Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

Uchafbwyntiau mis Gorffennaf Wedi ei bostio ar 02 Gor 2021

July highlights

Y mis yma, byddwn ni’n dechrau gyda’n tymor llawen Haf o Gerddoriaeth! Rydyn ni i gyd yn gweld eisiau cerddoriaeth fyw, ac felly rydyn ni’n cynnig profiadau ardderchog y gallwch eu mwynhau yn syth o’ch sedd sinema! Nawr ar werth mae Don't Go Gentle: A Film About IDLES, sef ffilm ddogfen y band o Gasnewydd a Bryste, IDLES, gyda sesiwn holi ac ateb fyw (ie, wyneb yn wyneb!) ar 7 Gorffennaf, ac In The Heights, sioe gerdd fywiog wedi’i lleoli ar strydoedd Efrog Newydd.

Ymhlith y ffilmiau eraill mae Another Round, sy’n sôn am ffrindiau canol oed sy’n dechrau arbrawf i weld a fyddai meddwi’n barhaus yn eu gwneud nhw’n hapus, a The Welshman, ffilm ddogfen #GwnaethpwydyngNghymru am Owain Williams a chymuned Capel Celyn.

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi y bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno perfformiadau dynamig sy’n addas i’r teulu yn ein maes parcio cefn, a bydd modd profi rhediad digidol Theatr Clwyd o For The Grace of You Go I, sef comedi dywyll gan Alan Harris, yn rhithwir o’ch cartref clyd.

Dewch i weld gwaith newydd gan yr artist Holly Davey, gan gynnwys darlleniad sgript a digwyddiad 'Cwrdd â’r Artist' (gyda dehongliad Iaith Arwyddion Prydain) ar 24 Gorffennaf. Ar Chwaraewr Chapter mae cyfres ‘Wrth y Bwrdd’ Artes Mundi, sef sgyrsiau gyda’r artistiaid sydd ar y rhestr fer (gydag Is-deitlau Meddal).

 

FFILM 

undefined

THE WELSHMAN + Sesiwn holi ac ateb | Sadwrn 17 Gorffennaf

Ffilm ddogfen am Owain Williams, un o sylfaenwyr Mudiad Amddiffyn Cymru a benderfynodd weithredu pan ddaeth cronfa ddŵr i beryglu ei gymuned wledig Gymraeg. Ffilm amserol gan lais newydd a chyffrous ym myd sinema Cymru, a sesiwn holi ac ateb gyda’r cyfarwyddwr Lindsay Walker.

Rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau

 

HAF O GERDDORIAETH

undefined

DON'T GO GENTLE: A FILM ABOUT IDLES + Sesiwn holi ac ateb | 2-7 Gorffennaf

Ffilm ddogfen sy’n edrych ar benderfynrwydd a chyfeillgarwch y band IDLES wrth iddyn nhw frwydro am le i’w cerddoriaeth mewn amgylchedd cymdeithasol-wleidyddol rhanedig. Gyda sesiwn holi ac ateb ar 7 Gorffennaf.

Gwybodaeth & Archebu

 

undefined

IN THE HEIGHTS | 9-15 Gorffennaf

Y tu allan i arhosfan y trên tanddaearol ar Stryd 181 yn Efrog Newydd, mae’r perchennog bodega carismataidd Usnavi yn cynilo pob ceiniog, gan obeithio a chanu am fywyd gwell. Mae caleidosgop o freuddwydion yn dod â’r gymuned glòs a lliwgar yma ynghyd yn y ffilm gerdd fywiog a real yma.

Gwybodaeth & Archebu

 

To see all films showing in our cinemas and from home, click here. For details of what to expect when attending a screening, visit our website.

 

PERFFORMIAD

undefined

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

PERFFORMIAD AWYR AGORED | 6 & 7* Awst

*BSL gan Claire Anderson     

Cyfle i ailddarganfod mwynhad dawns byw gyda pherfformiadau newydd sbon gan y Cwmni Dawns Cenedlaethol.

Rhagor o wybodaeth & archebu tocynnau

 

undefined

Theatr Clwyd yn cyflwyno

FOR THE GRACE OF YOU I GO | 1-14 Gorffennaf

Profwch gomedi dywyll glodwiw Alan Harris yn y rhediad cyfyngedig digidol yma, a ffilmiwyd yn fyw o flaen cynulleidfa stiwdio yn Theatr Clwyd. Er mwyn prynu tocyn drwy Chapter, dilynwch y ddolen uniongyrchol ar ein gwefan.

More info & Book tickets

 

ART

undefined

Arddangosfa, Stiwdio Seligman

HOLLY DAVEY

BSL gan Anthony Evan ar 24 Gorffennaf

Ar ôl ei chyfnod fel Cymrawd Creadigol yn yr Ysgol Brydeinig yn Rhufain, mae’r artist preswyl Holly Davey yn rhannu ei gwaith newydd sydd wedi’i ysbrydoli gan gasgliad ffotograffig Agnes a Dora Bulwer, a gwaith y cynllunydd setiau Dante Ferretti yn Stiwdios Cinecitta.

Dewch i weld ei gwaith stiwdio newydd!  Ddydd Sadwrn 24 Gorffennaf bydd darlleniad sgript a digwyddiad ‘Cwrdd â’r Artist’ (gyda dehongliad Iaith Arwyddion Prydain).

Mwy

 

undefined

 

ARTES MUNDI: WRTH Y BWRDD | Ar gael nawr         

Capsiynau ar gael

Mae cyfres ‘Wrth y Bwrdd’ Artes Mundi nawr ar gael i’w gwylio ar Chwaraewr Chapter. Sgyrsiau gyda’r artistiaid sydd ar restr fer Artes Mundi 9, Dineo Seshee Bopape, Carrie Mae Weems, Beatriz Santiago Muñoz, Firelei Báez, Meiro Koizumi a Prabhakar Pachpute. Mae pob sgwrs yn cynnwys Is-deitlau Meddal.

Gwylio nawr

 

undefined

Galwad am artistiaid

EXPERIMENTICA  | Dyddiad cau 5 Gorffennaf  

Os ydych chi’n artist sy’n gweithio ym maes perfformio arbrofol, ysgrifennu, sain, ffilm a fideo, sain, neu theatr, yna hoffen ni glywed ganddoch chi! Rydyn ni'n croesawu cynigion gan unigolion a grwpiau sy'n cael eu cyffroi gan y syniad o arbrofi a rhai sy'n cymryd risgiau.

Manlynion & Gwneud cais

 

undefined

CYSTADLEUAETH GWAITH CELF PLANT | Dyddiad cau 16 Gorffennaf

Gwahoddir pobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed i wneud cais am ein cyfle celf diweddaraf. Cyflwynwch lun, paentiad, neu ludwaith, ac efallai y byddwn ni’n dewis eich gwaith i gael ei arddangos ar flaen yr adeilad i bawb ei weld! Gwnewch gais gyda’ch ysgol, neu gall unigolion hefyd wneud cais a’i anfon yn uniongyrchol aton ni.

Manlynion & Gwneud cais

 

undefined

@chapter_eats

Bob dydd Llun a dydd Mawrth, rydyn ni bellach yn cynnig bwydlen frecwast ysgafnach, sy’n cynnwys croissants wedi’u llenwi, gydag ystod o lenwadau melys a sawrus! (Mae ein brecwast wedi’i goginio ar gael o ddydd Mercher tan ddydd Sul).

I weld sut i archebu bwrdd, cliciwch yma.

Gweld bwydlesn

 

undefined

Lawrlwytho’r canllaw ffilm diweddaraf

Cefnogwch ni

Conversations