Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Canolfan Ffilm Cymru - Beth sydd yn digwydd yn 2019/20 Wedi ei bostio ar 30 Hyd 2019

Film Hub Wales – What's On in 2019/20

Mae Canolfan Ffilm Cymru, dan arweiniad Chapter a rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI, wedi cyhoeddi cefnogaeth i 10 prosiect newydd. Diolch i gyllid y Loteri Cenedlaethol fe fyddan nhw yn cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o sinemau a gwyliau ffilm ar draws Cymru.

Bydd gwyliau ffilm sydd yn dathlu animeiddio, sinema’r Eidal a straeon LGBT+, a rwydwaith ddyfeisgar newydd yn cynnig digwyddiadau hygyrch i gynulleidfaoedd Cymreig heb wasanaethau digonol.

Fel y mae Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru yn esbonio: “Rydym wedi dysgu cymaint oddi wrth ddatblygu ein rhwydweithiau Canolfan cyfredol; Off Y Grid ‘ar Rhwydwaith Ffilmiau Hoyw, lle bu aelodau yn profi dulliau gweithredu arloesol. Mae nifer o fanteision i’r gallu i ddod ynghyd oddi mewn i ranbarth neu arbenigedd, o ddatblygu sgiliau i ragor o ddewis a chynrychiolaeth i gynulleidfaoedd. Rydym yn rhagweld y bydd y rhwydweithiau newydd yma, sydd yn canolbwyntio ar gynulleidfaoedd gwledig ac ifanc, yn galluogi arddangoswyr Cymreig i gysylltu gyda rhai sydd yn dod i’r sinema o’r newydd ac yn cael effaith ar yr hyn sydd eisoes yn galendr gwyliau Cymreig sylweddol.”

Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi cyflwyno cyfanswm o 29 o fentrau arddangos ffilmiau amrywiol i Gymru yn 2019 mewn partneriaeth gydag aelodau’r Ganolfan. Cefnogir y prosiectau gan Ganolfan Fflm Cymru, rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI gan ddefnyddio cyllid gan y Loteri Cenedlaethol i sicrhau bod y dewis mwyaf o sinema ar gael i bawb ar draws y DU.

Gwyliau 2019/20 yn Chapter

Gŵyl Ffilmiau’r Eidal (14-17 Tachwedd 2019)
Mae Gŵyl Ffilmiau’r Eidal Caerdydd yn cyflwyno portread deinamig ac amrywiol o’r Eidal gyfoes gyda’i harddwch, cymhlethdod a gwrthgyferbyniadau. Mae’r detholiad o ffilmiau blaengar yn cynnwys pob genre o sinematograffi Eidalaidd gyda phwyslais cryf ar ffurfiau naratif newydd a chynyrchiadau annibynnol. Yn ystod y tair blynedd diwethaf mae’r ŵyl wedi datblgu yn ofod bywiog i gyfarwyddwyr, actorion a chynhyrchwyr o ddwy ochr i’r Sianel. Bwriad Gŵyl Ffilmiau’r Eidal Caerdydd ydy dod yn rhan o broffil artistig rhyngwladol cynyddol Cymru. Cynnigir cefnogaeth y Ganolfan fel rhan o Flwyddyn Rhyngwladol Ieithoedd Brodorol UNESCO. Tocynnau ar gael nawr

Gŵyl Animeiddio Caerdydd (2-5 April 2020)
Mae Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn ddathliad pedwar diwrnod o anmeiddio i bawb a gynhelir bob dwy flynedd, gyda rhaglen safon uchel o ddangosiadau, dosbarthiadau meistr, sesiynau Holi ac Ateb, gweithdai, rhwydweithio, digwyddiadau hygyrch ac awyrgylch cymunedol cynhwysol Cefnogir yr ŵyl gan ddigwyddiadau rheolaidd am ddim a rhaglen ymgysylltu mewn partneriaeth gyda chyrff ar draws Caerdydd. Bydd tocynnau ar gael yn y flwyddyn newydd

Rhaglen lawn o brosiectau ledled Cymru​

Llun: Arbëria

Conversations