Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Mae Theatr Iolo yn dod â’i sioe theatr Gymraeg ddiweddaraf i blant i Chapter ym mis Mawrth Wedi ei bostio ar 02 Maw 2020

Theatr Iolo brings its latest Welsh-language theatre show for children to Chapter this March

Chwarae ydi’r union enghraifft o’r gwaith amrywiol mae Theatr Iolo yn ei gynhyrchu, ei gyflwyno a’i greu yng Nghymru, a daw ar ddechrau blwyddyn lawn gyntaf gwaith y Cyfarwyddwr Artistig Lee Lyford i’r cwmni.

A hithau’n dilyn taith un bachgen wrth iddo gael ei hyrddio’n annisgwyl o un byd i’r llall, mae Chwarae yn sioe llawn rhyfeddod sy’n trafod pwysigrwydd a hwyl chwarae. I gyfeiliant cerddoriaeth fyw, digon o symud, a chyfle i gyd-chwarae, bydd y cynhyrchiad Cymraeg hwn yn edrych ar sut y gall chwarae ein helpu i oresgyn heriau bywyd.  

Lee Lyford, Cyfarwyddwr Artistig: “Mae Chwarae yn annog plant a’u teuluoedd i gael hwyl gyda’i gilydd, i chwarae a chwilio’r byd gwych, a chymhleth weithiau, lle’r ydym yn byw.”  

Ar y cyd â’r artist Elgan Rhys a theuluoedd o Ogledd Cymru y datblygwyd Chwarae, sy’n chwilio pwysigrwydd chwarae ym mywydau plant ac oedolion fel ei gilydd ac yn dathlu cymhlethdodau’r sut, yr ymhle, y pam, y gyda phwy a’r beth sydd ynghlwm â chwarae yn ein byd bythol-brysur.  Ei amcan ydi annog plant i chwilio gwahanol ffyrdd o chwarae, ac at hynny dangos i oedolion bwysigrwydd chwarae ac ym mha fodd y mae chwarae dan arweiniad plant yn hanfodol i ddatblygiad a lles plentyn.  Yn rhan o’r perfformiad bydd yna gyfle hefyd yn ystod Chwarae i deuluoedd gymryd rhan mewn sesiwn chwarae gyda’i gilydd.

Ar daith i naw oedfan yn y gwanwyn, cyflwynir Chwarae ar y cyd â Pontio,

Mae Chwarae i blant pedair oed a throsodd a’u teuluoedd.

Mae perfformiadau yn Chapter ar 11 & 12 Mawrth. Mae tocynnau ar gael yn awr o’r swyddfa docynnau ar 029 2030 4400 ac ar lein.

Conversations