Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Codi ymwybyddiaeth o atal dweud drwy theatr gyfoes Wedi ei bostio ar 04 Medi 2019

Raising awareness of stammering through contemporary theatre

StammerMouth yw ffugenw Nye Russell-Thompson, gwneuthurwr theatr sydd wedi ennill gwobrau, sy'n ffurfio continwwm artistig newydd sbon yn cynnwys minimaliaeth lwyr a jôcs manteisgar hollol ofnadwy i godi ymwybyddiaeth o namau ar y lleferydd a materion iechyd meddwl cysylltiedig.

Ar ôl bod ar daith i safleoedd nodedig megis Theatr Lyric yn Belfast a Chanolfan Southbank yn Llundain, mae StammerMouth yn gweithio gyda'r British Council, Unlimited a Chymdeithas Atal Dweud Prydain, gan wthio i sicrhau bod atal dweud yn cael ei gydnabod fel anabledd.

Ymdriniaeth dywyll a doniol o'r dasg letchwith o fynegi, sy'n eich gwahodd chi i mewn i feddwl rhywun sydd ag atal dweud.

Mewn partneriaeth ag Unlimited, Cymdeithas Atal Dweud Prydain, a Phrifysgol Chichester.

Bydd Just A Few Words yn Chapter ar nos Wener 6 a nos Sadwrn 7 Medi, a bydd dehongliad Iaith Arwyddion Prydain yn y ddau berfformiad. Archebwch docynnau

Conversations