Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Cyhoeddi rhaglen lawn Sioeau Cerdd Sefydliad Ffilm Prydain! Sioeau Gorau'r Sgrin Wedi ei bostio ar 17 Hyd 2019

Full programme unveiled for BFI Musicals! The Greatest Show on Screen

Mae Chapter yn falch o gyhoeddi rhaglen newydd o sioeau cerdd wrth iddyn nhw gymryd rhan yn Sioeau Cerdd Sefydliad Ffilm Prydain! - y tymor gorau erioed i ddathlu ffilmiau cerdd mewn safleoedd ar draws gwledydd Prydain yr hydref a'r gaeaf yma.

Bydd Sioeau Cerdd Sefydliad Ffilm Prydain! yn dathlu'r profiad gorfoleddus ac emosiynol mae pawb yn ei rannu wrth wylio ffilmiau cerdd; gan ddod â'r sêr enwocaf, y golygfeydd mwyaf eiconig, a'r caneuon gorau i ganu a dawnsio iddynt yn ôl i'r sgrin fawr, gan gynnwys ail-ryddhau ffilmiau cerdd clasurol, fel Singin' in the Rain (1952).

Bydd Sioeau Cerdd Sefydliad Ffilm Prydain! yn archwilio'r rhesymau dros lwyddiant ffilmiau cerdd, gan gynnwys y syniad mai dyna'r ffordd orau o ddianc rhag yr adegau anodd rydyn ni'n byw ynddyn nhw.

Meddai Robin Baker, Prif Guradur Archif Genedlaethol Sefydliad Ffilm Prydain a Rhaglennydd Sioeau Cerdd Prydain! : "Yn dilyn llwyddiant ysgubol La La Land a The Greatest Showman, mae ffilmiau cerdd yn taro tant gyda chynulleidfaoedd ym mhobman, a bydd Sefydliad Ffilm Prydain yn dathlu'r goreuon o'u plith ynghyd ag ail-ganfod a chyflwyno ambell syrpreis... Pa ffordd well o ddianc rhag yr adegau ansicr yma na throchi'ch hun yn llawenydd emosiynol y ffilm gerdd sy'n codi'r blew ar eich gwar? Anghofiwch eich problemau, dewch i lawenhau!"

Mae Chapter wedi dewis rhaglen eang o ffilmiau a digwyddiadau poblogaidd drwy gydol y tymor tan ddiwedd mis Ionawr 2020.  Mae eu tymor Sioeau Cerdd! Sefydliad Ffilm Prydain yn dechrau drwy ddathlu Judy Garland gyda'r ffilm newydd Judy (2019), A Star is Born (1954) a Summer Stock (1950). Ar gyfer Calan Gaeaf, byddant yn dangos Little Shop of Horrors (1986) a The Rocky Horror Picture Show (1975). Ym mis Tachwedd, bydd Chapter yn edrych ar ddylanwad Fosse/Verdon gyda Sweet Charity (1969), Cabaret (1972) ac All That Jazz (1979). Ym mis Rhagfyr, byddant yn trafod poblogrwydd cynyddol y ffilm gerdd fodern gyda'r ffilmiau newydd Frozen 2 (2019) a Cats (2019) ynghyd â chaneuon ffilmiau cerdd yn y siartiau pop, fel The Greatest Showman (2017), Funny Girl (1968), Labyrinth (1986), Dreamgirls (2006), Into the Woods (2015), Bugsy Malone (1983), Dancer in the Dark (2000), Moulin Rouge (2001) Grease (1978) a Mamma Mia ddwywaith (2008, 2018).

Mae Chapter hefyd yn gweithio gyda phartneriaid cyffrous, gan gynnwys Live Cinema UK sy'n cyflwyno noson Drag gyda Hedwig and the Angry Inch (2001), Gŵyl Ffilmiau Iddewig y Deyrnas Unedig sy'n dod â Fiddler on the Roof (1971) yn ôl i gynulleidfaoedd, clwb ffilmiau artist ClubFootFoot a fydd yn dangos Phantom of the Paradise (1974) a'r Clwb Ffilmiau Gwael a fydd yn datgymalu ffilmiau cerdd llai llwyddiannus megis Xanadu (1980) a Can’t Stop the Music (1980).

Bydd tymor Sioeau Cerdd Sefydliad Ffilm Prydain! yn rhedeg yn Chapter o fis Hydref 2019 tan fis Ionawr 2020. Mae'r rhestr lawn o'r rhaglen a thocynnau ar gael nawr

undefined

Conversations