Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

Uchafbwyntiau'r mis Rhagfyr Wedi ei bostio ar 02 Rhag 2021

PERFFORMIADAU

undefined

Ugly Bucket: GOOD GRIEF | 8 & 9 Rhagfyr

“Mae’n gyflym, mae’n ddoniol, ac mae’n plymio’r dyfnderoedd emosiynol yn rhagorol... gwaith cyffrous ac arloesol” ★★★★ The Stage. Mae’r cwmni comedi corfforol sydd wedi ennill sawl gwobr, Ugly Bucket, yn prosesu marwolaeth cyfaill drwy’r unig ffordd maen nhw’n ei gwybod – drwy drobwll cinetig o glownio gwarthus, tystiolaeth bersonol, a thrac sain tecno trawiadol.

Archebu nawr

 

Hwyl yr ŵyl

undefined

MARCHNAD NADOLIG SNAPPED UP | 11 & 12 Rhagfyr

Rydyn ni’n falch iawn o groesawu Marchnad Snapped Up eleni gyda’r Printhaus. Bydd gwledd o weithgareddau ‘rhoi cynnig arni’, fel printio eich crys-t eich hunan a detholiad gwych o stondinau gan y dylunwyr a’r gwneuthurwyr lleol gorau. Hefyd yn ymuno â ni bydd The Bearded Taco a Flour’d Up.

Rhagor o wybodaeth

 

undefined

Dyad Productions: CHRISTMAS GOTHIC | Dydd Sadwrn 11 Rhagfyr

Dewch i mewn o’r oerfel i ysbryd y Nadolig, wrth i fenyw dywyll a lledrithiol adrodd chwedlau iasol am gyfnod yr ŵyl. “Campwaith dychrynllyd. Erchyll, echrydus a godigog. Peidiwch â’i fethu” ★★★★★ Three Weeks.

Archebu nawr

 

ADDAS I'R TEULU

undefined

CBeebies: Night Before Christmas | 4 & 5 Rahgfyr

Mae Sioe Nadolig flynyddol CBeebies yn ôl yn y sinemâu. Eleni, y stori yw Y NOSON CYN Y NADOLIG, ac mae’n llawn hud a lledrith y CBeebies, cerddoriaeth Nadoligaidd, perfformiadau dawns anhygoel, a chast llawn sêr o gyflwynwyr a doniau’r sgrin. Hwyl i’r teulu cyfan!

Mwy ac archebu

 

undefined

Flossy and Boo: THE IMAGINATION STATION | Dydd Gwener 17 Rhagfyr

Dewch i ddarganfod, adeiladu a chreu. Chi yw adeiladwyr byd newydd sbon - beth am goedwigoedd papur, mynyddoedd cardfwrdd, trefi tun, afonydd wedi'u hailgylchu... Dewisiwch chi! Gyda'n gilydd byddwn yn creu byd cyfan o’r dychymyg. Yn addas ar gyfer plant a'u teuluoedd

Mwy ac archebu

 

BWYD & DIOD

undefined

PARTÏON NADOLIG | Tan 23 Rhagfyr

Dewch i ddathlu gyda’ch gilydd yn Chapter! Gallwch ddewis o blith prydau blasus yn cynnwys Ballotine Twrci Rhost a’n Torth Rost Arbennig gyda Chnau Cashiw. Caiff y cyfan ei weini fel cinio teuluol, gyda’r platiau ochr traddodiadol fel sgewyll Brwsel a chorizo, moron menynog, a llysiau gwyrdd y gaeaf. Rhaid archebu ymlaen llaw.

Bwydlen ac archebu

 

FFILM 

undefined

WEST SIDE STORY | 17-23 Rhagfyr

Gwybodaeth

 

undefined

THE MUPPET CHRISTMAS CAROL |17-24 Rhagfyr

Gwybodaeth

 

undefined

IT'S A WONDERFUL LIFE | 24 Rhagfyr

Gwybodaeth

 

MWY O DDIGWYDDIADAU...

undefined

PAMOJA DISCO CLUB | Dydd SUl 19 Rhagfyr

Casgliad newydd o DJs Caerdydd yw Pamoja Disco Club, sy’n troelli recordiau Jazz, Bŵgi, Enaid, Affrobeat, Disgo a Rhyngwladol. Ymunwch â nhw ar gyfer Pamoja Lounge, A Sunday Service, ar drydydd Sul y mis, lle byddan nhw’n gweini cerddoriaeth ar gyfer awyrgylch ymlaciol ein caffi bar. Paratowch i gwympo mewn cariad gyda gwledd o gerddoriaeth na fyddwch wedi’i chlywed o’r blaen! Does dim rhaid archebu, ond dylech gyrraedd yn gynnar i fachu bwrdd.

Rhagor o wybodaeth

 

undefined

BWYD STRYD YN EIN CEGIN | 6, 19 & 20 Rhagfyr

Bydd rhai busnesau lleol ffantastig yn ymuno â ni yn ein cegin y mis yma! Bydd Falafel Kitchen yn gweini danteithion ffres a blasus drwy’r dydd ar 6 Rhagfyr. Ar noson 19 Rhagfyr, i gyd-fynd â Pamoja Disco Club, bydd Keralan Karavan yma gyda’u cyris glafoeriog. Dewch i ymuno â noson hyfryd o fwyd a diod!

Rhagor o wybodaeth

 

undefined

GŴYL ARSWYD FRACTURED VISIONS | 10-12 Rhagfyr

Rydyn ni wrth ein boddau o gael gwahodd Gŵyl Fractured Visions yn ôl i’n sinema. Ymunwch â ni i weld y ffilmiau arswyd rhyngwladol gorau.

Rhagor o wybodaeth ac archebu

 

undefined

SARAH TAYLOR SILVERWOOD | Tan Ebrill 2022

Gwybodaeth 

 

 undefined

HUMAN CONDITIONS OF CLAY | Tan 13 Chwefror 2022

Gwybodaeth

 

 

undefined

POSTCARDS FROM THE FUTURE | Tan Ebrill 2022

Gwybodaeth


Dylech nodi y byddwn yn cau ddydd Gwener 24 Rhagfyr am 5yh, ac yn ailagor am 9yb ddydd Llun 3 Ionawr. Bydd ein swyddfeydd ar gau, ond gallwch barhau i edrych ar y digwyddiadau i ddod, archebu tocynnau, a dod o hyd i wybodaeth hanfodol ar ein gwefan. Fyddwn ni ddim ar y cyfryngau cymdeithasol nac e-bost, fel bod modd i’n holl staff gael seibiant haeddiannol dros gyfnod yr ŵyl. Byddwn yn ymateb i ymholiadau ar ôl dychwelyd. Diolch i bawb am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn 2022!


Llawrlwytho canllaw ffilm

Cefnogwch ni 

Conversations