Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Yn fuan: Rhaglen ddigwyddiadau Nadoligaidd Chapter ar gyfer 2019 Wedi ei bostio ar 22 Tach 2019

Coming soon: Chapter’s festive filled programme of events for 2019

Dewch i ddathlu'r Nadolig gyda detholiad o ddigwyddiadau yn addas i bob oed - yn cynnwys ffilmiau, gweithdai a gwyliau.

Bydd cyfres o weithdai a ffilmiau Nadoligaidd ar gyfer teuluoedd a rhai bach. Bydd Matt Beere, Rheolwr Addysg Chapter, yn cynnal: Gweithdy Calendr Adfent (24 Tachwedd), dau Sewcial Chapter lle gallwch greu Corrach Nadolig (24 Tachwedd) neu Garw Fflwffi (15 Rhagfyr) ac Animeiddio'r Nadolig (7 a 14 Rhagfyr) lle byddwch yn dysgu sut i greu cerdyn Nadolig unigryw wedi'i animeiddio. Mae ffilmiau i'r teulu yn cynnwys y ffilm gerdd gyffrous Frozen II (7-29 Rhagfyr) sy'n cynnwys Diwrnod Gweithgareddau Ffilm gyda Beth Morris ar 21 Rhagfyr, a Sioe Nadolig CBeebies eleni (30 Tachwedd a 1 Rhagfyr), gwledd o hwyl y Nadolig, gyda chynnwys rhyngweithiol wedi'i greu'n arbennig ar gyfer sinemâu ochr yn ochr â pherfformiad llwyfan Hansel a Gretel a recordiwyd yn theatr Gŵyl Caeredin. 

I bawb arall sy'n chwilio am fwynhad Nadoligaidd, bydd dangosiadau o'r ffilm newydd Last Christmas (13-19 Rhagfyr) a ysbrydolwyd gan ganeuon George Michael a gydag Emilia Clarke yn serennu, Carol (22 Rhagfyr), a'r ffilm glasurol Americanaidd It's a Wonderful Life (24 Rhagfyr).

Byddwn hefyd yn parhau gyda thymor Sioeau Cerdd Sefydliad Ffilm Prydain! Pa ffordd well o ddathlu'r Nadolig na chyd-ganu gyda rhai o'r sioeau cerdd mwyaf adnabyddus erioed? Yn dawnsio'u ffordd i'r sgrin fawr ym mis Rhagfyr bydd: All That Jazz (1 a 3 Rhagfyr), The Nightmare Before Christmas (30 Tachwedd a 1 Rhagfyr), dangosiad cyd-ganu The Greatest Showman  (7 ac 8 Rhagfyr), Meet Me in St. Louis (14 a 15 Rhagfyr), dangosiad dwbwl Mamma Mia gyda mins peis a sieri (15 Rhagfyr), ffilm newydd Cats (20 – 30 Rhagfyr), The Muppet Christmas Carol (21 a 22 Rhagfyr) a dangosiad cyd-ganu Grease (28 Rhagfyr).

Rydyn ni'n annog cymuned Caerdydd i siopa'n lleol gyda #NadoligTreganna eleni. Bydd ein Marchnad Oh So Festive (30 Tachwedd – 1 Rhagfyr) yn dychwelyd gyda detholiad anhygoel o wneuthurwyr annibynnol. Bachwch roddion unigryw, gyda phopeth o grefftau a nwyddau cartref i fwyd artisanaidd, gemwaith a cherdiau, a gallwch brintio eich crys-t eich hun ar stondin Printhaus. Bydd yr Ŵyl Lyfrau Treganna (29 Tachwedd - 1 Rhagfyr) gyntaf erioed yn cael ei chynnal ar yr un penwythnos, gyda rhaglen lawn o ddigwyddiadau llenyddol am ddim, yn cynnwys rhai o awduron lleol gorau Caerdydd. Gallwch archebu tocynnau ymlaen llaw drwy cantonbookfest.eventbrite.com. Mae #NadoligTreganna yn falch o gefnogi siopau, busnesau, gwneuthurwyr ac artistiaid dawnus lleol. Ymhlith y busnesau lleol bydd yn rhan o'r digwyddiad mae'r Apothecary, Crafty Devil, St Canna’s, Fair Do’s, Cherrybomb Tattoo, The Butcher’s Arms a Peartree Languages. Dilynwch dudalen Facebook Nadolig Treganna i glywed y newyddion ac am y cynigion diweddaraf.

Ochr yn ochr â rhaglen Chapter, bydd detholiad o ddanteithion blasus ar gael yn ein Caffi Bar. Mae ein bwydlen Nadolig dau gwrs yn cynnwys yr holl ffefrynnau, ond os ydych chi'n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol, beth am roi cynnig ar fwrdd rhannu'r Nadolig? Yn llawn o gynhwysion lleol a thymhorol a danteithion a wnaed â llaw, mae'n ddewis gwych yn lle'r prydau mwy traddodiadol. Mae'r ddwy fwydlen Nadolig ar gael tan 20 Rhagfyr, ac mae angen archebu ymlaen llaw. Er gyfer archebion i fwy na 10 o bobl, rydyn ni'n cynnig gwydraid o broseco am ddim i bawb yn eich criw. I archebu neu i wneud ymholiad, e-bostiwch christmas@chapter.org 

Cofiwch, os hoffech roi mynediad at y celfyddydau yn rhodd eleni, mae aelodaeth Chapter ar gael fel rhodd i'w phrynu o'r swyddfa docynnau.

Rhannwch gariad dros y Nadolig yn Chapter!

Llun: Emilia Clarke yn Last Christmas

Conversations