000 o ymwelwyr yn 2016

Roeddem  wrth ein bodd i gynhyrchu llyfr newydd i gyd-fynd a’r arddangosfa oedd yn cynnwys testun gan yr awdur a’r bardd Cherry Smyth, trawsysgrif o sgwrs rhwng Wylie a’i chyd-weithiwr ers amser maith, yr artist Ben Rivers, a llu o ddelweddau o’r arddangosfa. Cwmni Nelmes Design wnaeth ddylunio’r cyhoeddiad a gallwch ei ddarllen arlein am ddim yma


undefined

Darllenwch am Ddyddiau Cynnar Chapter

I’n helpu i ailagor a chyrraedd carreg filltir ein 50fed penblwydd, ystyriwch gyfrannu drwy easydonate.org/CHAPTER neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth.

Conversations