Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Gŵyl Into Film yn dod i Gaerdydd Wedi ei bostio ar 23 Hyd 2019

Into Film Festival comes to Cardiff

Mae'r Ŵyl Into Film yn ddathliad blynyddol am ddim ledled Prydain o ffilmiau ac addysg i bobl ifanc rhwng 5 ac 19 oed – ac mae'n dod i Gaerdydd ym mis Tachwedd!

Mae Into Film yn rhoi cyfle i bob plentyn a pherson ifanc rhwng 5 ac 19 oed ym Mhrydain i brofi ffilm mewn modd creadigol, drwy gynnig nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau am ddim. Mae dros hanner ysgolion Prydain yn ymwneud â'r rhaglen o Glybiau Into Film, digwyddiadau sinema arbennig, adnoddau a hyfforddiant i gefnogi addysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Mae arlwy eleni'n cynnwys dangosiadau ffilm, trafodaethau, gweithdai a mwy. Cynhelir sawl digwyddiad yn Chapter, gan gynnwys dangosiad o ffilm Oliver sy'n addas i bobl ag awtistiaeth, Gweithdy Arswyd gyda'r BBFC, a dangosiad o'r ffilm glasurol o'r wythdegau, E.T. The Extra-Terrestrial.

Mae tocynnau ar gyfer Gŵyl Into Film ar gael ar wefan yr ŵyl. Gallwch weld rhestr lawn o ddigwyddiadau Caerdydd ac archebu tocynnau yma.

Conversations