Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

New leadership at Chapter Wedi ei bostio ar 29 Meh 2022

New leadership at Chapter

Llongyfarchiadau i’n Prif Weithredwr Andy Eagle sydd wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr ar Celfyddydau Perfformio Aberdeen. Mae Andy wedi bod yn ei swydd yma ers 11 mlynedd, a bydd yn ein gadael ni ar 1 Gorffennaf.

Wrth siarad am ei benodiad, meddai Andy: “Mae hi wedi bod yn anrhydedd arwain prif safle celfyddydau Cymru ers 11 mlynedd. Mae Chapter yn sefydliad celfyddydol rhagorol sy’n cydbwyso’n rhwydd rhwng cefnogaeth i artistiaid, pobl greadigol, a lleisiau cyfoes yn y gymuned leol. Does dim llawer o sefydliadau celfyddydol wedi cyflawni hyn. Rwy’n gadael Chapter gyda staff a bwrdd gwych yn barod i fynd â’r sefydliad i’r dyfodol”. 

Talodd Cadeirydd Chapter, Kami Lamakan, deyrnged i waith Andy: “Mae Andy wedi llywio’r lle unigryw yma drwy adegau o newid digynsail mewn cymdeithas. Mae ei awydd i swyno cynulleidfaoedd, ochr yn ochr â’i synnwyr busnes craff, wedi arwain Chapter i’w phumed degawd. Mae’n gadael y sefydliad gyda dyfodol disglair ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn iddo am hynny”.

Mae adegau o newid hefyd yn cynnig cyfle mawr, ac felly byddwn ni’n cymryd amser i fyfyrio ac ymgynghori â chynulleidfaoedd, cwsmeriaid, artistiaid a rhanddeiliaid, fel bod modd i ni ddeall sut gallwn eu gwasanaethu nhw a’n cymuned leol gyfan yn well dros yr hanner can mlynedd nesaf! 

Wrth i ni wneud hyn, rydyn ni wedi penodi Cyd-Gyfarwyddwyr dros dro, sef Hannah Firth, sy’n Ddirprwy Gyfarwyddwr a Chyfarwyddwr Artistig ar hyn o bryd, a Sharon Stone, y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau. Rhyngddynt mae ganddyn nhw brofiad strategol a gweithredol helaeth, gweledigaeth artistig glir, ac angerdd sy’n sicrhau bod Chapter yn ofod croesawgar i bawb.

Wrth siarad am y cyhoeddiad, meddai Hannah a Sharon: “Mae Chapter yn sefydliad rhagorol ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr ac yn optimistaidd am y dyfodol. Mae ein hymagwedd wir yn dod â Chapter at ei gwerthoedd craidd gwreiddiol – rhoi celf ac artistiaid yn ganolog, eu hannog i gymryd risgiau, a lleihau rhwystrau rhag mynychu fel bod ein lleoliad yn lle diogel, hygyrch a theg i bawb gael mwynhau’r celfyddydau. Allwn ni ddim aros i ddechrau arni, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at arwain tîm hynod ymroddedig a chreadigol.”

Bydd Hannah a Sharon yn dechrau yn eu swyddi fel Cyd-Gyfarwyddwyr Dros Dro ar 1 Gorffennaf 2022.

Conversations