Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

 

Digwyddiadau: 21 Tachwedd - 3 Rhagfyr Wedi ei bostio ar 20 Tach 2020

Diolch i bawb sydd wedi ymweld â ni'n ddiweddar, mae wedi bod yn braf cael eich croesawu chi'n ôl! Roedden ni am roi gwybod i chi am y ffilmiau a'r digwyddiadau newydd a chyffrous sydd i ddod...

Yfory, ymunwch â ni i weld perfformiad awyr agored am ddim sy'n addas i'r teulu gan griw hynod Kitsch & Sync.

Nos Fawrth nesaf byddwn ni'n cynnal perfformiad hunangofiannol tyner Unfamiliar at Home yn fyw ar Zoom.

Yn ein sinemâu y penwythnos yma mae'r ddrama gyffro Shirley, y ffilm ddogfen deimladwy The Painter and the Thief, a'r ffilm gomedi dywyll Patrick. O ddydd Gwener nesaf ymlaen, byddwn ni'n cyflwyno Concrete Plans a wnaed yng Nghymru, Mank, sef ffilm nodwedd ddu a gwyn David Fincher, a'r animeiddiad hudolus Wolfwalkers.

Os na allwch chi ddod i'r sinema, mae Luxor a Looted ymhlith ein dangosiadau rhithiol newydd. Rydyn ni'n falch iawn o roi gwybod hefyd bod tocynnau nawr ar gael ar gyfer gŵyl Fractured Visions eleni, a fydd ar-lein.

Rydyn ni'n ymestyn cyfnod ein harddangosfeydd presennol tan fis Ionawr, felly mae digon o amser i weld gwaith aml-gyfrwng Mel Brimfield yn yr Oriel, neu baentiadau gan yr artist o Chile, Francisco Rodriguez, yn y Caffi Bar.

Os hoffech fwyta neu yfed gyda ni, gofynnwn i chi'n archebu bwrdd ymlaen llaw. I weld y wybodaeth ddiweddaraf am Fwyd a Diod, cliciwch yma.

 

DIGWYDDIADAU: UCHAFBWYNTIAU

PERFFORMIADAU

undefined

KITSCH & SYNC | Sad 21 Tach: 11am, 1pm & 2pm

Rydyn ni'n falch iawn fod criw hynod Kitsch & Sync yn ymuno â ni i droelli batynau er mwyn dathlu ailagoriad Chapter! Yfory, dewch i gwrdd â ni o flaen yr adeilad i weld perfformiadau byrion a ffraeth sy'n addas i'r teulu. Am ddim.

Rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau

 

undefined

UNFAMILIAR AT HOME | Mawrth 24 Tach, 7pm

Mae Unfamiliar at Home yn defnyddio'r tirlun digidol newydd i oresgyn rhwystrau traddodiadol wrth berfformio, wrth i Victor Esses a Yorgos Petrou rannu eu gwaith hunangofiannol o'u cartref, yn uniongyrchol i gartrefi'r gynulleidfa. Mae'r cynhyrchiad clòs a theimladwy yma'n cyfuno technegau creu theatr a pherfformio Victor gyda chefndir Yorgos fel artist gweledol. Cywaith gan y ddau yw Unfamiliar, sy'n archwilio sut gallan nhw ehangu eu teulu. Bydd Disgrifiadau Sain a Chapsiynau ar gael.

Rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau

 

FFILM

undefined

SHIRLEY (15) | 20 - 26 Tach

Mae'r awdur nofelau arswyd, Shirley Jackson, yn dod o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer ei llyfr nesaf ar ôl iddi hi a'i gŵr groesawu cwpwl ifanc i'w cartref.

Rhagor o wybodaeth ac archebu 

 

undefined

 PATRICK (18) | 21 - 26 Tach

Yn y ffilm gomedi dywyll yma, mae gwneuthurwr dodrefn a noethlymunwr yn galaru ac yn ceisio dod o hyd i forthwyl coll.

Rhagor o wybodaeth ac archebu 

 

undefined

CONCRETE PLANS (15) | 27 Tach - 3 Rhag

Yn uchelderau mynyddoedd Cymru, mae tensiynau'n cynyddu wrth i weithwyr fynd ati i adfer hen dŷ fferm anniben.. Dyma ffilm nodwedd gyntaf y Sgriptiwr/Cyfarwyddwr Will Jewell, ac mae'n giplun dirdynnol o'r Brydain gyfoes, sy'n troelli tuag at anterth dinistriol. Ariannwyd y ffilm gan Ffilm Cymru, gyda'r actor o Gymru, Steve Speirs, yn serennu.

Rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau

 

undefined

MANK (12A) | 27 Tach - 3 Rhag

Dyma gipolwg steilus ar Hollywood y tridegau, wedi'i ailwerthuso drwy ffraethineb miniog Herman J. Mankiewicz wrth iddo orffen drama Citizen Kane ar ras.

Gwybodaeth ac archebu 

 

undefined

 WOLFWALKERS (PG) | 27 Tach - 2 Rhag

Stori sy'n archwilio cyfeillgarwch a derbyn yw Wolfwalkers, a gynhyrchwyd gan Cartoon Saloon. Animeiddiad gweledol syfrdanol, sy'n cymysgu chwedlau go iawn a hudol am hunaniaeth Wyddelig. 

Gwybodaeth ac archebu 

 

O ADRE: DANGOSIADAU RHITHIOL

undefined

LUXOR | Ar gael nawr

Pan mae gweithiwr cymorth o Brydain, Hana, yn dychwelyd i ddinas hynafol Luxor, mae'n dod ar draws Sultan, archaeolegydd dawnus a chyn-gariad iddi. Wrth iddi ymlwybro, wedi'i hanesmwytho gan y lle cyfarwydd, mae'n cael trafferth cysoni dewisiadau'r gorffennol gydag ansicrwydd y presennol.

Gwylio

 

undefined

LOOTED | Ar gael nawr

Mae Rob wrth ei fodd yn gyrru a dwyn ceir, yn byw ei fywyd gan-milltir-yr-awr yn y dref borthladd dlawd y mae'n ei galw'n gartref. Mae'n rhannu tŷ gyda'i dad sy'n marw, ac sy'n meddwl ei fod allan yn chwilio am waith. Mae Rob yn llwyddo i gadw ei ddau fyd ar wahân, tan i'w ffrind gorau Leo ei gyflwyno i joben fawr a mwy peryglus, sy'n mynd yn o chwith yn llwyr...

Gwylio

 

NEWYDDION

undefined

OWAIN MCGILVARY SELECTED FOR ARTIST COMMISSION

Yn dilyn galwad agored am geisiadau, rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi comisiynu Owain McGilvary i greu gwaith newydd mewn ymateb i arddangosfa Mel Brimfield, 'From This World, To That Which Is To Come'. Fe'i dewiswyd o blith 50 o geisiadau gan ymarferwyr yng Nghymru a oedd yn gweithio ar draws pob ffurf ar gelfyddyd, a bydd Owain yn treulio'r ddeufis nesaf yn datblygu darn newydd sy'n cyffwrdd â rhai o themâu allweddol yr arddangosfa.

Darllen mwy

 


I'n helpu ni ers i ni ailagor, ac wrth i ni agosáu at ein hanner can mlwyddiant, os gwelwch yn dda ystyriwch gyfrannu ar easydonate.org/CHAPTER  neu i roi  £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth. 

Conversations