Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Gŵyl Ffilmiau Wilderland yn arddangos straeon bywyd gwyllt anhygoel o bob cwr o'r byd Wedi ei bostio ar 03 Hyd 2019

Wilderland Film Festival showcases incredible wildlife stories from around the world

Mae Chapter yn falch iawn o gael arddangos Gŵyl Ffilmiau Wilderland. Bydd Wilderland yn taflu goleuni ar straeon anhygoel fydd yn peri i chi feddwl o fyd natur - wedi'u ffilmio gan wledd o wneuthurwyr ffilmiau rhyngwladol. 

Ffrwyth dychymyg Dan O'Neill ac Isaac Rice yw Gŵyl Ffilmiau Wilderland, dau swolegydd a gwneuthurwr ffilmiau, a recriwtiodd rai o'r gwneuthurwyr ffilmiau bywyd gwyllt uchaf eu clod i dorri rhestr o dros hanner cant o ffilmiau byrion yn rhestr fer o naw ffilm ddethol, a fydd yn cael eu harddangos yn ystod y daith. Mae'r beirniaid, sy'n cynnwys Doug Allan, dyn camera llwyddiannus (The Blue Planet, Planet Earth, Frozen Planet), Stephen Moss, naturiaethwr ac awdur (Britain's Big Wildlife Revival, Springwatch), a Louise Heren, cynhyrchydd/cyfarwyddwr (Big Cat Diaries), wedi dewis ffilmiau a fydd yn mynd â chynulleidfaoedd ar daith drwy fywyd gwyllt mwyaf enigmatig y byd; o ffilm sy'n archwilio sut mae cymunedau bywiog yr Himalayas a'r Llewpard Eira yn cyd-fyw, i boblogaeth yr Orangwtan yn Borneo sy'n diflannu, i effaith llygredd sŵn yn ein moroedd ar y morfil cefngrwm mawreddog, a llawer mwy.

Mae Wilderland yn dod â'r ffilmiau yma at gynulleidfaoedd mewn theatrau ledled Prydain am y tro cyntaf erioed, gan gynnwys Chapter – yr unig leoliad yng Nghymru a fydd yn arddangos yr ŵyl ar hyn o bryd.

Meddai Dan O’Neill ac Isaac Rice "Mae Wilderland yn llwyfan ar gyfer yr oes newydd o wneuthurwyr ffilmiau bywyd gwyllt annibynnol. Bydd yn ysbrydoli pawb i feddwl mwy am y byd naturiol yn ein bywydau bob dydd. Ethos Wilderland yw y gall unrhyw un fod yn gadwraethwr, ac mae gan bawb ran i'w chwarae yn nyfodol ein planed."

Bydd gan gynulleidfaoedd gyfle hefyd i gefnogi'r ymdrech i achub rhai o'r rhywogaethau sydd mewn mwyaf o berygl ar y blaned. Ym mhob sioe bydd y gynulleidfa'n cael ei gwahodd i bleidleisio dros un o bum rhywogaeth mewn perygl a nodwyd gan Bleidlais Wilderland. Bydd y pleidleisiau'n cael eu cyfri bob nos, ac ar ddiwedd y daith, bydd tîm Wilderland yn dechrau ar daith i greu ffilm am y rhywogaeth a gafodd y mwyaf o bleidleisiau, gan godi ymwybyddiaeth o'i chyflwr ac annog cefnogaeth i elusennau llawr gwlad sy'n gweithio i'w cynorthwyo. Bydd y ffilm ganlyniadol yn cael ei harddangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilmiau Wilderland flwyddyn nesaf, ac yn cael ei hariannu gan ganran o elw'r ŵyl. 

Dangosir Gŵyl Ffilmiau Wilderland yn Chapter ddydd Iau 10 Hydref 2019. Rhagor o wybodaeth a thocynnau

 

Conversations