Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

Uchafbwyntiau'r mis Tachwedd Wedi ei bostio ar 01 Tach 2021

GWYLIAU

undefined

EXPERIMENTICA 21 | 4-7 Tachwedd

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi rhaglen EXPERIMENTICA 21, sef gŵyl celf fyw sy’n cyflwyno gwaith beiddgar ac arbrofol o Gymru a Phrydain. Bydd yn cynnwys 16 o artistiaid dros bedwar diwrnod, gan agor gydag Elaine Mitchener: The Rolling Calf. “Mae Mitchener yn artist meistrolgar sy’n croesi ffiniau” (Financial Times).

Rhaglen ac archebu

 

undefined

DOCN' ROLL | 8-14 Tachwedd

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu Doc'n Roll am y tro cyntaf, sef gŵyl sy’n dathlu isddiwylliannau cerddorol drwy arddangos ffilmiau dogfen creadigol, cymhellol a chofiadwy sy’n dathlu’r perfformwyr, y labeli, y golygfeydd a’r straeon.

Rhaglen ac archebu

 

PERFFORMIADAU

 undefined

THE COMEDY ARCADE | 12 Tachwedd

Mae’r podlediad poblogaidd bellach yn sioe fyw, ac mae gwahoddiad i bawb. Hanner sioe gêm, hanner sioe sgwrsio. Bydd eich cyflwynwraig, y ddigrifwraig Vix Leyton, yn dal rhestr rifol o 30 pwnc posib sy’n newid yn barhaus – o bynciau bob dydd i faterion cyfoes – ac yn gwahodd panel o ddigrifwyr i gymryd y meic i gystadlu gyda straeon, hanesion, jôcs, neu ganeuon hyd yn oed. Gydag Esyllt Sears, Morgan Rees, Priya Hall, Eleri Morgan a Sean Smith.

Rhagor o wybodaeth ac archebu

undefined

Theatr Gendlaethol Cymru & Theatr Iolo: LLYGODEN YR EIRA | 27 Tachwedd

Dewch i gadw’n gynnes yn yr eira mawr ac ymuno â Llygoden yr Eira a’i ffrind ar antur yn y goedwig hudol. Dyma stori aeafol swynol i blant bach, llawn cerddoriaeth, pypedwaith a chwarae (yn yr iaith Cymraeg).

Rhagor o wybodaeth ac archebu

I gael manylion am beth i’w ddisgwyl wrth fynd i berfformiad, ewch i’n gwefan. Dylech nodi nad yw’r seddi wedi’u cadw. Er eich cyfforddusrwydd a’ch diogelwch, rydyn ni’n gwerthu nifer is o docynnau na’r capasiti.

 

CELFYDDYD

undefined

HUMAN CONDITIONS OF CLAY | Tan 13 Chwefror 2022

Agorodd Cyflyrau Dynol Clai yn ein horiel fis diwethaf, ac nid yw’n arddangosfa i’w methu! Gyda deunaw o artistiaid, yn cynnwys Pio Abad, William Cobbing, Shawanda Corbett, Antony Gormley, Rachel Kneebone, Zoë Paul ac Ai Weiwei i enwi ond rhai.

Rhagor o wybodaeth

 

undefined

SARAH TAYLOR SILVERWOOD: LOVE BUGS | Ar agor 19 Tachwedd

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi arddangosfa ddiweddaraf Celf yn y Bar. Mae Love Bugs gan Sarah Taylor Silverwood yn adrodd stori tirlun prysur lle mae creaduriaid yn dod ynghyd mewn golygfeydd o agosatrwydd, creadigrwydd, crefft a diwydiant. 

Rhagor o wybodaeth

 

undefined

CROESFAN CANTON: STEFFAN DAFYDD

Cafodd y groesfan gyntaf yng Nghaerdydd i gael ei dylunio gan artist ei gosod fis diwethaf. Llongyfarchiadau i Steffan Dafydd ar ôl i’w gynllun gael ei ddewis drwy bleidlais gyhoeddus. Gallwch weld y gwaith celf gyferbyn â’r Co-op a Mowgli ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen. Gyda diolch i Gyngor Caerdydd am ein gwahodd i arwain ar y prosiect.

Rhagor o wybodaeth

 

undefined

POSTCARDS FROM THE FUTURE: ANNA HUGHES | O 12 Tachwedd ymalen

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi gwaith celf buddugol ein cystadleuaeth Cardiau Post o’r Dyfodol. Llongyfarchiadau i Anna Hughes! Bydd gwaith Anna’n cael ei osod ar flaen ein hadeilad. Gallwch weld y ceisiadau eraill mewn arddangosfa ar-lein o 12 Tachwedd ymlaen.

Rhagor o wybodaeth

 

FFILM

undefined

MEN WHO SING | 5-11 Tachwedd

*Sesiwn holi ac ateb 5 Tachwedd

Mae Côr Meibion Trelawnyd, er eu bod yn dod o bentref bach yn Sir y Fflint, yn adnabyddus yn fyd-eang. Ond mae’r côr yn wynebu argyfwng, gan nad oes digon o leisiau ifanc yn cymryd lle’r aelodau hŷn. 

Gwybodaeth ac archebu

 

undefined

THE FRENCH DISPATCH | Tan 11 Tachwedd

Mae teyrnged annwyl Wes Anderson i newyddiaduraeth a chylchgronau llenyddol yn wledd i’r llygaid ac yn ffilm ddoniol graff a phleserus llawn sêr. 

Gwybodaeth ac archebu

 

undefined

PIER KIDS | 5-11 Tachwedd

Saethwyd y ffilm ddogfen yma rhwng 2011 a 2016, ac mae’n dilyn Pobl Groenliw Queer digartref wrth iddyn nhw fyw a symud i dai sefydlog yn ardal Chelsea Pier Manhattan yn Efrog Newydd. 

Gwybodaeth ac arcehbu

I weld pa ffilmiau sy’n cael eu dangos nawr, cliciwch yma. I gael manylion am beth i’w ddisgwyl wrth fynd i ddangosiad ffilm, ewch i’n gwefan. Dylech nodi nad yw’r seddi wedi’u cadw. Er eich cyfforddusrwydd a’ch diogelwch, rydyn ni’n gwerthu nifer is o docynnau na’r capasiti.

 

BWYD & DIOD

undefined

NEWIDIADAU I’N GWASANAETH CAFFI BAR | o 8 November ymalen

Yn debyg i lawer o’n cyfoedion yn y diwydiant lletygarwch, rydyn ni’n profi prinder staff. Er ein bod ni’n gwneud popeth gallwn ni i gynnig ein bwydlen lawn, o 8 Tachwedd ymlaen, bydd ein cegin ar gau ar ddydd Llun. Er y bydd ein cegin ar gau, byddwn ni’n dal i weini toesenni melys a sawrus, detholiad mawr o gacennau, brechdanau ffres, byrbrydau oer, a’n diodydd poeth ac oer arferol. 

Rhagor o wybodaeth

 

undefined

BWYDLEN PARTI NADOLIG | 22 Tachwedd – 23 Rhagfyr

Gyda’r gaeaf yn prysur agosáu, rydyn ni bellach yn derbyn archebion ar gyfer cyfnod yr Ŵyl! Mae ein bwydlen dau gwrs yn cynnwys Ballotine Twrci Rhost a’n Torth Rost Arbennig gyda Chnau Cashiw. Ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw.

Bwydlen ac archebu


Lawrllwytho canllaw ffilm

Cefnogwch ni 

Conversations