Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

 

Uchafbwyntiau mis Hydref Wedi ei bostio ar 29 Medi 2021

undefined

Mae tymor yr ŵyl wedi cyrraedd! Rydyn ni’n falch iawn o groesawu Gŵyl Ffilmiau Llundain y BFI a Gŵyl Ffilmiau Fach Caerdydd i’n sinemâu am y tro cyntaf erioed, a bydd Gwobr Iris yn dychwelyd hefyd. 

Rydyn ni wrth ein boddau o gael agor Cyflyrau Dynol Clai yn yr Oriel. Yn cynnwys deunaw artist anhygoel, gyda Pio Abad, Shawanda Corbett, Anthony Gormley ac Ai Wei Wei i enwi dim ond rhai!  

Rydyn ni’n dathlu ac yn buddsoddi yn ein pobl ifanc gyda dau gyfle gwych. Pleidleisiwch am eich hoff Gerdyn Post o’r Dyfodol, a grëwyd gan blant rhwng 5 ac 16 oed (bydd y gwaith celf buddugol yn cael ei arddangos ar flaen yr adeilad!), a bydd Academi Ffilm y BFI yn cyrraedd yr hanner tymor yma, sef cyfres o weithdai rhyngweithiol i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed. 

Mae wedi bod yn bleser eich croesawu chi’n ôl i’n theatrau. Mae perfformiadau byw yn parhau gyda Hitchcock Redux gan Company of Sirens, a Crash, drama newydd gan Simon Riordan. 

A llawer mwy! Sgroliwch lawr i weld y manylion ac uchafbwyntiau ein rhaglen lawn... 

 

FFILM

TYMOR YR ŴYL 

GŴYL FFILMIAU LLUNDAIN | 6-17 Hydref

undefined

Rydyn ni wrth ein boddau o fod yn dangos Gŵyl Ffilmiau Llundain y BFI ar ein sgriniau! Dyma fydd 65ain blwyddyn yr ŵyl, ac mae’n rhoi cyfle i weld ffilmiau, cyfresi ac XR newydd gorau’r byd, lle bynnag ydych chi. 

Rhaglen & Tocynnau

 

undefined

SPENCER | 9 Hydref

Gwybodaeth ac archebu

 

undefined

GREAT FREEDOM | 14 Hydref

Gwybodaeth ac archebu

 

undefined

ALI & AVA | 17 Hydref

Gwybodaeth ac archebu

 

undefined

GWOBR IRIS | 7&10 Hydref

Mae Gwobr Iris yn dychwelyd gyda phymtheg ffilm sy’n cystadlu am Ffilm Fer Orau Prydain. Bydd Rebel Dykes hefyd yn cymryd yr awenau gyda dangosiad a thrafodaeth banel. 

Rhaglen ac archebu

 

undefined

GŴYL FFILMIAU FACH CAERDYDD | 2&3 Hydref

Mae Gŵyl Ffilmiau Fach Caerdydd yn dangos gwaith gan wneuthurwyr ffilm newydd a chyffrous, ac yn cefnogi’r rhai sydd eisiau mynd i mewn i’r diwydiant sgrin. Dewch i gwrdd â’r tîm mewn digwyddiad Rhwydweithio Cymdeithasol! 

Rhaglen ac archebu

 

undefined

NO TIME TO DIE | 22-28 Hydref

Mae Bond yn ôl! Yn 25ain antur James Bond ar y sgrin fawr, rydyn ni’n darganfod bod Bond wedi dod â’i gyfnod o wasanaethu i ben. Ond byrhoedlog yw ei heddwch pan fydd Felix Leiter, hen gyfaill iddo o’r CIA, yn dod ato i ofyn am gymorth. 

Gwybodaeth ac archebu

I weld yr holl ffilmiau sy’n dangos nawr, cliciwch yma. I gael manylion beth i’w ddisgwyl wrth fynd i ddangosiad ffilm, ewch i’n gwefan.

 

CELFYDDYD

undefined

CYFLYRAU DYNOL CLAI - Arddangosfa’n agor 15 Hydref

Rydyn ni’n falch iawn o gyflwyno Cyflyrau Dynol Clai, wedi’i churadu gan Deborah Smith. Mae’r arddangosfa’n archwilio sut caiff dynoliaeth ei mynegi drwy ddefnydd materol o glai – gwaith celf sy’n meddu ar bresenoldeb ac ôl dynol.

Rhagor o wybodaeth

 

I BOBL I FANC

undefined

Celf yn y Caffi: CARDIAU POST O'R DYFODOL: DWEUD EICH DWEUD | Tan 14 Tachwedd 

Cawson ni nifer anhygoel o geisiadau, 1,200 gan 17 o wahanol ysgolion, ar gyfer ein cystadleuaeth Cardiau Post o’r Dyfodol. Pleidleisiwch dros eich ffefryn o’r rhestr fer nawr. Bydd y gwaith celf sy’n cael y mwyaf o bleidleisiau yn cael ei arddangos ar ein Blwch Golau am chwe mis! 

Gwybodaeth a phleidleisio

 

undefined

Academi Ffilm y BFI: YSGOL FFILM CANOLFAN GELFYDDYDAU CHAPTER | 27-29 Hydref 

Ydych chi rhwng 16 a 24 oed ac eisiau dysgu mwy am ddechrau gyrfa yn y diwydiannau sgrin? Cyfres o ddarlithoedd rhyngweithiol a dangosiadau ffilm yw Academi Ffilm y BFI, sy’n archwilio agweddau gwahanol ar ddiwylliant ffilm a dealltwriaeth o ffilm. 

Gwybodaeth ac archebu

 

PERFFORMIADAU

undefined

Company of Sirens: HITCHCOCK REDUX | 12-16 Hydref*

*Gyda dehongliad Iaith Arwyddion Prydain 15 October

Fe’i disgrifiwyd yn ei dangosiad cyntaf gan y Guardian fel “myfyrdod diddorol ar alar”, ac mae Hitchcock Redux yn archwilio’r eiliadau hynny pan fydd bywyd yn cysylltu â chelf. I ba raddau mae gwaith celf, ffilm, a llenyddiaeth yn hidlo ein hatgofion, gan ddod yn fwy hanfodol i’r atgofion hynny na’r digwyddiadau eu hunain? Ar 12 Hydref, ymunwch â ni mewn sesiwn holi ac ateb ar ôl y sioe.

Rhagor o wybodaeth ac archebu

 

undefined

Everyman Theatre: CRASH | 5-9 October

Doedd dim modd gwahanu Aled, Brian, Mary, a Martin. Fe wnaeth Mary a Martin briodi hyd yn oed, a chael mab o’r enw Jack. Ond roedd hynny amser maith yn ôl. Erbyn hyn, dydyn nhw braidd yn siarad. Ar ôl i ddamwain car adael Jack yn yr ysbyty, mae’r pedwar hen ffrind yn ôl o dan yr un to, i gefnogi ei gilydd, i glirio’r aer ac, mewn rhai achosion, ceisio croesi pontydd sydd wedi’u llosgi.

Rhagor o wybodaeth ac archebu

I gael manylion beth i’w ddisgwyl wrth fynd i berfformiad, ewch i’n gwefan. Cofiwch archebu bwrdd yn ein Caffi Bar os hoffech fachu rhywbeth i’w fwyta neu yfed ymlaen llaw! 

 

MWY...

CLWB COMEDI DRONES | 1&15 Hydref

ARTS SOCIETY CARDIFF | 14 Hydref

OKTOBERFEST | 22&23 Hydref

 

Llawrlwytho canllaw ffilm

Conversations