Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau Chapter. Mae ganddon ni lawer o ddigwyddiadau, ffilmiau, perfformiadau, ac arddangosfeydd ar eich cyfer chi yn ystod y misoedd nesaf. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael diweddariadau, newyddion a rhestriadau sioeau yn syth i’ch mewnflwch.

 

Ucafbwyntiau'r mis Medi Wedi ei bostio ar 31 Awst 2021

September highlights

Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi tymor newydd o berfformiadau BYW yn ein theatrau. Mae Victor Esses yn cyflwyno Where To Belong, sef stori hunangofiannol dyner am hunaniaeth, ac mae Sinfonia Cymru yn perfformio cerddoriaeth syfrdanol ac ysbrydoledig yn eu cyngerdd cyntaf ar ôl COVID, a byddwn ni hefyd yn ail-groesawu Clwb Comedi’r Drones.

Rydyn ni wedi comisiynu ffilm berfformiad ddiweddaraf Gold Maria Akanbi, sef A Prayer... An Interlude... A Meaningful Platitude, sydd ar gael i’w gwylio’n fyw ar-lein, ac rydyn ni’n cyflwyno i’r sgrin ddwy ffilm artist fer gan enillydd gwobr Artes Mundi 9, Carrie Mae Weems.

Dewch i weld ffilm gyffro ddwys Nuclear (#GwnaedyngNghymru) a sesiwn holi ac ateb gyda’r cyfarwyddwr Catherine Lindstrum. Mae ein tymor o gerddoriaeth yn parhau gyda’r ffilm gerdd fywiog ac anghonfensiynol Annette, a gwelwn Jennifer Hudson fel Aretha Fraklin yn Respect.

Gyda chyfyngiadau COVID yn llacio, rydyn ni am sicrhau bod ein safle’n parhau i fod yn lle diogel a chroesawgar i chi i gyd. Darllenwch y diweddaraf ganddon ni yma.

PERFFORMIADAU

undefined

Sinfonia Cymru: Enchant | Dydd Sul 12 Medi

Ymunwch â Sinfonia Cymru yn eu cyngerdd cyntaf ar ôl COVID! Noson o gerddoriaeth syfrdanol sydd wedi'i dylunio i hudo. Yn wasgaredig ond yn rymus, yn onest ond yn deimladwy; dyma gerddoriaeth sy'n cyfarch ac yn iacháu'r enaid.

Gwybodaeth ac Archebu

 

undefined

Common Wealth Theatre: RENT PARTY | 29 Medi – 2 Hydref* (off-site event)

*Gyda dehongliad Iaith Arwyddion Prydain

Wnaeth bod heb geiniog erioed edrych cystal! Dewch i’r parti hir-ddisgwyliedig - sioe drochol yn oes Llymder Prydain yr 21ain ganrif.

Gwybodaeth ac Archebu

 

undefined

Victor Esses: WHERE TO BELONG | Dydd Iau 23 Medi

Mae Victor Esses yn Iddew Libaneaidd, yn Frasiliad, ac yn hoyw. Mae Where To Belong yn stori hunangofiannol dyner a theimladwy am daith bywyd Victor – archwiliad o sut i ddod o hyd i gartref mewn byd cyfoethog a chymhleth o hunaniaethau.

“Something that will stay with you” ★★★★ Britishtheatre.com

Rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau

 

undefined

Everyman Theatre: BLUE STOCKINGS | 7-11 Medi

Mae Theatr Everyman yn falch o gyflwyno Blue Stockings, drama mawr ei chlod gan y sgriptiwr/cyfarwyddwr Jessica Swale, a berfformiwyd am y tro cyntaf yn 2013 yn The Globe.

Gwybodaeth ac Archebu

 

undefined

CLWB COMEDI'R DRONES | 3 & 17 Medi

Rydyn ni’n falch o groesawu Clwb Comedi’r Drones yn ôl! Bydd Clint Edwards, fel y gwelwyd yn 'Identity Crisis' gan Rob Brydon, yn cyflwyno digrifwyr mwyaf addawol y cyfnod.

Gwybodaeth ac Arcehbu

 

undefined

Steven Elliott: I'M YOUR MAN | 22-24 Medi

Steven Elliot a cherddorion sy’n perfformio caneuon enwocaf Leonard Cohen. Teyrnged addas i’r dyn, y bardd, a’r canwr a oedd yn ysbrydoliaeth i gymaint o bobl.

Gwybodaeth ac Archebu

 

CELFYDDYD

undefined

Gold Maria Akanbi: A PRAYER... AN INTERLUDE... A MEANIGFUL PLATITUDE | 18 & 19 Medi, 6pm

Mae A Prayer... An Interlude... A Meaningful Platitude yn archwilio cymhlethdodau teithio fel menyw Ddu. Gwylio’n fyw ar-lein

Rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau

 

undefined

Artes Mundi: FILM SCREENINGS: CARRIE MAE WEEMS | 5 Medi

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gael cyflwyno ddwy ffilm artist fer gan enillydd gwobr Artes Mundi 9, Carrie Mae Weems - Constructing History: A Requiem to Mark the Moment, 2008 & The Baptism, 2020.

Rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau

 

FFILM

Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi lansio ‘The Whole Story’, sef cyfres newydd o gyfweliadau, podlediadau a mwy i ddathlu ffilmiau gyda chysylltiadau â Chymru. Mae’n cynnwys cyfweliad unigryw gyda sgriptwyr a chyfarwyddwyr The Toll (sy’n cael ei dangos tan 2 Medi).

undefined

THE TOLL (15) | Tan 2 Medi

Ffilm gyffro dywyll a doniol sy’n dilyn gweithredwr tolldy unig, y mae ei fywyd yn y gorffennol yn prysur ddal i fyny ag e.

Gwybodaeth ac Arcehbu

 

undefined

NUCLEAR (15) + Sesiwn Holi ac Ateb | 10-16 Medi

Teenage Emma and her mother hide out in an isolated cottage in the shadow of a nuclear power station.

Gwybodaeth ac Archebu

 

undefined

ANNETTE (15) | 3-16 Medi

Mae dau berfformiwr yn cael plentyn sydd thynged eithriadol yn y ffilm gerdd gyffrous

Rhagor o wybodaeth ac arcebu tocynnau

 

undefined

RESPECT (12A) | 10-16 Medi

Mae Jennifer Hudson yn rhoi perfformiad anhygoel yn y stori wir ryfeddol yma am sut gwnaeth Aretha Franklin, Brenhines Canu Enaid, ddod o hyd i’w llais.

Rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau

I weld yr holl ffilmiau sy’n dangos nawr, cliciwch yma. I gael manylion beth i’w ddisgwyl wrth fynd i ddangosiad ffilm, ewch i’n gwefan.

 

undefined

Llawrlwytho canllaw ffilm 

Cefnogawch ni

 

Llun: (c) Alex Brenner, CASA Festival @ Southwark Playhouse - Victor Esses, Where To Belong

Llun Nuclear: Paula Harrowing

Conversations