Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

 

Uchafbwyntiau mis Chwefror: Digwyddiadau o Gartref Wedi ei bostio ar 02 Chw 2021

undefined

UCHAFBWYNTIAU CHWEFROR – 
DIGWYDDIADAU O GARTREF

WATCH-AFRICA CYMRU: Gŵyl Ffilmiau Dod ag Affrica i Gymru | 19 - 28 Chwefror

undefined

Bellach yn ei nawfed blwyddyn, mae gŵyl ffilmiau WATCH-AFRICA CYMRU yn cynnig profiad Affricanaidd unigryw, ac eleni byddwch yn gallu ei mwynhau o'ch cartref clud. Bydd yn arddangos 10 ffilm, sesiynau holi ac ateb byw, a gweithdai ar themâu Hunaniaeth, Comedi, Llên Gwerin, Cerddoriaeth, a mwy. Mae modd prynu pob ffilm a'u gwylio ar Chwaraewr Chapter. Tocynnau nawr ar werth...

Manylion ac Archebu

 

UCHAFBWYNTIAU'R ŴYL...

undefined

The Bronze Men of Cameroon | 19 Chwefror, 6pm

Gwyboaeth ac Arcehbu 

 

undefined

Wend Kuuni (God's Gift) 22 Chwefror, 6pm 

Gwyboaeth ac Arcehbu 

 

undefined

This is Not a Burial, It's a Resurrection | 25 Chwefror 6pm

Gwybodaeth ac Archebu

 

undefined

Buganda Royal Music Revival | 28 Chwefror, 1.45pm

Gwybodaeth ac Arcehbu

 

ARTES MUNDI 9: LIGHTBOX: Carrie Mae Weems

o 1 Chwefror ymlaen

undefinedRydyn ni'n llawn cyffro o gael bod yn rhan o raglen Artes Mundi eleni, ac rydyn ni wrthi'n brysur yn gweithio y tu ôl i'r llen i baratoi'r arddangosfa ar gyfer pan allwn ni ailagor ein drysau. Yn y cyfamser, rydyn ni'n gosod gwaith celf newydd gan Carrie Mae Weems ar flaen ein hadeilad. Mae Carrie wedi trawsosod gweithiau byrddau poster mawr o'i hymgyrch celf gyhoeddus ddiweddar sy'n parhau, RESIST COVID TAKE 6! Mae'r gwaith yma'n canolbwyntio ar y pandemig byd-eang sy'n dal i effeithio arnon ni i gyd, a'i effaith ar bobl groenliw yn benodol. 

Rhagor o wybodaeth

 

DANGOSIADAU FFILM RHITHIOL

undefined

MLK/FBI (12) | Ar gael nawr

MLK/FBI yw'r ffilm gyntaf i ddatgelu faint roedd yr FBI yn cadw goruchwyliaeth ac yn aflonyddu ar Dr Martin Luther King, Jr. "Golwg diddorol ar y driniaeth y profodd un o fawrion hanes" Total Film ★★★★

Rhagor o wybodaeth a Gwylio

 

undefined

ASSASSINS (12) | Ar gael nawr

Hanes y ddwy fenyw a gafodd eu barnu'n euog am ladd hanner brawd Kim Jong-un. "Rhybudd iasol am wyliadwriaeth ddemocrataidd"  Empire

Rhagor o wybodaeth a Gwylio

 

undefined

AWAY (U) | Ar gael nawr

Mae AWAY yn dilyn hanes bachgen yn teithio ar draws ynys ar feic modur, yn ceisio dianc oddi wrth ysbryd tywyll a dychwelyd adre. Ar y ffordd, mae'n gwneud cyfres o gysylltiadau gyda gwahanol anifeiliaid, ac mae'n ystyried y ffyrdd posib y cyrhaeddodd yr ynys. Mae AWAY, sy'n rhannol-freuddwyd rhannol-realiti, yn archwilio ein hangen cyffredin i ddod o hyd i gysylltiad. “Animeiddiad mud, swreal a llesmeiriol”  The Guardian

Rhagor o wybodaeth a Gwylio

 

Digwyddiadau eraill mis Chwefror...

undefined

Reframed Film: Sesiynau cyd-wylio a holi ac ateb  | Nosweithiau Mercher, 7pm

Cyd-wyliwch gyda Reframed Film ar Twitter o 7pm ymlaen. Ymunwch â thrafodaethau holi ac ateb ar Zoom. Ar gyfer y trafodaethau holi ac ateb, bydd angen i chi gofrestru eich diddordeb ac archebu tocyn am ddim.

Manylion a Rhaglen

 

undefined

Darlith Cymdeithas y Celfyddydau Caerdydd: Anna Moszynska - Cerflunwaith cyfoes yn y gofod cyhoeddus

11 Chwefror, 2pm

Gwybodaeth ac Archebu

 

undefined

Comedi Robin Morgan a'i Ffrindiau: Jenny Collier, Rachel Fairburn, Sarah Keyworth and Riki Msindo... 

19 Chwefror, 8pm

Gwybodaeth ac Archebu

 

undefined

Chapter Moviemaker x Cables & Cameras: The Bridge / Y Bont | from 12 Feb

Cywaith rhwng gwneuthurwyr ffilm croenliw a phobl greadigol o Cymru, Bryste a Birmingham

Rhagor o wybodaeth

 

Digwyddiadau gydag aelodau Canolfan Ffilm Cymru

undefined

Wicked Wales: Cystadleuaeth Ffilm Ffôn Clyfar

Os ydych chi rhwng 15 a 25 oed, a bod gennych ddiddordeb mewn creu eich ffilmiau eich hun, ymunwch â chystadleuaeth ffilm ffôn clyfar newydd Wicked Wales i gael cyfle i ddangos eich ffilm chi yn eu gŵyl ffilmiau ryngwladol eleni! 

Rhagor o wybodaeth 

 

undefined

Being Me: Gŵyl Ffilmiau WOW a Mencap Ceredigion

Ymunwch â phrosiect Fi Fy Hun i greu hunan-bortread wedi'i animeiddio drwy Zoom gyda Gŵyl Ffilmiau WOW a Chlwb Animeiddio Mencap Ceredigion. Mae croeso i bawb, ble bynnag yng Nghymru ydych chi!

Rhagor o wybodaeth

 

Loteri Cymru: Partner Elusen Dewis y Bobl

undefined

Rydyn ni wedi cyrraedd y rhestr fer i fod yn Bartner Elusen Dewis y Bobl gyda Loteri Cymru! Er mwyn i ni fod â chyfle i ennill rhodd o £5,000 a chefnogaeth barhaus drwy gydol y flwyddyn, dangoswch ychydig o gariad i ni drwy bleidleisio isod. Bydd pleidleisio'n cau ar 21 Chwefror. Diolch.

Pleidleisio nawr

 

Diolch am eich cefnogaeth

Mae'r cyfnod clo yn dal i greu heriau ariannol hirdymor sylweddol i ni, ond gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn fynd i'r afael â'r rhain, buddsoddi mwy yn ein cymuned greadigol o weithwyr llawrydd hyfryd, a gweithio tuag at ddiogelu ein dyfodol. Os ydych chi mewn sefyllfa i wneud hynny, gallwch roi ar-lein drwy easydonate.org/CHAPTER, neu rhowch £10 drwy anfon neges destun yn dweud CHAPTER i 70191. Diolch.

Cefnogawch ni - Rhoi

 

Conversations