Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Uchafbwyntiau mis Mawr Wedi ei bostio ar 27 Chwef 2020

March Highlights

 

CHAFBWYNTIAU MAWRTH

ARDDANGOSFEYDD NEWYDD 
Ym mis Mawrth, byddwn yn croesawu gwaith newydd yn Oriel Chapter ac ar gyfer Celf yn y Caffi. Dewch i ddarganfod ac i fwynhau'r arddangosfeydd yma am ddim yn ystod eich ymweliad nesaf.

CELFYDDYD


undefined
 

Oriel: MEL BRIMFIELD
Gan fenthyg ei deitl o Daith y Pererin gan John Bunyan, mae From This World, To That Which Is To Come yn defnyddio'r bererindod ffuglennol enwog fel dameg am gwymp iechyd meddwl a thaith ofidus at adferiad.

Dysgu mwy


undefined

Celf yn y Caffi: FRANCISCO RODRIGUEZ
Mae'r arlunydd Francisco Rodriguez yn cyfeirio at animeiddiadau graffig a darluniau Siapaneaidd, gan gynnig awgrym ar y traddodiad a ysbrydolodd yr ôl-argraffiadwyr. Mae'r arddangosfa yn unedig yn ei phalet o liwiau cyfyngedig, ac mae'n gwahodd yr arsyllwr i archwilio cysylltiadau naratif posib rhwng y cyfansoddiadau sy'n pendilio rhwng tirluniau eang a phortreadau bach.

Dysgu mwy

 

YN Y THEATR:


undefined

Theatr Iolo a Pontio: CHWARAE

01 Maw, 11-12 Maw
Sioe weledol llawn cerddoriaeth fyw a symudiadau syfrdanol am oedran 4-6

Archebwch nawr


undefined
 

Olivia Louvel: DATA REGINA
6 Maw
Cyfres aml-gyfrwng yw Data Regina lle mae hi’n archwilio teyrnasiad Mari, Brenhines yr Alban ac Elisabeth I, Brenhines Lloegr.

Archebwch nawr


undefined

Sinfonia Cymru: CURATE

26 Maw
Mae cerddorion o Sinfonia Cymru, prif gerddorfa gwledydd Prydain i bobl o dan 30 oed, yn creu ac yn cyflwyno pedwar cyngerdd.

Archebwch nawr


undefined

Gilly Adams: MRS BLISTER CHANGES BOOTS

08 Maw
Mae Mrs Blister Changes Boots yn ymgais i ddeall grym ac ystyr crwydradau personol, a pham fod mynd am dro hir yn dda i’r enaid.

Archebwch nawr


undefined

AMBER AND ME + Q&A

15 Maw

Mae'r ffilm ddogfen yma, sy'n cael ei dangos ar Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Syndrom Down, yn dilyn Amber ac Olivia, dwy efaill ddeg oed, wrth iddyn nhw ddechrau mewn addysg brif ffrwd gyda'i gilydd.

Mae'r ffilm yn dilyn yr heriau y mae'r ddwy ferch yn eu hwynebu yn ystod pedair blynedd yn yr ysgol, ac yn cofnodi'r newidiadau yn eu perthynas, o'u safbwyntiau unigryw eu hunain.

I ddilyn y dangosiad yma bydd sesiwn holi ac ateb gydag Ian Davies, gwneuthurwr ffilmiau a thad Amber ac Olivia.

Archebwch nawr


DIGWYDDIADAU ERAILL MIS MAWRTH...

undefined


O'r chwith uchaf: Met Opera: Agrippina (01 Maw); Home + Q&A (25 Maw); Everyman Theatre: The Blue Stockings (17-21 Maw); Annihilation (22 & 24 Maw); Ten Dark Women (08 Maw); Dolittle (07-08, 14-15, 28-29 Maw)

 

undefined


DYSGU MWY...

Darllen y cylchgrawn Mawr


 

 

Conversations