Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Ni'n ar gau tan 9 Tachwedd. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

 

Chapter o Adre: The Atom: A Love Affair, yr awdur Dylan Huw ar Francisco Rodríguez, My Body Welsh & mwy Wedi ei bostio ar 29 Mai 2020

Chapter from home: The Atom: A Love Affair, writer Dylan Huw on Francisco Rodríguez, My Body Welsh & more

CHAPTER O ADRE

undefined

Cynnig Ffilm: ‘The Atom: A Love Affair’

Mae ‘The Atom: A Love Affair’ yn stori fawr am obsesiwn technolegol, rheidrwydd gwleidyddol ac angerdd pwerus yn gwrthdaro.  Ffilm ddogfen uchelgeisiol sy’n taflu golau newydd ar bresennol a dyfodol ynni niwcliar drwy balu’n ddwfn i’w stori yn y gorffennol.

Diolch i Dartmouth Films gall ein cynulleidfaoedd gael gostyngiad o 10% ar Vimeo drwy ddefnyddio’r cod ‘CHAPTERATOM’. Bydd 35% o holl elw’r rhentu yn mynd i gefnogi Chapter, er mwyn ein galluogi i ddarparu rhaglen gyffrous o ffilmiau  annibynnol a rhyngwladol pan fyddwn yn gallu ail-agor.

Gwyliwch ragflas yma. I rentu’r ffilm cliciwch y botwm isod.

Gwyliwch

 

undefinedFrancisco Rodríguez 'Cred mewn tywyllwch': traethawd gan Dylan Huw

“Yn y paentiadau ceir ymdeimlad o dywyllwch - nid yn eu cyfansoddiad ond yn y cyflwr y maent yn ei gyfleu: tywyllwch sydd fel pe gallai gwmpasu goleuni a gorfoledd a chwarae, ynghyd â gwacter, a dimbydedd. I mi, roedd rhywbeth drychiolaethol yn eu cylch ymhell cyn i’w cyd-destun droi’r delweddau yn ddrychiolaethau gwirioneddol..."

Aeth yr awdur Dylan Huw i weld arddangosfa Celf yn y Bar Francisco Rodríguez cyn i ni gau’r drysau ym mis Mawrth. Darllenwch y testun llawn drwy glicio’r botwm isod. Gallwch weld arddangosfa Fransisco arlein yma.  

Darllenwch fwy

 

undefined

Invertigo Theatre: My Body Welsh

Mae Theatr Invertigo wedi rhoi’r sioe gyflawn My Body Welsh (a ffilmiwyd yn Chapter!) ar gael arlein tan Fehefin 5ed.   

Mae My Body Welsh yn ddarn o theatr cyfoes bywiog, rhannol ddwyieithog, sy’n edrych ar rôl adrodd stori o ran creu hunaniaeth cenedlaethol. Cliciwch y botwm isod i ganfod mwy ac i wylio arlein.

 Mwy o wybodaeth & Gwyliwch

 

Theatr Cymraeg i deuluoedd: ‘Chwarae’ gan Theatr Iolo

Yn gynharach eleni fe gyflwynodd Theatr Iolo ‘Chwarae’, sioe Gymraeg i blant 5+, yn Chapter a sawl lleoliad ar draws Cymru. Rydym wrth ein  bodd bod yr holl sioe ar gael i wylio ar eu sianel YouTube 

Mwy o wybodaeth & Gwyliwch

 

undefined

Reframed Film: Gwylio ffilmiau gyda’n gilydd tra ein bod ar wahân.

Mae Reframed Film yn parhau i dynnu sylw at ffilmiau y gallwn ni gyd wylio gyda’n gilydd tra ein bod ar wahân. Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter gyda’r hashnod #ReframedWatch – os collwch chi’r dechrau peidiwch a phoeni, gallwch edrych ar linyn @ReframedFilm ac ymuno yn hwyrach!

Y Sul hwn mae gyda ni Brief Encounter – rhamant dylanwadol tu hwnt a thorcalonnus am foesau a gweithredu ar fympwy. Gwyliwch ar BBC iplayer yma.

I weld argymhellion Reframed Film am yr wythnosau nesaf cliciwch y ddolen isod.  

Mwy

 

Canolfan Ffilm Cymru yn argymell...   

Mae aelodau a phartneriaid Canolfan Ffilm Cymru yn gweithio’n galed i gynnig ystod o ffilmiau arlein wrth i ni aros adre y mis Mehefin hwn. Dyma rai uchafbwyntiau:

undefined

Mae Into Film wedi lansio cystadleuaeth Natur yn eich Cymdogaeth i annog plant a phobl ifanc i greu ffilm fer a defnyddio natur a’r byd o’u cwmpas i gipio’r tawelwch a chofnodi rhywbeth mae nhw wedi sylwi arno neu wedi gwerthfawrogi wrth dreulio mwy o amser yn eu hardal lleol. Os ydych yn chwilio am rywbeth creadigol i wneud gyda’ch plant yr hanner tymor hwn defnyddiwch eu canllaw ar wneud ffilmiau adref i greu ffilm fer.  Mwy o wybodaeth

undefined

Lansiwyd BFI Japan 2020, ddechrau Mai ac mae’n dymor pwysig yn dathlu ffilm Siapaneaidd yn cynnwys ffilmiau prin o’r archif, gwith cyfoes a chlasuron cwlt. Gallwch danysgrifio i BFI Player nawr a cadwch olwg am ddigwyddiadau mewn sinemau yn hwyrach eleni. Mwy o wybodaeth

undefined

Mae gan Les Flicks blatfform Fideo ar Alw yn dathlu straeon lesbaidd a deurywiol gan gynnwys teitlau fel Penance a Starting from Now. Gallwch hefyd ymuno a chymuned Les Flicks ar Facebook. Mwy o wybodaeth 

 

Technicolour Choirs: A Season of Love

Mae Technicolour Choirs ‘Seasons of Love’ yn fideo o gôr rhithiol yn cynnwys 90 o aelodau côr o Gymuned TC, gan gynnwys TechnicolourCDF, sydd fel arfer yn ymarfer yn Chapter.

Mae nhw’n casglu arian i gefnogi cymuned Technicolour o weithwyr llawrydd, cerddorion, lleoliadau a busnesau bach (ac yn hael iawn yn ein cynnwys ni!) sydd wedi colli gwaith/incwm yn ystod pandemig Covid-19. Os hoffech gyfrannu gallwch wneud yma.

Gwyliwch fideo

 

CYMUNED GREADIGOL

Roedd hi’n Ŵyl y Banc y penwythnos dwethaf a fel arfer mae hynna’n golygu Art Car Bootique! Bob blwyddyn rydym yn dathlu cymuned greadigol Caerdydd a De Cymru gyda’n gŵyl awyr agored eclectig – y sêl cist car mwyaf cŵl gyda dros 70 o stondinau o gelf, ffasiwn, perfformiadau, bwyd stryd a cherddoriaeth.

Gwaetha’r modd allwn ni ddim dathlu gyda chi yn y cnawd felly fe feddylion ni am dynnu sylw at rai o’r gwneuthurwyr anhygoel fyddai wedi ymuno gyda ni!  Mae artistiaid a gwneuthurwyr wedi cael eu taro’n wael gan y pandemig, a llawer wedi colli eu bywoliaeth, felly mae angen ein cefnogaeth ni arnyn nhw yn fwy nag erioed.

 undefined

Mae Baked by Lou yn creu gemwaith ac offer tŷ chwareus a chwilfrydig o glai polymer a serameg ac mae wedi’i hysbrydoli gan siapiau amlwg, gwead a phrintiau anarferol. Mae hi ar Instagram, neu porwch drwy waith Lou arlein: Mwy & Siop

Mae darluniau a gwaith ysgrifenedig Bethan Scorey yn dathlu pensaernïaeth Cymru, yn enwedig Caerdydd ac yn tynnu sylw at rai o’r adeiladau yma sydd heb eu gwerthfawrogi cystal. Mae hi ar Instagram, neu ewch i’w siop arlein: Mwy & Siop 

Wedi lleoli yn Llanilltud Fawr mae  Joey Bananas yn gwneud anghenfilod mawr lliwgar o bapur, pren a defnydd. Mae’r anghenfilod 'Bwci-Bo' yn griw lliwgar o fwystfilod. Gallwch lawrlwytho taflenni lliwio am ddim yma. Mae Joey Bananas ar Twitter, Instagram, neu ewch i’w gwefan: Mwy & Siop

Gemydd profiadol yn wreiddiol o Gaerdydd yw Kate Dumbleton. Yn gweithio gydag arian, aur a gemau natur, dyluniad Celtaidd, hanes ei theulu a mudiadau celfyddydol fel Deco yw ei hysbrydoliaeth. Mae hi ar Twitter, Instagram, Facebook neu ewch i’w gwefan: Mwy & Siop 

Tarfu ar y byd celfyddydol drwy taflu llwyth o LEGO ato, mae Little Big Art yn cymryd eiconograffeg y cwmni teganau byd-enwog a’i droi yn gelfyddyd gain, neu jyst yn gelfyddyd, gewch chi benderfynu ydyw e’n gain! Mae ‘Warhol Lego Flowers’ yn brint-sgrin lliwgar, gyda nifer cyfyngedig sy’n newydd sbon ac ar gael i’w brynu. Dilynwch nhw ar Instagram, Facebook, Twitter, neu dewch o hyd i eitemau eraill gwych ar eu gwefan. Mwy & Siop

Brand nwyddau cartref Cymreig yng Nghaerdydd yw Mister Berwyn.  Sefydlwyd yn  2016 gan y darlunydd Amy Brown, ac mae’r brand yn arbenigo mewn creu cynnyrch gydag estheteg anarferol ond llawn steil ar gyfer creu cartref chwareus. Cynaliadwyedd a chrefft Prydeinig sydd wrth galon ethos Amy. Mae hi ar Instagram, Facebook neu siopwch arlein: Mwy o wybodaeth

Y dylanwadau ar ymarfer Morgan Dowdall  yw materoldeb clai ac mae’n cynnwys cerfluniau, celfyddyd, dylunio arwynebedd a mewnosodiadau. Mae platiau crochenwaith, paentiadau, cardiau a phrintiau sgrin Morgan yn ddathliad agored o rywioldeb queer a chyrff noeth. Mae’n gweithio ar Etsy, neu dilynwch ei ymarfer ar Instagram a’i wefan: Mwy & Siop

Busnes tlysau cyfoes wedi’u gwneud â llaw yw Rhian Kate ac yn tynnu ysbrydoliaeth o’r lleuad, yr haul, y cysawd heulol a siapau geometrig. Mae Rhian Kate yn gwneud tlysau sy’n llawn steil ac yn fforddiadwy. Mae hi ar Twitter, Instagram a Facebook neu porwch drwy ei chynnyrch ar ei gwefan. Mwy & Siop

 

undefined

Chapter Archive: Pete Fowler

Y flwyddyn nesaf byddwn yn dathlu ein penblwydd yn 50. I nodi’r achlysur pwysig hwn rydym yn pori drwy ein harchif ar rai o’r digwyddiadau, arddangosfeydd, gigs, casgliadau a phobl sydd wedi gwneud Chapter yr hyn ydyw heddiw.

Yr wythnos hon rydym yn edrych nol ar arddangosfa seicedelig Pete Fowler yn  2007. Ganed yr artist Pete yng Nghaerdydd ac fe greodd y darlun penodol i’r safle yn yr hen café-bar yn union cyn yr adnewyddu i fod yn ofod fel y mae heddiw.

Yn ddiweddar mae Pete wedi creu cyfres o daflenni lliwio sy’n cynnwys amlinelliad o’i waith gwych ar gyfer Chapter. Gobeithio byddan nhw’n cadw’r plantos yn ddiddan ac wedi cyffroi yr hanner tymor hwn! Lawrlwythwch nhw gan ddefnyddio’r ddolen isod. Cofiwch eu trydar a’n tagio ni gyda’ch creadigaethau rhyfeddol!

Llawrlwytho taflenni lliwio


I’n helpu i ailagor a chyrraedd carreg filltir ein 50fed penblwydd, ystyriwch gyfrannu drwy easydonate.org/CHAPTER neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth.

Conversations