Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Gwyl Cymru yn Chapter 2022 Wedi ei bostio ar 04 Tach 2022

undefined

 

Bydd Gŵyl Cymru yn dechrau ar 19 Tachwedd, a’i nod yw uno a hyrwyddo’r cyfoeth o gelfyddyd, cerddoriaeth a digwyddiadau sy’n cael eu creu ar gyfer taith hanesyddol Cymru yng Nghwpan y Byd – mewn lleoliadau ar draws y wlad a’r tu hwnt. Drwy greu gofodau a chyfleoedd i bobl ddod at ei gilydd i ddathlu llwyddiant tîm cenedlaethol y dynion, mae Gŵyl Cymru hefyd yn gobeithio cyflwyno celfyddyd, iaith a diwylliant Cymru i gynulleidfaoedd newydd – gan sicrhau gwaddol diwylliannol i Gwpan y Byd FIFA 2022.


 

Ymunwch â ni yn y Stiwdio Seligman i wylio'r gêm ar ein sgrin fawr! Does dim angen archebu tocyn neu le, gyd chi angen gwneud yw troi fynnu a mwynhau. 

Ni hefyd yn dangos holl gemau Grŵp b ar y dydd.

Bydd bar, bwyd, the a choffi ar gael yn y Stiwdio cyn, yn ystod ac ar ôl y gemau! Mae'r Caffi Bar ar agor fel arfer yn y prif adeilad yn gwasanaethu'r fwydlen a dewislen coctel arferol! 

 

Lloegr vs Iran

Llun 21 Tachwedd @ 1pm

Stiwdio Seligman

 

Cymru vs UDA

21 Tachwedd @ 7pm

Stiwdio Seligman

Digwyddiad Facebook: World Cup screening: Cymru vs USA | Facebook

 

Cymru vs Iran

Gwener 25 Tachwedd @ 10yb

Stiwdio Seligman

Digwyddiad Facebook: Gŵyl Cymru Festival at Chapter | Facebook

 

Lloegr vs UDA 

Gwener 25 Tachwedd @ 7pm

Stiwdio Seligman

 

Cymru vs Lloegr

29 Tachwedd @ 7pm

Stiwdio Seligman

Digwyddiad Facebook: World Cup screening: Cymru vs England | Facebook

 

Gŵyl Cymru lightbox installation by Phil Morgan

Tachwedd 2022 – Ionawr 2023

Rydyn ni’n falch o bartneru gyda Gŵyl Cymru i gyflwyno gwaith celf newydd gan yr artist lleol Phil Morgan.

Comisiynwyd y gwaith fel rhan o’r ŵyl, sy’n dathlu llwyddiant hanesyddol Cymru yn cymhwyso ar gyfer cystadleuaeth Cwpan y Byd, a bydd yr eicon pwerus yma o barch a goddefgarwch yn ei le tan ddiwedd mis Ionawr 2023.

Eleni, cynhelir cystadleuaeth Cwpan y Byd yn Qatar, gwlad lle mae perthnasau o’r un rhyw yn drosedd. Nod gwaith Phil yw cynnig symbol trawiadol i gyd-sefyll â chymunedau LHDTCRhA+, gartref a thramor, gyda lliwiau’r enfys yng nghanol arwydd cyfarwydd, sef dwylo Gareth Bale mewn siâp calon.

Mae’r gwaith celf yn rhan o raglen o ddigwyddiadau a gweithgarwch yn Chapter yn ystod yr ŵyl. I gael rhagor o wybodaeth am ein Digwyddiadau, ewch i www.chapter.org neu gofynnwch wrth ein Desg Wybodaeth.

 

Printhaus argraffu eich crysiau t dy hunain!

Sadwrn 19 & Sul 20 Tachwedd @ 10am-4pm

AM DDIM i bobl ifanc dan 18 a £15 am oedolion - does dim angen archebu le.

Caffi Bar

 

Kitsch & Sync Collective: The Teds

Llun 21 Tachwedd @ 12pm, 4pm & 6pm.

AM DDIM - does dim angen archebu lle

Courtyard & Caffi Bar

‘Gwyliwch allan, mae’r Teds yma ac yn barod am ROC, RÔL ac i YMLADD YN FFÔL...’

Perfformiad theatr ddawns gyfoes wedi’i ysbrydoli gan gangiau’r pumdegau a’u hagweddau gwrthryfelgar. Mae gang o bobl ifanc mewn siwtiau a sgidiau crand yn archwilio golwg androgynaidd, ac yn adeiladu cymeriadau sy’n arddangos corfforoldeb ‘gwrywaidd’ a choreograffi ymylol. Maen nhw’n cymysgu gwaith troed dawnsio Roc a Rôl a swing, cymeriadu a theatr gorfforol, gan drawsnewid yn eiconau roc a chreu hysteria a gwylltineb ymhlith eu cefnogwyr brwd!... dim llofnodion os gwelwch yn dda! 

 

The Damned United

Friday 25 November @ 8pm, Mawrth 29 Tachwedd @ 4:05pm

£6 / £4

Cinema

Stori enwog Brian Clough a’i 44 diwrnod fel rheolwr Leeds Unedig.

 

Free Family Film: Bend It Like Beckham

Saturday 26 November @ 11:30am

Cinema

AM DDIM ond mae angen archebu tocyn

Mae Jess yn plygu’r rheolau i gyrraedd ei gôl, fel chwaraewr pêl-droed.

 

Rhagolwg: In The Middle

Sadwrn 26 Tachwedd

Sinema

£6 / £4

Ffilm ddogfen am swyddogion pêl-droed amrywiol, arwyr di-glod y bêl gron.

 

Good News From The Future 

Sul 27 Tachwedd @ 12-12:30pm

Caffi Bar

AM DDIM - does dim angen archebu lle

 

The Football Monologues

Sul  27 Tachwedd @ 1:45pm

£6 / £4 

Sinema

Saith person yn siarad am eu hangerdd tuag at bêl-droed.

 

Pamoja Disco

Sul 27 Tachwedd @ 6pm

AM DDIM - does dim angen archebu lle

Caffi Bar

 

Only Boys Aloud: Pop up choir 

Mawrth 29 Tachwedd @ 6pm

AM DDIM - does dim angen archebu lle

Caffi Bar

 

Rhagolwg: In The Middle

Mercher 30 Tachwedd @ 4:30pm

£6 / £4

Sinema

Ffilm ddogfen am swyddogion pêl-droed amrywiol, arwyr di-glod y bêl gron.

Conversations