Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Canolfan Ffilm Cymru - Beth sydd yn digwydd yn 2019 Wedi ei bostio ar 20 Meh 2019

Film Hub Wales - What's On In 2019

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW), ynghyd â Chapter fel Corff Arweiniol y Canolfannau, ar fin cyflwyno ffilmiau ardderchog, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd ar draws Cymru eleni, drwy gyfres o brosiectau newydd a gyflwynir gan sinemau a gwyliau ffilm yng Nghymru.

Gan weithio mewn partneriaeth gydag arddangoswyr ar draws y genedl, fe fydd digwyddiadau yn archwilio materion arwyddocaol byd-eang o newid hinsawdd, i allgáu a gwahaniaethu.

Diben rhaglen ddatblygu cynulleidfaoedd Canolfan Ffilm Cymru ydy cefnogi rhaglennu ffilmiau diwylliannol arloesol ac anturus ledled Cymru, gan alluogi arddangoswyr i wneud dewisiadau eofn, a chyflwyno’r ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol gorau i’r holl gynulleidfaoedd.

Fel y mae Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru yn esbonio: 'Mae’n gyfnod cyfrous i fynd i’ch sinema leol neu i wyliau ffilm ac mae derbyniadau sinema ar eu huchaf ers yr 1970[1]. Wrth inni ddod yn gynyddol ymwybodol o newidiadau cymdeithasol, gwleidyddol a hyd yn oed planedol, mae ffilm yn cynnig byd o straeon goleuedig, ar drothwy ein drws. Diolch i’n rhwydwaith creadigol o arddangoswyr yng Nghymru, rydym yn gallu lansio ein rhaglen gyntaf o ddigwyddiadau ffilm ar gyfer 2019, lle caiff lleisiau newydd eu clywed, materion byd-eang yn cael eu harchwilio a gofodau cymunedol yn cael eu creu.'

Cefnogir y prosiectau gan Ganolfan Ffilm Cymru, rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI gan ddefnyddio cyllid oddi wrth y Loteri Cenedlaethol i sicrhau bod y dewis mwyaf o sinema ar gael i bawb ar draws y DU.

Read about the projects

Image: Gwen

Conversations