Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Cerflun di-enw y saithdegau yn dychwelyd i Gaerdydd Wedi ei bostio ar 18 Medi 2019

Untitled sculpture to return to Cardiff after 47 years

Ar ôl bron i hanner can mlynedd, mae Cerflun Di-enw Garth Evans yn dychwelyd i Gaerdydd

Ym 1972, creodd Garth Evans gerflun graddfa fawr a osodwyd yn yr Aes yng nghanol dinas Caerdydd am gyfnod o chwe mis, fel rhan o brosiect Cerfluniau Dinesig Peter Stuyvesant lle gosodwyd 16 darn newydd o waith yng nghanol wyth dinas ledled Prydain. Ar ôl y prosiect, symudwyd y cerflun i Swydd Gaerlŷr, ac yno mae wedi cael ei esgeuluso a'i guddio rhag y cyhoedd ers hynny. Yn dilyn ymgyrch cyllido torfol lwyddiannus gyda chefnogaeth Art Happens gydag Art Fund, mae rhoddion hael y cyhoedd wedi'n galluogi ni i gynnal y gwaith adfer arbenigol yr oedd mawr ei angen arno. Mewn prosiect unigryw, byddwn nawr yn dychwelyd y gwaith i'w leoliad gwreiddiol am chwe mis, bron i hanner canrif ar ôl iddo gael ei weld am y tro cyntaf.

Bydd y cerflun yn cael ei osod yn yr Aes, Caerdydd, ac ar gael i'r cyhoedd ei weld o Medi tan Mawrth 2020.

Mwy o wybodaeth

undefined

undefined

undefined

undefined

Conversations