Camera Gwenyn

Ymunwch yn y cyffro - gwyliwch ein gwenyn! Mae gennym ddau gwch gwenyn yn Chapter, yng ngardd y staff yng nghefn yr adeilad. Maen nhw'n rhan o'n partneriaeth â Gerddi Cymunedol Treganna ac yn cael eu tendio gan Roger ein Garddwr Cymunedol, gyda chymorth Pete o Nature's Little Helpers. Maent yn wenyn hapus iawn ac yn cynhyrchu llawer o fêl blasus.

Bydd Camera Gwenyn yn weithredol drwy gydol misoedd yr haf pan fydd y gwenyn fwyaf gweithgar ac yn helpu i beillio'r llysiau hyfryd yn ein gardd gymunedol.

Rydych chi'n gwylio llif byw o wenyn Chapter. Mae'r Camera Gwenyn yn dangos platfform glanio'r cwch gwenyn felly ar ddiwrnodau heulog, fe ddylai fod yna ddigon o gyffro a gwenyn yn mynd a dod. Bydd yna ddelweddau ardderchog hefyd pan agorwn ni'r cwch gwenyn, er mwyn gwneud yn siŵr bod y gwenyn yn iawn a bod y fframiau'n cael eu llenwi â mêl.

Dim llif byw? Dewch yn ôl cyn hir. Bydd y Camera Gwenyn yn weithredol o ganol mis Mehefin. 

Related

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×