Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Bwyd Stryd yn Chapter (Gorffennaf 2019) Wedi ei bostio ar 17 Gorff 2019

Street Food Takeover at Chapter (July 2019)

Wrth i ni gau cegin Chapter ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol rhwng 21 a 23 Gorffennaf, byddwn yn croesawu dau gwmni bwyd stryd anhygoel i ddisodli ein bwydlen arferol.

Ddydd Sul 21 Gorffennaf, bydd Keralan Karavan yn parcio yn yr ardd i weini eu bwyd o Dde India. Mae Keralan Karavan yn ddewis poblogaidd, ac maen nhw newydd ennill Cymeradwyaeth Uchel Gwobrau Bwyd Cymru 2019.

Ddydd Llun 22 Gorffennaf a dydd Mawrth 23 Gorffennaf, bydd y Queen Pepiada yn cymryd eu lle o flaen ein hadeilad – cerbyd melyn bwyd stryd sy'n gweini bwyd gwreiddiol (a blasus iawn) o Venezuela. Bydd man eistedd yn yr awyr agored ar gael.

Bydd bwyd yn cael ei weini o ganol dydd bob dydd, tan i'r cyfan werthu.

Bydd Chapter yn parhau i weini diodydd yn y Caffi Bar yn ystod y cyfnod yma.

Bydd gwasanaeth bwyd arferol Chapter yn dychwelyd ddydd Mercher 24 Gorffennaf.

Conversations