Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n agor! Digwyddiadau ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar. Mae manylion yr hyn dylech ei ddisgwyl ar gael yma. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch. 

 

 

Rydyn ni ar agor! Digwyddiadau... Wedi ei bostio ar 27 Mai 2021

DIOLCH YN FAWR i bawb ohonoch chi sydd wedi dod i’n gweld ni ers i ni ailagor ein drysau wythnos ddiwethaf. Mae wedi bod yn hyfryd eich gweld chi i gyd unwaith eto!

Agoron ni ein sinemâu gydag wythnos wych o ffilmiau ffantastig, gan gynnwys Nomadland a Sound of Metal, ac roedd yn wych gweld cymaint o ffanatics ffilm hapus mewn nifer o ddangosiadau lle gwerthon ni bob tocyn. Yn yr Oriel, ar ôl hir aros mae llawer ohonoch chi wedi gallu mwynhau arddangosfa Artes Mundi. Gallwch ddysgu am waith grymus Dineo Seshee Bopape cyn eich ymweliad yma

Gyda’r hanner tymor yn prysur agosáu, mae ganddon ni ddetholiad o weithgareddau hwyliog i gadw’r plant yn brysur, gan gynnwys cystadleuaeth greadigol anhygoel lle bydd dyluniad yr enillydd lwcus yn cael ei arddangos ar flaen ein hadeilad!

Yn ein sinemâu, dewch i weld Dream Horse, yn seiliedig ar y stori wir o Gymru am y ferch tu ôl i’r bar a fagodd geffyl rasio llwyddiannus, ac Ammonite, am y ffosilwraig Mary Anning (Kate Winslet) sy’n dod o hyd i gariad annisgwyl yng nghreigiau Lloegr yng nghyfnod y Rhaglywiaeth.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi’n fuan! I gael rhagor o wybodaeth cyn i chi ymweld, ewch i’n gwefan. Mae uchafbwyntiau ein rhaglen isod...

I BLANT: HWYL YR HANNER TYMOR

undefined

YN GALW POBL IFANC RHWNG 5 AC 16 OED | Dyddiad cau: 16 Gorffennaf       

Rydyn ni’n dathlu creadigrwydd plant a phobl ifanc gyda chyfle anhygoel. Gwahoddir pob plentyn rhwng 5 ac 16 oed i gyflwyno darn o waith celf ar y thema ‘Cardiau Post o’r Dyfodol’. Bydd y dyluniad buddugol yn cael ei arddangos ar flaen ein hadeilad ym mis Medi! 

Rhagor o wybodaeth & Gwneud Cais

 

undefined

PERFFORMIAD:

HOOF! | 28 Mai – 1 Mehefin

Rydyn ni wedi rhyddhau mwy o berfformiadau o HOOF! Yr hanner tymor yma, dewch â’ch teulu i weld sioe hudol awyr agored gan Theatr Iolo a Kitsch & Sync. “Llawn hwyl ac yn annisgwyl o ddwys” (The Stage).

Gwybodaeth ac Archebu

 

undefined

YN Y SINEMAU:

WOLFWALKERS (PG) | 28 Mai – 3 Mehefin

Mae merch o Loegr yn cwrdd â theulu o flaiddgerddwyr yn Iwerddon yn yr 17eg ganrif. Animeiddiad gweledol syfrdanol sy’n archwilio cyfeillgarwch a derbyn, ac sy'n cymysgu chwedlau go iawn a chwedlau gwerin hudol am hunaniaeth Wyddelig. 

Gwybodaeth ac Archebu

 

FFILM

undefined

DREAMHORSE | 4 – 17 Mehefin      

Mae dadl gyda phennaeth y gynghrair fetio leol yn ysbrydoli Jan, sy’n gweithio tu ôl i’r bar, i wynebu her newydd. Wrth ddod ynghyd gydag ymwelwyr rheolaidd y clwb, mae hi’n buddsoddi eu holl arian mewn breuddwyd amhosib – prynu ceffyl rasio. Mae’r ffilm yn seiliedig ar y ffilm ddogfen o 2015 am gynghrair Dream Alliance yng Nghefn Fforest, ac mae’n adrodd stori ddoniol, dwymgalon a theimladwy am ffydd a gwaith caled yn wyneb yr annhebygol. 

Rhagor o wybodaeth ac Arcebu tocynnau

 

undefined

AMMONITE | 28 Mai – 3 Mehefin

Mae'r ffosilwraig, Mary Anning, a Charlotte, menyw ifanc a anfonwyd i wella wrth y môr, yn datblygu perthynas ddwys gan newid llwybr bywyd y ddwy am byth. Mae'n creu stori gariad rymus a chlòs gyda pherfformiadau teimladwy ac agored.

Gwybodaeth ac Archebu

 

undefined

APPLES | 28 May – 3 Mehefin

Yng nghanol pandemig byd-eang sy’n achosi amnesia sydyn, mae Aris, dyn canol oed, yn dod yn rhan o raglen adfer sydd wedi’i chynllunio i helpu cleifion na chawsant eu hawlio i adeiladu hunaniaethau newydd.

Gwybodaeth ac Archebu

 

GWYLIO O'CH CARTREF

undefined

THE 8TH | Yn ffrydio nawr

Mae The 8th yn adrodd stori menywod Iwerddon a’u brwydr i wyrdroi un o’r gwaharddiadau mwyaf llym ar erthyliadau yn y byd. Ar ôl brwydr 35 mlynedd o hyd, mae’r ochr sydd o blaid dewis yn gwneud newid radicalaidd i’w tactegau er mwyn ceisio dod ag etholwyr sy’n hanesyddol geidwadol i’r ochr arall.

Rhagor o wybodaeth ac Archebu tocynnau

 

I weld yr holl ffilmiau sydd yn ein sinemâu neu sydd ar gael i’w gwylio gartref, cliciwch yma. I gael gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl wrth fynd i ddangosiad ffilm, ewch i’n gwefan.

 

YN YR ORIEL

undefined

ARTES MUNDI: DINEO SESHEE BOPAPE | Tan 5 Medi

Mae Seshee Bopape wedi cynhyrchu cyfres o weithiau newydd a throchol, ac mae ei gwaith yn cysylltu lleoliadau yn Affrica a’r Unol Daleithiau, fel Ghana, Afon James, Richmond a New Orleans. Mae clai a phridd o’r llefydd yma’n uno â chlai a phridd o Île de Gorée oddi ar arfordir Senegal yn Dakar — sy’n ddrwgenwog fel man gadael masnach gaethweision yr Iwerydd o Affrica — i greu Master Harmoniser, sef casgliad o dros 1,000 o arluniadau.

Rhagor o wybodaeth

 

Mae mynediad i’r Oriel am ddim, a does dim angen i chi archebu. I gael manylion beth i’w ddisgwyl pan fyddwch chi’n cyrraedd, cliciwch yma. 

 

Cefnogwch ni

 

Conversations