Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

 

Unfamiliar at Home yn dod i Chapter ddiwedd y mis Wedi ei bostio ar 13 Tach 2020

Unfamiliar at Home comes to Chapter this month

Rydyn ni'n falch iawn o gyflwyno perfformiad rhithiol o Unfamiliar at Home nos Fawrth 24 Tachwedd.

Mae Unfamiliar at Home, a gaiff ei berfformio'n fyw ar Zoom, yn teithio ar-lein gyda theatr ar draws gwledydd Prydain. 

Mae Unfamiliar at Home yn defnyddio'r tirlun digidol newydd i oresgyn rhwystrau traddodiadol wrth berfformio, wrth i Victor Esses a Yorgos Petrou rannu eu gwaith hunangofiannol o'u cartref, yn uniongyrchol i gartrefi'r gynulleidfa.

Mae'r cynhyrchiad clòs a theimladwy yma'n cyfuno technegau creu theatr a pherfformio Victor gyda chefndir Yorgos fel artist gweledol. Cywaith gan y ddau yw Unfamiliar, sy'n archwilio sut gallan nhw ehangu eu teulu.

Ynglŷn â'r perfformiad

Mae Victor ac Yorgos eisiau plant. Neu maen nhw'n credu eu bod. Efallai? Ydyn! Mae Unfamiliar yn defnyddio gwrthrychau cyfarwydd o'r tŷ a thestun cyffesol i chwarae gyda iaith a symudiad, wrth archwilio bywyd domestig.  Maen nhw'n rhannu pryd o fwyd wrth i sgwrs sydd wedi'i recordio ymlaen llaw drafod beth mae teulu'n ei olygu iddyn nhw, maen nhw'n gwrando ar gyfweliadau gydag aelodau o deuluoedd queer, ac maen nhw'n siarad am y cyngor am ddod yn rhieni na ofynnwyd amdano maen nhw wedi'i gael. Wrth i Yorgos a Victor archwilio eu hatgofion, eu pryderon a'u perthynas, mae'n nhw'n hawlio'r term 'teulu' yn ôl, ac yn meithrin eu hunain fel y modelau rôl na chawson nhw wrth dyfu i fyny.

Dyma berfformiad hyfryd o glòs, sy'n llawn hiwmor ysgafn ac eiliadau tyner; darn hunangofiannol syml yw Unfamiliar, yn trafod bod yn queer, bod eisiau plant ac, yn y pen draw, yr awydd dynol i adael gwaddol.

Meddai Victor Esses ac Yorgos Petrou:

“Mae Unfamiliar at Home yn ddatblygiad naturiol ar ein gwaith llwyfan, Unfamiliar. Aethon ni â'r domestig i'r gofod perfformio, nawr rydyn ni'n dod â'r perfformiad i'r domestig. Mae'n gyffrous gallu dod â'r gynulleidfa ar daith gyda ni yn ein cartref go iawn, i greu rhywbeth sydd mor gyfforddus i ni a'i droi yn rhywbeth rhyfedd ac anghyfarwydd. Mae'n ein galluogi ni i archwilio'r teimladau, y pethau na ddywedwyd, y bethau sy'n anodd eu cyfathrebu, sy'n bodoli ac yn llenwi ein cartref ar y daith yma wrth baratoi i ddod yn dadau. Mae'n teimlo fel adeg bwysig i drafod dewis, ac i rymuso ein hunain i gredu ein bod ni'n haeddiannol, yn enwedig ar adeg o argyfwng a brwydro."

Bydd y perfformiad yn dechrau am 7pm. Yn dilyn y perfformiad o awr, bydd sesiwn holi ac ateb 20 munud.

Bydd Disgrifiadau Sain a Chapsiynau ar gael.

Mae tocynnau'n dechrau ar £8, a gallwch eu harchebu ar-lein yma.

Datblygwyd Unfamiliar mewn preswylfeydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Battersea, The Pleasance, The Marlborough, Applecart Arts a Sefydliad Ffinnaidd Llundain. Fe'i dewiswyd gan gyfres The Works Brighton Dome, lle cafodd gefnogaeth ddramayddol. Ers hynny, mae wedi cael cyllid gan Gyngor Celfyddydau Lloegr ac Uchel Gomisiwn Cyprus (y Deyrnas Unedig) i'w ddatblygu yn berfformiad ar-lein.

Gwylio rhagflas

www.victoresses.com/unfamiliarathome

Conversations