Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Chapter i ymuno â'r RSPB i ddod â chân adar i dros bum miliwn o bobl Wedi ei bostio ar 16 Hyd 2019

Chapter to join the RSPB in bringing birdsong to over five million people

Ddydd Iau 17 Hydref bydd Chapter yn helpu RSPB Cymru i ddod â chân adar i bobl yng Nghymru.

Gydol y dydd, bydd cân adar i’w chlywed mewn cannoedd o fannau ar draws y wlad, yn cynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru, Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru, Dŵr Cymru a Pharciau Cenedlaethol.

Dywedodd Tamsin Davies, RSPB Cymru, “Yng Nghymru rydyn ni’n lwcus ein bod wedi’n hamgylchynu gan gymaint o fywyd gwyllt anhygoel...Ond, yn anffodus, nid yw popeth fel y dylai fod ac mae pleserau syml fel cân fwyn ein hadar fel pe bai’n tawelu... Rydym yn falch o weithio gyda Chapter i anfon neges gref fod y byd naturiol yn bwysig i bawb ohonom a’n bod yn poeni, os na chaiff dim ei wneud, y gallem golli’r cantorion gwych hyn.”

Dylai unrhyw rai sydd â diddordeb mewn cael gwybod mwy am yr ymgyrch Rhoi Llais i Natur, sydd am gynnal eu digwyddiad eu hunain neu sydd am wybod sut i wrando ar radio cân adar fynd i www.rspb.org.uk/letnaturesing

Conversations