Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Chapter o adre: Mel Brimfield, Rules of Play, The Perfect Candidate, gweithgareddau i bobl ifanc, ffilm Cymreig a mwy Wedi ei bostio ar 01 Mai 2020

Chapter from home: Mel Brimfield, Rules of Play, activities for young people, Welsh film & more

Mae ein ‘Chapter o Adre’ newydd am gael hwyl, am gadw eich meddwl yn effro ac am ddod o hyd i ffyrdd i brofi’r celfyddydau yn ystod y cloi. Ar adeg fel hyn rydym yn credu bod diwylliant, creadigrwydd a chymuned yn bwysicach nag erioed. Gall y celfyddydau gynnig ffyrdd newydd i ymgysylltu ag eraill. Gadewch i ni weld beth allwn ni gynnig...

Oes gyda chi rywbeth i ychwanegu? Anfonwch eich awgrymiadau ar gyfer y crynodeb nesaf ar Twitter: @chaptertweets

 

undefined

Mel Brimfield: rhagolwg o Ungeziefer

Ar yr 20fed o Fawrth roeddem i fod i agor From This World, To That Which Is To Come, arddangosfa gan Mel Brimfield. Mae’r arddangosfa aml-gyfrwng yn archwilio natur cymhleth ac aml bregus y meddwl dynol ac yn cynnwys gweithiau o’r doniol tywyll i’r hynod gadarnhaol. Yn anffodus bu raid i ni roi’r gorau i osod yr arddangosfa ond rydym wedi cyffroi yn lân bod Mel wedi bod yn hael iawn yn cynnig y sain o’r gosodiad Ungeziefer i’n cynulleidfaoedd fwynhau arlein.

Mae Ungeziefer yn dywyll o ddoniol ac yn canolbwyntio ar artist trosleisio truenus mewn stiwdio recordio yn ceisio gwneud llyfr llafar cryno o ‘Metamorphosis’ Franz Kafka. Mae hanes trawsnewidiad hunllefus Gregor Samsa mewn i chwilen enfawr, ac anallu ei deulu i ymdopi â’r arswyd hyn, yn cael ei ddefnyddio fel trosiad llac am ddechrau sgitsoffrenia a’r effeithiau sy’n aml yn dieithrio. Gwrandewch ar y sain drwy glicio yma ac am fwy o wybodaeth am yr arddangosfa cliciwch y botwm isod

Mwy o wybodaeth

 

undefined

Rules of Play: mwynhewch gemau, helpwch Chapter a cefnogwch fusnesau lleol

Mae Rules of Play, sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, eisoes yn un o noddwyr Chapter ac mae nhw fel arfer yn darparu gemau bwrdd ar gyfer cwsmeriaid y cafe bar.

Tra ein bod ynghau rydym wrth ein bodd i gyhoeddi bod Rules of Play wedi bod yn tu hwnt o hael ac yn cynnig am bob gem bwrdd fydd yn cael ei brynu drwy’r ddolen isod fe fydd 10% o’r pris gwerthu yn mynd i gronfa Achub Chapter. Nodwch bod RHAID prynu’r gemau drwy’r ddolen benodol yma er mwyn i Chapter elwa o’r cyfraniad. Cliciwch yma neu copiwch y ddolen i’ch porwr: https://rulesofplay.co.uk?aff=5

Felly... gan bod chwarae gemau yn ffordd wych o’n diddanu tra’n bod ni tu fewn, pam na ewch i bori drwy’r dewis enfawr o gemau a phrynu eich hoff gem a chefnogi Chapter a busnes lleol yr un pryd. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod mwy am y gemau sydd ar gael a sut fydd eich pryniant yn ein cefnogi ni.

Mwy o wybodaeth

 

undefined

Ffilm newydd: The Perfect Candidate

Rydym wrth ein bodd bod Modern Films wedi sicrhau bod y ffilm newydd hon ar gael i’n cynulleidfaoedd adre. Dewiswch 'Chapter (Cardiff)' wrth brynu’r ffilm a bydd 10% o’r elw yn mynd i Chapter.

Unig ddymuniad y meddyg ifanc Maryam yw bod wyneb newydd yn cael ei roi ar y ffordd y tu allan i’r ysbyty lleol, ond does neb yn ei chymryd o ddifri. Felly, er gwaetha’r ffaith nad yw hi fod i sefyll fel ymgeisydd, na dangos ei wyneb mewn fideos ymgyrchu, neu siarad yn uniongyrchol gyda phleidleiswyr gwrywaidd yn Saudi Arabia geidwadol – mae hi’n penderfynu sefyll am sedd ar y cyngor lleol, gan lansio ymgyrch sy’n dechrau fel syniad newydd, gwahanol ond sy’n gyflym yn tyfu i fod yn rhywbeth mwy. Mae ymgyrch wleidyddol ddi-nod y ddynes broffesiynnol uchelgeisiol yma yn dod yn rhan o stori fwy o faint a’i gobeithion am fyd gwell yn y ffilm bwerus hon gan gyfarwyddwr yr annwyl Wadjda (y ffilm gyntaf gan gyfarwyddwr benywaidd yn y wlad). Essential Film of 2020 ★★★★ “Fiery and Headstrong“ The Guardian

Gwyliwch

 

undefined

Hwyl wrth astudio ffilm: Charlie and the Chocolate Factory

I’ch cadw chi’n ddiddan yn ystod y cloi rydym yn parhau i greu cyfleoedd addysgol cyffrous i gefnogi ein rhaglen artistig, ynghyd â gweithio gydag ygolion i ddatblygu rhaglenni o weithgaredd sy’n ychwanegu gwerth creadigol i’r addysgu traddodiadol yn y dosbarth.

Mae’r pecyn astudio yma ar gyfer Charlie and the Chocolate Factory yn addas ar gyfer plant 8-10 oed, ac yn cynnwys darnau o’r llyfr fydd yn help i ateb peth o’r gwaith cymeriadau ar y taflenni gwaith. Mae rhywfaint o gyd-destun cefnd

Mwy o wybodaeth a Lawrlwytho

 

undefined

Clwb Gohebwyr Newyddion Newyddion Newyddion ar gyfer plant

Mae’r Clwb Gohebwyr Newyddion Newyddion Newyddion yn brosiect 5-diwrnod i blant i’w gwblhau yn eu cartrefi. Mae nhw’n gwneud eu rhaglen newyddion radio eu hunain am y byd o’u cwmpas gan ddefnyddio dim ond pen, papur a ffon symudol. Bwriad y prosiect yw bod yn ffordd llawn hwyl i ymbweru plant tua 8-12 oed i fod yn greadigol a dweud eu straeon eu hunain am y foment ryfedd yma rydym yn byw ynddo. I ddod yn rhan o’r Clwb Gohebwyr Newyddion Newyddion Newyddion y cyfan sydd angen i chi wneud yw lawrlwytho y pecyn gweithgaredd. I lawrlwytho y pecyn cliciwch yma.

Cafodd y prosiect ei greu gan yr artistiaid Andy Field & Beckie Darlington ac mae wedi’i seilio ar eu sioe lwyfan News News News, ac mae mwy o wybodaeth yma.

Mwy o wybodaeth

 

undefined

Canolfan Ffflm Cymru: Gwyliwch ffilmiau #GwnaedyngNghymru

Pan fyddwn ni’n meddwl am ffilmiau Cymreig mae rhai clasuron yn dod i gof (The Proud Valley, Tiger Bay, Twin Town) ond lle allwn ni wylio rhain pan na allwn fynd i’n sinema agosaf? Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi creu rhestr o 50 o ffilmiau hir a byr gyda chysylltiadau Cymreig i’ch diddanu y penwythnnos hwn ac yn yr wythnosau i ddod.

Gallwch chwarae hen ffefryn neu ddarganfod rhywbeth newydd, ac ymuno i ddathlu popeth sy’n wych am Gymru ar y sgrin. Edrychwch ar y rhestr yma a cadwch olwg ar eu catalog Gwnaed yng Nghymru gan bod llawer mwy o ffilmiau i’w canfod. Peidiwch anghofio rhannu’r hyn fyddwch chi’n gwylio @Filmhubwales #GwnaedyngNghymru.

Mwy

 

undefined

Cwis Chapter ar Straeon Instagram

Bob nos Wener o 8pm, rydym yn cynnal Cwis Chapter ar Straeon Instagram @chaptertweets. Dan arweiniad y Cwis Feistr Matt (enillydd Weakest Link & Pointless!), bydd cwis heno yn adlewyrchu ein rhaglen o fis Rhagfyr a Ionawr diwethaf. Hefyd gallwch wylio’r chwisiau diwethaf ar straeon wedi eu cadw ‘Chapter Quiz'.

Mwy

 

undefined#FracVisAtHome

Mae ein ffrindiau Fractured Visions wedi lansio #FracVisAtHome, ffilmiau arswyd i chi arlein. Dydd Sul 3 Mai am 8pm, ymunch a nhw am barti gwylio Harpoon @FracVis. Mae nhw hefyd wrth eu bodd i gyhoeddi gwestai arbennig gan gynnwys aelodau o'r cast Munro Chambers, Emily Tyra, a cynhyrchydd y ffilm Michael Peterson.

Mwy

 

undefined

Reframed Film: Partion Gwylio

Ymunwch a @ReframedFilm a’r cyfarwyddwr Carol Morley ar gyfer y #FridayFilmClub. Bydd y dewis ffilm yn cael ei gyhoeddi y diwrnod blaenorol ar Twitter Carol @_CarolMorley. Dysgwch mwy am Carol a’i chyfres Watch Along yn y podlediad Girls on Film yma

Dydd Sul 3 Mai am 5pm, gwyliwch The Man in the White Suit gyda @ReframedFilm. Mae’r cemegydd anhunanol Sidney Stratton yn datblygu defnydd sydd byth yn baeddu a byth yn treulio. Mae e’n credu y bydd y byd yn croesawu ei ddyfesiad ond mae’r byd busnes mawr eisiau celu’r gwir er mwyn osgoi methiant economaidd. Dychan cynnes a hawddgar gydag Alec Guinness yn chwarae mewn arddull llawn steil diymdrech. Ar gael ar BBCiplayer, cliciwch y ddolen Gwyliwch isod.

Gwyliwch

 

Gwobr Iris arlein

Mae ein cyfeillion Gŵyl Ffilm LGBT Iris yn cynnig tair ffilm o’u harchif am ddim ar eu sianel YouTube yma. Merched yw cyfarwyddwyr pob un ffilm fer a wnaed gyda gwobr Iris o £30,000.

Y cyntaf yw ‘Colonial Gods’ gan Dee Rees, wedi’i osod yn Nhrebiwt gyfoes (a enwyd hefyd yn Fae Caerdydd a Tiger Bay). Drama wrol, realistaidd a dwys am yr heriau sy’n wynebu cymuned sy’n newid yn cael ei fynegi gan ymatebion gwahanol iawn Abdi ac Izi i fyd o le a phobl yn trawsnewid.

Y mis yma bydd Daisy and D gan Arkasha Stevenson ac ym mis Mehefin bydd Wild Geese gan Susan Jacobson yn cael eu hychwnaegu.

Gwyliwch

 

CYMUNED GREADIGOL CHAPTER

Rydym mor falch o Gymuned Greadigol Chapter – o’n staff a gwirfoddolwyr, i ddeiliaid stwidio, tenantiaid a garddwyr cymuned – nhw sy’n ein gwneud yr hyn ydyn ni!

undefined

CLAIRE VAUGHAN

Mae ein Rheolwr Rhaglen Sinema , Claire Vaughan, yn rhoi cip i ni ar fywyd yn y cloi, yn cynnwys rhai argymhellion Cymreig hyfryd. Mwy

 

LLIO DAVIES

Efallai y byddwch yn nabod Llio fel Rheolwr ar Ddyletswydd yn Chapter, ond mae hi hefyd yn gwneud gemwaith a deunydd i’r tŷ trawiadol. Ar hyn o bryd mae 15% o’r gwerthiant yn mynd i Cymorth i Ferched Cymru. Siop

 

RAMP T-SHIRTS

Mae gan Ramp T-Shirts swyddfa yn Nhy’r Farchnad. Mae nhw’n dal i weithio (yn ddiogel) yn ystod y pandemig, yn cynnig crysau-t, hwdis a pob math o bethau eraill bendigedig. Gallwch gael pris yn syth a hyd yn oed dyluniad ac archebu eich deunydd arlein. Mwy o wybodaeth

 

HOLLY DAVEY

Mae Holly Davey yn artist stiwdio yn Nhy’r Farchnad ac yn ddiweddar wedi symud ei busnes hyfforddi a mentora i’r sector greadigol arlein. Mae hi’n cynnig hyfforddi un-i-un ynghyd â sesiynau tîm ar gyfer sefydliadau. Cysylltwch a hollydavey@hotmail.com Mwy

 


undefined

Y flwyddyn nesaf byddwn yn dathlu ein penblwydd yn 50!

I nodi’r achlysur pwysig yma rydym yn edrych nol drwy ein harchif ar rai o’r digwyddiadau, arddangosfeydd, gigs, achlysuron a phobl anhygoel sydd wedi gwneud Chapter yr hyn yw heddiw.

Yr wythnos hon, yn yr ysbryd o feddwl y tu hwnt i’r pedair wal, dyma chi Pafiliynau yn y Parc o 1970. Wyth wythnos o gyflwyniadau arbennig a gynhaliwyd ym Mharc Bute, Caerdydd a Pharc Belle Vue, Casnewydd. (Diolch i Christine Kinsey am y llun)

Oes gyda chi atgofion o Chapter? Bydden ni’n dwli eu clywed! Anfonwch eich sylwadau a’ch delweddau drwy neges uniongyrchol ar Twitter, Facebook neu Instagram neu tagiwch ni yn eich post.

I’n helpu i ailagor a chyrraedd carreg filltir ein 50fed penblwydd, ystyriwch gyfrannu drwy easydonate.org/CHAPTER neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth.

Conversations