Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

Clywch Ni - Prosiect Cysylltu a Ffynnu Wedi ei bostio ar 17 Medi 2021

undefinedLlun: Jonny Cotsen, Actor / Hear We Are, Project Leader. 

Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi y byddwn ni’n gweithio gyda’r hyfryd Jonny Cotsen dros y ddwy flynedd nesaf ar y prosiect Clywch Ni.

Bydd Clywch Ni yn rhoi sylw i fynediad artistiaid a chymunedau B/byddar at waith cynhyrchu creadigol, gan ddatblygu sgyrsiau hirdymor a chynaliadwy a chreu fframwaith a fydd yn cefnogi artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar.

Allwn ni ddim aros! Dilynwch @hearweare_ i glywed y diweddaraf.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect yma a phawb sy’n rhan ohono, gwylio y fideo yma neu darllen ein datganiad i'r wasg yma

Ariennir gan raglen Cysylltu a Ffynnu Cyngor y Celfyddydau.

Partneriaid: Tŷ Pawb, Canolfan Gelfyddydau Taliesin, Cymuned Artis, Celfyddydau Anabledd Cymru, Hwb Byddar Cymru, Clwb y Byddar Pontypridd, Canolfan Pobl Fyddar Abertawe, y Ganolfan Arwyddo Golwg Sain, Bae Colwyn, a’r Clwb Arwyddo a Rhannu.

 

Conversations