Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Chapter yn cyflwyno prosiect celf sylweddol â thair rhan gyda'r cerflunydd Garth Evans Wedi ei bostio ar 09 Medi 2019

Chapter presents major three-part art project with sculptor Garth Evans

Mae Chapter yn falch iawn o gyflwyno prosiect sylweddol â thair rhan gyda'r artist dylanwadol Garth Evans. Yn cynnwys:

  • Ei arddangosfa gyntaf yng Nghymru ers y saithdegau
  • Ei gerflun 'Di-enw' (1972) yn dychwelyd i Gaerdydd 
  • Drama newydd, 'The Cardiff Tapes' yn seiliedig ar recordiadau a chyfweliadau gwreiddiol gyda phobl a oedd yn cerdded heibio i'r cerflun am y tro cyntaf

GARTH EVANS: BUT, HANDS HAVE EYES
RHAGDDANGOSIAD: NOS WENER 13 MEDI 2019, 6-8YH
ARDDANGOSFA: DYDD SADWRN 14 MEDI 2019 - DYDD SUL 26 IONAWR 2020
Am ddim

Arddangosfa unigol yn cynnwys chwe degawd o gerfluniau yw 'But, Hands Have Eyes'. Ochr yn ochr â gwaith a gynhyrchwyd ym Mhrydain yn ystod y chwedegau a'r saithdegau, bydd Garth Evans hefyd yn cyflwyno corff o waith a fydd yn cael ei ddangos am y tro cyntaf ym Mhrydain, a gynhyrchwyd ganddo yn yr Unol Daleithiau ar ôl symud yno ym 1981.

Mae gwaith Garth Evans yn ganolog i hanes cerflunwaith Prydain. Mae ei arfer wedi'i ddiffinio i raddau helaeth gan ei ddefnydd o ffurfiau geometrig ac anghymesur, a'i ymrwymiad i ddeunyddiau syml bob dydd. Mae Garth yn adnabyddus am greu gwaith sy'n pontio rhwng moderniaeth y chwedegau a'r gwaith telynegol a ddilynodd a oedd yn arbrofi ag ystod ehangach o ddeunyddiau.

Drwy arbrofi â photensial maint, pwysau, cyfrwng a ffurf, mae Garth yn ymdrin â'i waith mewn modd ffurfiol a chysyniadol.  Mae diddordeb ganddo mewn herio ffiniau sefydledig, ac o ganlyniad caiff ei gerfluniau eu creu o amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys serameg, dur, lledr a ffibr gwydrog. Yn ôl Garth, mae llawer o'i waith, hyd yn oed ar ei fwyaf haniaethol, yn 'sbarduno ac yn cynnwys atgofion penodol'. Yn y pen draw, mae gwaith Garth Evans yn amwys, yn aml-wynebog ac yn hollol wreiddiol.

CERFLUN DI-ENW​
18 MEDI 2019 – 18 MAWRTH 2020

Am ddim

Ym 1972, creodd Garth Evans gerflun graddfa fawr a osodwyd yn yr Aes yng nghanol dinas Caerdydd am gyfnod o chwe mis, fel rhan o brosiect Cerfluniau Dinesig Peter Stuyvesant, lle gosodwyd 16 darn newydd o waith yng nghanol wyth dinas ledled Prydain. Roedd y prosiect yn torri tir newydd, ac yn bennod nodedig yn hanes celf gyhoeddus ac ymgysylltiad cymdeithasol.

Dewisodd Garth Gaerdydd yn lleoliad i'w waith, gan fod ganddo gysylltiadau teuluol cryf iawn gyda Chymru, ac roedd hanesion ei daid am ei gyfnod fel glöwr yn ddylanwadol iawn ar ffurf y cerflun – sy'n ymdebygu i siâp morthwyl ac i dwnnel glofa mor ddu â'r glo.

Eglura Garth Evans: "Magwyd fy mam ym mhentref bach glofaol Pencoed, ac roedd fy nhaid a brodyr fy mam yn lowyr yn yr ardal. Fel plentyn, treuliais hafau yn ne-ddwyrain Cymru, ac mae gen i atgofion byw o wrando ar fy ewythrod a dynion eraill yn siarad am eu bywydau o dan y ddaear, yn y tywyllwch. Ro'n i eisiau gwneud rhywbeth ro'n i'n teimlo oedd â chysylltiad â diwydiannau glo a dur de-ddwyrain Cymru."

Ar ôl y prosiect, symudwyd y cerflun i Swydd Gaerlŷr, ac yno mae wedi cael ei esgeuluso a'i guddio rhag y cyhoedd ers hynny.

Yn dilyn ymgyrch cyllido torfol lwyddiannus gyda chefnogaeth Art Happens gydag Art Fund, mae rhoddion hael y cyhoedd wedi'n galluogi ni i gynnal y gwaith adfer arbenigol yr oedd mawr ei angen arno.

Mewn prosiect unigryw, mae Chapter nawr yn gallu dychwelyd y gwaith i'w leoliad gwreiddiol am chwe mis, bron i hanner canrif ar ôl iddo gael ei weld am y tro cyntaf.

THE CARDIFF TAPES
19, 20 A 21 MEDI, 7.30YH (DANGOSIAD PRYNHAWN SADWRN, 2YP)​
Tocynnau £5

'Does dim llawer o harddwch ynddo. Alla i ddim gweld dim harddwch o gwbl yn hwnna.' Y Dyn Cyntaf

Y diwrnod ar ôl gosod y cerflun am y tro cyntaf ym 1972, teithiodd Garth Evans i ganol dinas Caerdydd, ac aeth ati'n ddi-enw i recordio sylwadau'r bobl a oedd yn cerdded heibio i'r cerflun. Trawsgrifiad y recordiadau diddorol yma yw sail y ddrama wreiddiol a fydd yn cael ei chyflwyno yn Theatr Seligman Chapter.

Addaswyd 'The Cardiff Tapes' gan yr awdur llwyddiannus Leila Philip, caiff ei chyfarwyddo gan Wayne Vincent, a'i chyflwyno mewn partneriaeth â Theatr Everyman.

https://www.chapter.org/cy/garth-evans-season-cy/

Conversations