Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Fflachdorf Ymbarél Singin' in the Rain Wedi ei bostio ar 08 Hyd 2019

Singin’ in the Rain Umbrella Flash Mob

Dan arweiniad Gemma Hillberg o gwmni Turnd Up Fitness a dawnswyr lleol, cynhelir Fflachdorf Singin' in the Rain Caerdydd yn Chapter fel rhan o dymor Sefydliad Ffilm Prydain ledled Prydain Sioeau Cerdd! Sioeau Gorau'r Sgrin.

Ddydd Sadwrn 19 Hydref am 2yp, bydd dwsinau o wirfoddolwyr Caerdydd yn dod at ei gilydd i Chapter i berfformio dawns gydag ymbareli i gân enwog Singin' in the Rain. Bydd y perfformiad yn cael ei ffilmio fel rhan o fideo hyrwyddo tymor Sefydliad Ffilm Prydain Sioeau Cerdd! a gynhelir o fis Hydref i fis Ionawr.

Mae Sefydliad Ffilm Prydain a'i bartneriaid, yn cynnwys Compass Presents a Chapter, yn gwahodd cymuned Caerdydd i gymryd rhan yn y fflachdorf ymbarél yma.

Ynghyd â chynnig profiad gwych i gyfranogwyr a gwylwyr, bydd fideo o Fflachdorf Ymbarél Singin' in the Rain Caerdydd yn cael ei ddefnyddio gyda ffilm o ddigwyddiadau tebyg ym Mryste a Manceinion i greu hysbyseb ffilm, a fydd yn cael ei arddangos mewn sinemâu ledled Prydain.

Mae Chapter am gael cymaint o bobl â phosib yn rhan o'r digwyddiad. Gall cyfranogwyr ddysgu'r ddawns drwy'r fideo. Os oes diddordeb gennych chi mewn cymryd rhan mewn moment fawr o ganu a dawnsio, mae'r holl fanylion a diweddariadau ynghylch Fflachdorf Ymbarél Caerdydd ar gael drwy'r digwyddiad Facebook.

Conversations