Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Print Cyfyngedig gan Freya Dooley Wedi ei bostio ar 24 Hyd 2019

Limited Edition Print by Freya Dooley

Roedd gwaith Freya Dooley, 'Find joy in these scenes of fruitless labours', yn addurno waliau Chapter fel rhan o'n harddangosfa Celf yn y Bar rhwng mis Ebrill a mis Medi 2019, i gyd-fynd â'i harddangosfa unigol yn Oriel Chapter, 'The Song Settles Inside of the Body it Borrows'.

Cynhyrchwyd ei chomisiwn newydd, 'Find joy in these scenes of fruitless labours', ar y cyd â Foundation Press, gwasg risograff arbrofol yn Sunderland. 

I gyd-fynd â'r arddangosfa, mae Freya wedi cynhyrchu print cyfyngedig (a ddangosir isod), sydd nawr ar gael i'w brynu o Swyddfa Docynnau Chapter am £90.00 (heb ffrâm) / £170.00 (gyda ffrâm). 

Conversations