Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Cymuned Greadigol Wedi ei bostio ar 30 Mai 2019

Creative Community

Mae Chapter yn gartref i gymuned eang o gwmnïau preswyl a gweithwyr unigol sy'n ymwneud â phob ffurf ar gelfyddyd. Mae'r partneriaid hyn yn aml yn gweithio'n agos gyda ni, ac rydym yn rhannu arbenigedd, adnoddau, syniadau – a darn o deisen nawr ac yn y man.  Maent yn ychwanegu bob un at ein gallu i gyflawni ein nod o feithrin lleisiau annibynnol ac o fod yn fan cyfarfod ar gyfer syniadau ac ysbrydoliaeth. Mae eu gwaith nhw, ar y cyd â'n gwaith ni ein hunain, yn gwneud Chapter yn un o dai cynhyrchu pwysicaf y DG.

Mae mwy na 30 o stiwdios ar ein prif safle ac yn Nhŷ'r Farchnad dros y ffordd, a'r rheiny'n gartref i gwmnïau dawns a theatr, artistiaid unigol, animeiddiwyr a gwneuthurwyr ffilm, asiantaethau datblygu cynulleidfaoedd, dylunwyr graffig, dylunwyr rhyngweithiol a graffeg symudol, trefnwyr carnifalau a mwy.

Ond rydym yn estyn ymhell y tu hwnt i'r adeiladau eu hunain ac fe welwch chi fan hyn enwau a manylion cwmnïau nad ydyn nhw wedi'u lleoli yma ond sydd yn gweithio'n agos gyda ni ar sawl lefel - y rhain yw'n cwmnïau cysylltiol.

Os hoffech chi fod yn rhan o'n Cymuned Greadigol, cysylltwch â Cherry Bernstein neu ffoniwch 029 2035 5666. 

Conversations