Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Print Cyfyngedig gan Freya Dooley Wedi ei bostio ar 24 Hyd 2019

Limited Edition Print by Freya Dooley

Roedd gwaith Freya Dooley, 'Find joy in these scenes of fruitless labours', yn addurno waliau Chapter fel rhan o'n harddangosfa Celf yn y Bar rhwng mis Ebrill a mis Medi 2019, i gyd-fynd â'i harddangosfa unigol yn Oriel Chapter, 'The Song Settles Inside of the Body it Borrows'.

Cynhyrchwyd ei chomisiwn newydd, 'Find joy in these scenes of fruitless labours', ar y cyd â Foundation Press, gwasg risograff arbrofol yn Sunderland. 

I gyd-fynd â'r arddangosfa, mae Freya wedi cynhyrchu print cyfyngedig (a ddangosir isod), sydd nawr ar gael i'w brynu o Swyddfa Docynnau Chapter am £90.00 (heb ffrâm) / £170.00 (gyda ffrâm). 

Conversations