Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

 

Uchafbwyntiau mis Ionawr Wedi ei bostio ar 06 Ion 2022

January highlights

Blwyddyn Newydd Dda! Rydyn ni wedi agor ac yn edrych ymlaen at gael eich croesawu chi'n ôl.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i'ch cadw chi'n ddiogel. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. Dysgwch fwy cyn ymweld â ni. 

Porwch isod i weld beth sydd i ddod y mis yma. Gobeithiwn eich gweld chi'n fuan!

CERDDORIAETH FYW

undefined

PAMOJA DISCO CLUB | 16 Ionawr, 7pm

Ar ôl llwyddiant ein digwyddiad cyntaf gyda Pamoja Disco Club, allwn ni ddim aros i’w croesawu nhw’n ôl. Byddan nhw’n darparu ar gyfer awyrgylch ymlaciol ein caffi bar - paratowch i gwympo mewn cariad gyda’u synau swynol! Does dim angen archebu, ond dylech gyrraedd yn gynnar i sicrhau bwrdd (capasiti cyfyngedig).

Rhagor o wybodaeth

FFILM

undefined

THE TRAGEDY OF MACBETH | tan 13 Ionawr

Gan greu is-fyd hudol rhwng theatr a sinema, gyda pherfformiadau syfrdanol, dyma addasiad disglair o’r ddrama Albanaidd ar gyfer y sgrin gan Joel Coen.

Rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau

undefined

THE ELECTRICAL LIFE OF LOUIS WAIN | 7-20 Ionawr

Stori wir ryfeddol yr artist ecsentrig o Brydain o oes Fictoria, Louis Wain, yr helpodd ei luniau chwareus drawsnewid canfyddiad y cyhoedd o gathod am byth.

Gwybodaeth ac archebu

undefined

LICORICE PIZZA | 14-20 Ionawr

Mae’r entrepreneur dymunol yn ei arddegau, Gary, yn cwrdd ag Alana hardd sy’n hŷn, ac yn cwympo mewn cariad yn fuan.Golwg hiraethus hudol o gyfnod a stori serch lawen [rambling].  

Gwybodaeth ac archebu

undefined

Dewch â’ch babi i’n dangosiadau ffilm wythnosol o ffilmiau newydd. Mynediad am ddim i fabanod, amgylchedd ymlaciedig, heb angen poeni am darfuEin ffilmiau nesaf fydd The Electrical Life of Louis Wain a Licorice Pizza. Cadwch lygad am yr eicon ‘BABI’ drws nesaf i restriadau ffilm.

BWYD & DIOD

undefined

@chapter_eats

Os nad ydych chi wedi bod yn ein caffi bar ers sbel, cymerwch olwg ar ein bwydlen (ar gael rhwng dydd Mawrth a dydd Sul) sy’n cynnwys byrgyrs planhigion a chig a ffefrynnau tymhorol fel cawl cig oen. Cliciwch ar y ddolen isod i weld rhagor o fanylion cyn ymweld â ni.

Rhagor o wybodaeth

CELFYDDYDAU

undefined

HUMAN CONDITIONS OF CLAY | Tan 13 Chwefror

Dim ond mis sydd ar ôl i chi weld Cyflyrau Dynol Clai. Gallwch gael mynediad at ein pecyn addysg hefyd, sy’n llawn syniadau i helpu pobl ifanc i ymgysylltu’n fwy dwys gydag artistiaid, gwaith a themâu’r sioe.

Mwy

MWY O DDIGWYDDIADAU...

undefined

Rydyn ni’n falch iawn o groesawu Weigh to Go Refill i'n maes parcio cefn. Siop ail-lenwi symudol yw Weigh To Go. Dewch â’ch cynwysyddion neu jariau! 

Rhagor o wybodaeth

PERFFORMIAD

YN DOD YN FUAN...

undefined

Thomas Page Dances: A MOMENT | 4 & 5 Chwefror

Dau ddawnsiwr cyfoes yn ymchwilio i emosiynau cymhleth dau gymeriad sy’n byw drwy’r argyfwng AIDS yn yr wythdegau.

Rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau

 

Lawrllwytho canllaw ffilm

Cefnogwch ni

Conversations