Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

SPIRIT OF NIMBA, sioe ddawns ffrwydrol newydd sbon Wedi ei bostio ar 15 Ebr 2022

undefined

Y fis Mai, rydyn ni'n cyflwyno SPIRIT OF NIMBA, sioe ddawns ffrwydrol newydd.

Daeth Idrissa Camara, o Guinea Konakry yng Ngorllewin Affrica, i Gaerdydd yn 2009 a sefydlu unig gwmni dawns Du proffesiynol Cymru, Ballet Nimba. Mae eu cynyrchiadau traddodiadol Affricanaidd, sydd wedi ennill gwobrau, wedi bod yn teithio ledled Cymru a’r tu hwnt ers bron i ddegawd.

SPIRIT OF NIMBA yw sioe ddawns ffrwydrol newydd Idrissa, sy’n stori lawen am oroesi’r cyfnod clo, ac mae’n sicr o godi’r galon!

Mae’r sioe ddawns dwymgalon yma, sy’n cyfuno traddodiadau dawns Affricanaidd gyda dawns stryd ddinesig, wedi’i grymuso gan drac sain byw gwreiddiol sy’n cyfuno ffidil, drymiau a llais gyda gwreiddiau Gorllewin Affrica a rhythmau ar y kora, bolom a drymiau djembe.

Cydweithiodd Idrissa gyda chwe dawnsiwr a cherddor ar gyfer y darn. Mae Tîm Nimba yn cynnwys y dawnswyr Eddie Amoateng Manu, Ofelia Balogun a Kim Noble a’r cerddorion Mark O’Connor, Lucy Rivers a Suntou Susso.

Wrth drafod y sioe, meddai Idrissa Camara: “Gofynnwch i’ch hunan, beth yw’r peth gwaetha all ddigwydd i ddawnsiwr proffesiynol? Pan oedd y pandemig yn ei anterth, a phan o’n i’n hollol ynysig, fe ges i haint ar fy nhraed a do’n i ddim yn gallu cerdded, heb sôn am ddawnsio, am fisoedd. Roedd y dyfodol yn edrych mor llwm ar adegau.

“Ond, achubodd lleisiau fy nghyndadau fi yn ystod diwrnodau tywyllaf y cyfnod clo. Yn eistedd gyda’r wawr ar lannau’r Taf, ces fy llenwi â nerth fy ngwreiddiau ac felly tynnodd ysbryd traddodiadol Nimba fi’n ôl o’r dibyn.

Y sioe yma yw fy ngalwad i bawb am bwysigrwydd dathlu llawenydd pur bod yn fyw!”

Mae SPIRIT OF NIMBA yn addas i bob oed, mae croeso i bawb!

Bydd y sioe yn Chapter o ddydd Iau 19 i ddydd Sadwrn 21 Mai.

Ar ddydd Sadwrn 21 Mai bydd perfformiad prynhawn ymlaciol yn addas i blant ac oedolion ar y sbectrwm awtistiaeth neu sydd ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, eu ffrindiau a’u gofalwyr.

I archebu tocynnau, cliciwch yma.

Llun: Dave Daggers Photography

Conversations