Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Lleisiau Chapter: Rhaglennydd Sinema, Claire Vaughan Wedi ei bostio ar 24 Ebr 2020

Rydym mor falch o Gymuned Greadigol Chapter, o’n staff a’n gwirfoddolwyr i’r rhai sy’n bwcio stiwdios, ein tenantiaid a’n garddwyr cymunedol – nhw sy’n ein gwneud yr hyn ydyn ni.

Ni wedi bod yn colli pawb, felly rydyn ni wedi gofyn iddyn nhw roi gwybod i ni beth mae nhw’n ei wneud, creu, gwylio a meddwl amdano.

Yr wythnos hon ein Rhaglennydd Sinema, Claire Vaughan, sy’n rhoi cip i ni ar fywyd yn y cloi:

“Rwy wedi bod yn dala lan gyda fy ngwersi Cymraeg ac yn twrio yn yr Archif Gymraeg Genedlaethol arlein i chwilio drwy'r wlad tra dan glo. Rwy’n lwcus iawn i fod yn byw yn ein dinas brydferth ac yn mwynhau’r parciau a’r diffyg traffig, ond mae’n drist na fydd yn bosib anturio drwy’r wlad yr haf hwn, felly cyfuno hyn gyda gwylio trysorau bach fel y fideo gwyliau hwn gan yr awdur Cymraeg Owain Owain (wnaeth ysbrydoli albwm Y Dydd Olaf gan Gwenno) ac a gymrodd ran yn rhai o’r protestiadau dros yr iaith Gymaeg yn 1969. Dolen i’r fideo

Rwy wir wedi colli gwylio a siarad am ffilmiau gyda’n cynulleidfaoedd felly rwy wedi dechrau @reframedfilm i ymuno gyda Phartion Gwylio ac argymell ffilmiau i chi gyd. Yr wythnos ddiwethaf fe wylion ni Eva gyda’r gwneuthurwr ffilm chwedlonol o Gymru, Stanley Baker a’r wythnos hon rydym yn gwylio Clouds of Sils Maria gyda’r Wyl Ffilmiau Menywod dros 50. Bob dydd Gwener rwy’n ymuno gyda’r #FridayFilmClub gyda fy ffrind a gwneuthurwr ffilm Carol Morley. Mae’n fendigedig gweld cymaint o bostiadau cyfryngau cymdeithasol yn siarad am ffilmiau rydyn ni’n eu mwynhau gyda’n gilydd, hyd yn oed os ydyn ni ar wahân. Gofalwch am eich gilydd, pawb!”

undefined

Conversations