Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

 

it will come later - gwaith cydweithredol gan chwe artist dawns rhyngwladol Wedi ei bostio ar 20 Medi 2019

it will come later - a collaboration by six international dance artists

Bydd it will come later, y pedwerydd cynhyrchiad dawns rhyngddiwylliannol gan iCoDaCo (Cydweithfa Dawns Gyfoes Ryngwladol), yn gorffen ei daith ryngwladol yng Nghymru a Lloegr yr hydref hwn yn agor yn Chapter 24 Medi. 

Mae it will come later, a ddatblygwyd gan chwe artist dawns enwog ar draws pum gwlad, eisoes wedi cael ei berfformio yn Sweden, Hwngari, Gwlad Pwyl a Hong Kong, ac nawr mae cwmni Gwyn Emberton Dance (GED) o Gymru yn dod â'r daith i'r DU. Mae un o artistiaid dawns mwyaf blaenllaw Cymru, Eddie Ladd, yn goreograffydd a pherfformiwr yn y darn, sy'n ymateb i ansefydlogrwydd gwleidyddiaeth fodern, a'r angen i wthio am ddemocratiaeth a chyfleoedd i gydweithio.

Gan weithio ar draws ffiniau, datblygwyd it will come later drwy gyfres o gyfnodau preswyl ym mhob un o'r gwledydd lletyol yn ystod 2018, wrth archwilio'r thema gychwynnol 'trawsnewid' gyda'r artistiaid a'u cymunedau lleol. Gydag artistiaid o Gymru, Sweden, Hwngari, Gwlad Pwyl a Hong Kong, fe wnaeth cyflwr newidiol gwleidyddiaeth y DU, Ewrop, Dwyrain Ewrop a Hong Kong gynnau papur tanio'r cyfnewid rhyngddynt. Mae'r broses gydweithredol wedi arwain at ddarn perthnasol a chyfoes a oedd yn arbennig o berthnasol yn Hong Kong ym mis Gorffennaf, yng nghyd-destun y protestiadau gwleidyddol parhaus o blaid diwygio democrataidd.

Mae it will come later yn cael ei berfformio o gwmpas set sy'n troi, gyda goleuni sy'n codi a gostwng wrth i'r chwe dawnsiwr wthio yn erbyn ei gilydd mewn llif trawsnewidiol parhaus, sy'n cynrychioli'r ymdrech sydd ei hangen i barhau i weithio dros ddemocratiaeth, cydraddoldeb ac unigolrwydd. Mae'r gwaith dawns cyfoes elfennol hwn yn ficrocosm o gydweithio a chyd-drafod yn yr oes gythryblus sydd ohoni. Drwy'r prosiect i gyd fe wnaeth pob artist, gan gynnwys Eddie Ladd o Gymru, ddod â safbwyntiau unigryw i'r ystafell ynghylch grym trawsnewid.

Dywedodd Eddie Ladd, o Aberteifi:
"Mae bod yn rhan o'r prosiect hwn wedi bod yn bleser ac yn boen ac yn her ac yn fendith. Mewn gwirionedd, ac yn ystrydebol, fe wnes i ddysgu gan bawb i dderbyn a chymryd cam ymlaen yn hytrach na phrofi pob syniad nes iddo gael ei ddinistrio. Ces i fy synnu gan y coreograffïau a grëwyd gan y chwech ohonom – fyddwn i ddim wedi gallu eu dychmygu cyn i ni gwrdd. Mae'r cwmni'n gymdeithas ar ffurf fechan. Ac mae'r gwaith yn dangos ein hymdrechion i aros gyda'n gilydd a symud gyda'n gilydd."

Bydd it will come later gan iCoDaCo yn agor yn Chapter, Caerdydd ar 24 Medi tan 26 Medi 2019. Tocynnau ar gael nawr

Conversations