Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

 

Bwyd Stryd yn Chapter (Gorffennaf 2019) Wedi ei bostio ar 17 Gor 2019

Street Food Takeover at Chapter (July 2019)

Wrth i ni gau cegin Chapter ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol rhwng 21 a 23 Gorffennaf, byddwn yn croesawu dau gwmni bwyd stryd anhygoel i ddisodli ein bwydlen arferol.

Ddydd Sul 21 Gorffennaf, bydd Keralan Karavan yn parcio yn yr ardd i weini eu bwyd o Dde India. Mae Keralan Karavan yn ddewis poblogaidd, ac maen nhw newydd ennill Cymeradwyaeth Uchel Gwobrau Bwyd Cymru 2019.

Ddydd Llun 22 Gorffennaf a dydd Mawrth 23 Gorffennaf, bydd y Queen Pepiada yn cymryd eu lle o flaen ein hadeilad – cerbyd melyn bwyd stryd sy'n gweini bwyd gwreiddiol (a blasus iawn) o Venezuela. Bydd man eistedd yn yr awyr agored ar gael.

Bydd bwyd yn cael ei weini o ganol dydd bob dydd, tan i'r cyfan werthu.

Bydd Chapter yn parhau i weini diodydd yn y Caffi Bar yn ystod y cyfnod yma.

Bydd gwasanaeth bwyd arferol Chapter yn dychwelyd ddydd Mercher 24 Gorffennaf.

Conversations