Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

 

Rydyn ni wedi gwneud newidiadau Wedi ei bostio ar 12 Hyd 2021

undefined

Rydyn ni wedi gwneud newidiadau er mwyn sicrhau bod eich ymweliad â ni yn haws ac yn fwy pleserus fyth!

Ni angen i chi fewngofnodi wrth y dderbynfa mwyach, ac ni fydd angen i ni gymryd eich manylion, felly bydd modd i chi symud yn rhydd drwy’r adeilad. Gofynnwn i chi gadw hygyrchedd a diogelwch mewn cof, felly peidiwch ag ymgynnull yn ein coridorau na mewn grwpiau. Oni bai eich bod wedi’ch eithrio, byddwn ni’n dal i ofyn i chi wisgo mwgwd wrth symud o gwmpas yr adeilad, yn y tai bach, yn ein dangosiadau ffilm, ein harddangosfeydd a’n perfformiadau theatr.

Os ydych chi’n ymweld â’n caffi bar, does dim angen archebu ymlaen llaw. Pan fyddwch chi’n cyrraedd, dewch i mewn a dewch o hyd i sedd wag. Yna gallwch archebu mewn dwy ffordd: dilyn y cyfarwyddiadau syml ar eich bwrdd gan ddefnyddio’r cod QR, neu archebu wrth gownter y caffi bar. Os byddwch chi’n archebu wrth y cownter, cofiwch y byddwn ni’n gofyn i chi am rif eich bwrdd, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael bwrdd yn gyntaf. Sut bynnag y byddwch chi’n gwneud eich archeb, bydd aelod o’n tîm yn dod â’ch bwyd a’ch diod at y bwrdd. Cofiwch nad ydyn ni’n cadw byrddau mwyach.

Er y bydd rhai o’n cyfyngiadau’n cael eu codi, rydyn ni am i chi wybod bod eich diogelwch a’ch cyfforddusrwydd yn dal i fod yn flaenoriaeth gennym. Bydd ein timau yn dal i ddilyn trefn lanhau fanwl, mae digonedd o lanweithydd dwylo ledled yr adeilad, a byddwn ni’n parhau i wisgo mygydau i’ch cadw chi mor ddiogel â phosib.

Diolch am weithio gyda ni i sicrhau bod modd i ni ddiogelu’r bobl fregus sy’n defnyddio ein hadeilad bob dydd, a chadw ein staff yn ddiogel fel bod modd i ni gynnig y gorau i chi o fyd celf, ffilm, perfformio, bwyd a diod.

Edrych ymlaen at eich gweld yn fuan!

Conversations