Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

GALW AM GOREOGRAFFWYR, DAWNSWYR AC ARTISTIAID GWELEDOL Wedi ei bostio ar 29 Ebr 2022

SEEKING CHOREOGRAPHERS, DANCERS AND VISUAL ARTISTS

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru | Chapter

Laboratori 2022
Exploring collaborative creation

Dydd Llun 27 Mehefin i ddydd Gwener 8 Gorffennaf 2022

Grawndo ar yr erthygl hon.

Gan ddychwelyd am ei phedwaredd flwyddyn, mae Laboratori Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn gwahodd artistiaid coreograffig i archwilio a datblygu eu harfer greadigol, ac eleni am y tro cyntaf erioed, rydym hefyd yn galw am artistiaid gweledol annibynnol.

Yn 2022, mae'r rhaglen gyffrous yn croesawu partneriaeth gyda Chapter sy'n creu'r cyfle i archwilio ar y cyd, ymchwilio a chwarae rhwng artistiaid coreograffig a gweledol, gyda chefnogaeth ac arweiniad ffigyrau o'r sector dawns a chelfyddydau gweledol.

Bydd artistiaid yn cael pythefnos o amser taledig yn y stiwdio i archwilio syniadau gyda'i gilydd ar y cyd â chwmni o ddawnswyr. Bydd coreograffwyr ac artistiaid gweledol yn cael cynnig mentoriaeth ac arweiniad cefnogol yn ystod y cyfnod hwn.

Mae Laboratori yn creu man diogel, agored ar gyfer arloesi ac arbrofi i roi cynnig ar syniadau newydd, datblygu ymarfer a magu perthnasoedd creadigol newydd ar draws ffurfiau ar gelfyddyd.

Rydym yn galw am y coreograffwyr, yr artistiaid gweledol a'r dawnswyr canlynol:

Dau Artist Gweledol

Gwahoddir artistiaid gweledol wedi'u lleoli yng Nghymru ar unrhyw gam o'u gyrfa i wneud cais am Laboratori 2022 gan Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Chapter. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i dreulio pythefnos gyflogedig yn y stiwdio, i weithio ar y cyd â choreograffwyr a dawnswyr dan fentoriaeth tîm curadu Chapter. Mae'r cyfnod preswyl yn cynnig amser a lle i artistiaid archwilio posibiliadau cydweithredol, myfyrio ac ymestyn eu hymarfer annibynnol, a dysgu sgiliau newydd gan artistiaid yn gweithio ar ffurfiau eraill ar gelfyddyd.

Ffi Gynhwysol: £1,100 yn ychwanegol at gostau teithio a llety fel sy'n briodol

Dau Goreograffydd

Gwahoddir coreograffwyr o Gymru ar unrhyw gam o'u gyrfa i wneud cais am Laboratori 2022 gan Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Chapter. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i dreulio pythefnos gyflogedig yn y stiwdio dan fentoriaeth coreograffwyr profiadol iawn, i archwilio eu hymarfer artistig, ymchwilio i syniadau newydd a rhai sy’n bodoli eisoes a datblygu perthnasoedd creadigol ar draws ffurfiau ar gelfyddyd. Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda'r artistiaid Jo Fong a Sioned Huws fel mentoriaid coreograffig.

Bydd gan goreograffwyr y cyfle i naill ai cydweithio gydag artist gweledol neu weithio'n annibynnol. Bydd ffocws yr wythnos ar gydweithio, arbrofi a datblygu, ac er y bydd cyfle i rannu'ch gwaith gyda chyfoedion, nid oes pwysau i greu canlyniadau penodol.

Ffi Gynhwysol: £1,100 yn ychwanegol at gostau teithio a llety fel sy'n briodol.

Ddau Ddawnsiwr 

Fel rhan o'r rhaglen Laboratori, mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Chapter yn ceisio dawnswyr sydd wedi’u lleoli yng Nghymru a fydd yn cael cyfle i fod yn rhan o'r cwmni, gweithio gyda mentoriaid coreograffig, yn ogystal â chydweithio â choreograffwyr ac artistiaid gweledol Laboratori.

Bydd dawnswyr yn gweithio rhwng 10am-5.45pm gan gynnwys cymryd rhan mewn dosbarth corfforol dyddiol ac amser creadigol yn y stiwdio gyda choreograffwyr ac artistiaid gweledol Laboratori.

Ffi Gynhwysol: £1,022 yn ychwanegol at gostau teithio a llety fel sy'n briodol

Y Cais

Mae'r cyfnod ymgeisio yn agor dydd Gwener 29 Ebrill, ac yn cau am 9am dydd Gwener 20 Mai.

Ewch i wefan Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yma am ragor o wybodaeth a ffurflen gais.

Coreograffydd a Ddawnsiwr cysylltwch â kate@ndcwales.co.uk gydag unrhyw gwestiynau. Artist Gweledol cysylltwch â Hannah.Firth@chapter.org gydag unrhyw gwestiynau.

Rydym yn eich gwahodd i wneud cais am y swyddi uchod yn yr iaith sydd fwyaf addas i chi. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, rhywedd a hil.

Conversations