Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

#GivingTuesdayNow Wedi ei bostio ar 05 Mai 2020

undefined

Heddiw yw #GivingTuesdayNow

Mae #GivingTuesdayNow yn ddiwrnod undod byd-eang mewn ymateb i Coronavirus. Diwrnod lle gallwn ni i gyd ddod at ein gilydd i gydnabod, dathlu a diolch am y tosturi anhygoel a welwyd yn ystod yr argyfwng hwn.

Hoffem rannu gyda chi gig comedi cyffrous sy'n codi arian at elusen leol Caerdydd (yn cynnwys ein hunain!), a diolch i'n cefnogwyr am eich help gyda'r ymgyrch Achub Chapter.

undefined

Llond Bol o Chwerthin - Belly Laughs Caerdydd

Dydd Gwener 15 Mai am 7:30pm, bydd Robin Morgan yn dod a cham Caerdydd o Belly Laughs nol yn fyw am un noson arbennig o ddifyrrwch dan glo.

Gyda chyfraniadau gan ei gyfeillion comedi a wynebau cyfarwydd Caerdydd (cadwch olwg am rai enwau cyffrous i’w cadarnhau) bydd yn dathlu ein dinas fendigedig mewn gig unigryw wedi ffrydio’n fyw ac yn codi arian ar gyfer pedair elusen leol: Chapter, Llamau, Fareshare ac Ysbyty Calon y Ddraig.

Eisiau cymryd rhan? Mae Belly Laughs Caerdydd yn chwilio am gyfraniadau gan gymysgedd o bobol (enwog a chyffredin) i anfon clipiau byr (1-2 munud) am yr hyn mae nhw’n ei garu am Gaerdydd; gall fod yn gerdd neu stori, unrhyw beth! Os hoffech gymryd rhan gallwch uwchlwytho clip yma

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, cliciwch yma

undefined

Diolch am eich cefnogaeth

Hoffem ddiolch i’n holl gefnogwyr – y rhai sydd wedi cyfrannu, anfon negeseuon caredig, neu dynnu sylw at ein ymgyrch codi arian, diolch o galon.

Bydd cyfraniadau i’n cronfa Save Chapter yn ein cefnogi drwy’r cyfnod anodd hwn, yn ein helpu i ail-agor a’n galluogi i drefnu rhaglen o weithgareddau mewn pryd i’n penblwydd yn 50 yn 2021.

Os hoffech gyfrannu ewch i http://easydonate.org/CHAPTER neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191

Conversations