Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

Uchafbwyntiau mis Mai Wedi ei bostio ar 29 Ebr 2022

PERFFORMIADAU

undefined

SPIRIT OF NIMBA | 19-21* Mai

*Perfformiad prynhawn ymlaciol 21 Mai

Idrissa Camara a Team Nimba sy’n cyflwyno sioe ffrwydrol newydd sbon i godi’r ysbryd sy’n cyfuno traddodiadau Affricanaidd â dawnsio stryd trefol. Mewn sioe sydd wedi’i gosod i drac sain gwreiddiol gyda gwreiddiau a rhythmau Gorllewin Affrica yn ei lywio, dyma stori lawen am oroesi’r cyfnod clo sy’n sicr o godi’r galon! Croeso i bob oed.

Dysgu rhagor ac archebu tocynnau

 

undefined

OUR CARNAL HEARTS | Dydd Gwener 6 Mai

Sioe ddoniol a thywyll am yr hyn sy’n cuddio y tu ôl i un o’n hemosiynau hyllaf – cenfigen! Mae’r sioe yma, sydd wedi’i hysgrifennu gan Rachel Mars, yn gyfuniad o berfformio croch, comedi, canu a defod gonsurio. Ymunwch â ni ar gyfer seremoni theatrig brydferth sy'n cynnig llwncdestun i’n hysbryd cystadleuol ac yn ymhyfrydu yn erbyn ein natur well.

Rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau

 

undefined

EVERYMAN: BLOOD WEDDING | 3-7 Mai

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i Blood Wedding. Disgwyliwch wrthdaro teuluol a chystadlu tywyll sy’n cael eu gwthio i'r pen.  

Rhagor o wybodaeth ac archebu

 

undefined

NOTHING HAPPENS TWICE | 20-21 Mai

Archwiliad doniol a theimladwy o gyfeillgarwch, cyd-ddibyniaeth a'r hyn sy'n ein hysgogi i ddal ati.

Rhagor o wybodaeth ac archebu

 

FFILM

WYTHNOS YMWYBYDDIAETH BYDDARDOD, 2-8 Mai

undefined

LOUDER IS NOT ALWAYS CLEARER, gyda Sesiwn Holi ac Ateb* | Dydd Sul 8 Mai

*Dehongliad BSL gan Anthony Evans a Julie Doyle a Chapsiynau byw gan Sheryll Holley

Mae Jonny’n Fyddar, a’i allu arbennig yw darllen gwefusau. Ond dydy hynny ddim yn golygu bod popeth yn gwneud synnwyr. Mewn addasiad o sioe theatr gafodd ganmoliaeth gan y beirniaid, dyma stori ddoniol a theimladwy am ymgais un dyn i ymdopi, ffitio i mewn a chael ei dderbyn. Peidiwch â cholli'ch cyfle i brofi hon ar y sgrin fawr, gyda sesiwn holi ac ateb gan Jonny ei hunan!

Rhagor o wybodaeth ac arcehbu tocynnau

 

undefined

CODA | 6&8 Mai

Mae’n bleser cael dod â’r ffilm yma a enillodd Wobr Academi yn ôl, dyma gyfle arall i ddilyn hanes Ruby, Plentyn i Oedolion Byddar.

Rhagor o wybodaeth ac archebu

 

undefined

ENCOUNTERS FESTIVAL: CLOSER TOGETHER | Dydd Sul 8 Mai

Rhaglen o ffilmiau byrion yn cynnwys doniau Byddar o flaen a’r tu ôl i’r camera.

Gwybodaeth ac archebu

 

undefined

DOWNTON ABBEY: A NEW ERA | Tan 12 Mai

Mae’r dilyniant i Downton wedi cyrraedd! Dilynwch deulu’r Crawley ar daith fawreddog i dde Ffrainc.

Gwybodaeth ac arcehbu

 

undefined

VELVET QUEEN: THE SNOW LEOPARD | 6-12 Mai

Yn nyfnderoedd Tibet, mae'r ffotograffydd natur Vincent Munier yn chwilio am y llewpard eira sy’n enwog am fod yn swil.

Gywbodaeth ac arcehbu

 

undefined

THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE | 11 Mai

Digwyddiad arbennig sy’n cyfleu hud perthynas greadigol Nick Cave a Warren Ellis. 

Mwy & Archebu

 

CELFYDDYD

undefined

CELF YN Y CAFFI: OWAIN TRAIN MCGILVARY | Ar agor nawr

Mae ein Celf yn y Bar newydd yma! Mae arddangosfa Owain Train McGilvary wedi’i llywio gan ei gysylltiad agos â grŵp reslo i fenywod a phobl anneuaidd.

Rhagor o wybodaeth

 

MWY...

undefined

SUNDAY JAZZ | 8 Mai

Gwybodaeth ac archebuundefined

REPAIR CAFÉ | 12 Mai

Gwybodaeth ac archebu

 

undefined

PAMOJA DISCO CLUB | 15 Mai

Gwybodaeth ac archebu

 

Lawrlwytho canllaw ffilm

Cefnogwch ni

 

Conversations