Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

 

Ail-agor: Uchafbwyntiau Tachwedd Wedi ei bostio ar 06 Tach 2020

undefined

Ni’n agor ar Ddydd Llun 9 Tachwedd

Mae gyda ni raglen lawn o weithgareddau a gallwn ni ddim aros i’ch croesawu chi ‘nol.

Os ydych chi wedi colli ein sinemau mae gyda ni ffilmiau gwych i’ch denu: Ffilmiau’r wythnos agoriadol yw  Mogul Mowgli, Rebecca, Saint Maud a Kajillionaire. Rydyn ni hefyd wrth ein bodd i ddod a Rocks, Shirley & mwy yn ddiweddarach yn y mis.  

Pam na biciwch chi mewn i’r Oriel  i weld From This World, To That Which is To Come gan Mel Brimfield, neu fwynhau’r Celf yn y Bar iasol a chyfareddol gan Fransisco Rodriguez dros baned a chacen.

Roedd yn wych gweld ein Caffi Bar mor brysur dros y cyfnod byr buon ni’n agored y mis diwethaf. Rydyn ni’n cymryd archebion byrddau rhag blaen arlein.

Os ydych chi’n bwriadu dod i’n gweld ni os gwelwch yn dda darllenwch y canllawiau i ymwelwyr  a’r wybodaeth am ail-agor.  Rydyn ni wedi creu rhai fideos byr i’ch helpu chi i ddeall y newidiadau sydd wedi digwydd. Gwyliwch ar gyfer  Sinema, Oriel, Caffi Bar a Llogi.

I’r rhai ohonoch sy’n methu dod i’n gweld ni mae gyda ni sawl digwyddiad rhithiol gwych gan gynnwys perfformiad  Unfamiliar at Home, Comedi gyda Robin Morgan a’r ffilm The Marion Stokes Project.

Diolch o galon am eich cefnogaeth barhaus ac rydyn ni’n edrych ‘mlaen i’ch gweld chi cyn bo hir!

 

BETH SYDD ‘MLAEN: UCHAFBWYNTIAU

FFILM

undefined

MOGUL MOWGLI (15) | 13 - 19 Tach

Ar ôl brwydr hir, mae Zed y rapiwr ar fin cyrraedd llwyddiant rhyngwladol, ond mae'n cael salwch sy'n ei orfodi i symud yn ôl at ei deulu ceidwadol sy'n dwyn i gof atgofion o orffennol y mae'n trafferthu i ddod i delerau ag e. Dyma ffilm rymus a gyd-sgriptiwyd gan Riz Ahmed – sydd hefyd yn cynnig perfformiad syfrdanol – sy'n edrych ar bwysigrwydd treftadaeth ddiwylliannol. Hefyd, rydyn ni'n dangos cerdd wedi'i hysgrifennu a'i pherfformio gan Riz Ahmed wedi'i chysegru i'r rhai rydyn ni'n eu colli a'r rhai rydyn ni wedi'u colli.  

Mwy o wybodaeth 7 Archebwch 

 

undefined

REBECCA (12A) | 9 - 12 Tach

Mae gwraig yn cyrraedd ystâd ei gŵr newydd, ac yn gorfod brwydro â chysgod ei wraig gyntaf.

Mwy o wybodaeth & Archebwch

 

undefined

SAINT MAUD (15) | 9 - 12 Nov

A nurse becomes dangerously obsessed with the soul of her new, eccentric patient.

Mwy o wybodaeth & Arcehbwch

 

undefined

 ROCKS (12A) | 13 - 19 Nov

Mae'r ffilm yn dilyn Rocks (Bukky Bakray) sydd yn ei harddegau ac sy'n poeni y bydd hi a'i brawd bach Emmanuel (D'angelou Osei Kissiedu) yn cael eu gwahanu pe bai rhywun yn canfod eu bod nhw'n byw ar eu pennau eu hunain. Gyda chymorth ei ffrindiau, mae hi'n osgoi'r awdurdodau ac yn ymdopi â dyddiau mwyaf diffiniol ei bywyd. Mae Rocks yn ffilm am orfoledd, gwytnwch ac ysbryd bywyd merch ifanc. 

Mwy o wybodaeth & Archebwch

 

Am ragor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl wrth ymweld â’r Sinemau, yn cynnwys archebu tocynnau, cliciwch yma

 

CELF

undefined

GALLERY: MEL BRIMFIELD

Yn edrych ar natur gymhleth a bregus y meddwl dynol drwy ddefnyddio sain, cerflunwaith a ffilm. 

Gwybodaeth

 

undefined

ART IN THE BAR: FRANCISCO RODRIGUEZ

Darluniau yn cynnwys sefyllfaoedd diddorol a chast o gymeriadau sinistr. 

Gwybodaeth

 

Am ragor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl wrth ymweld â’r Oriel cliciwch yma.

 

UCHAFBWYNTIAU’R RHAGLEN RITHIOL

undefined

PEERFFORMIAD: UNFAMILIAR AT HOME | 24 Tach

Yn ddiweddar fe wnaeth Victor a Yorgos gynlluniau mawr a dydyn nhw ddim yn gwybod a ydyn nhw’n barod ar eu cyfer. Un oedd creu perfformiad gyda’i gilydd a’r llall oedd cael babi....

Gwybodaeth & Archebwch

 

undefined

COMEDI: ROBIN MORGAN & CHYFEILLION | 19 Tach

Dyma’r bedwaredd sioe Stand-Yp Rhithiol gan Robin & Chyfeillion ac mae hon yn mynd i fod yn sioe a hanner! Yn cynnwys  Rachel Parris, Marcus Brigstocke & Priya Hall.

Gwybodaeth & Archebwch

 

undefined

FFILM: THE MARION STOKES PROJECT | Ar gael nawr

Roedd Marion Stokes yn actifydd radical tu hwnt o ddeallus ac wedi ymrwymo’n llwyr  i sichrau a diogelu’r gwirionedd – i’r fath raddau iddi recordio teledu Americanaidd am 24 awr y dydd am dros 30 mlynedd....

Gwybodaeth & Archebwch

 

BWYD & DIOD

undefined

Os hoffech fwyta neu yfed yn ein Caffi Bar bydd angen i chi archebu bwrdd. Os na allwch chi archebu arlein gallwch ffonio ar 02920 35 5664. Fe wnawn ein gorau i geisio cael bwrdd ar gyfer pobl sy'n cyrraedd yn ddirybudd, ond allwn ni ddim gwarantu hynny, felly rydyn ni'n argymell archebu o flaen llaw. Edrychwch ar y fwydlen newydd a bydd tecawê ar gael hefyd. 
 

Gwybodaeth & Archebu bwrdd

 


I’n helpu ni wrth i ni ail-agor a symud yn nes at ein penblwydd yn 50, os gwelwch yn dda ystyriwch gyfrannu ar easydonate.org/CHAPTER  neu i roi  £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth. 

Header image: Mel Brimfield: Ungeziefer (detail), part of From This From This World To That Which Is To Come

Conversations