Caffi Sïo - Caffi Diwylliant Chapter ym Mae Caerdydd

Posted on: 22 May 2017

Mae Chapter yn falch iawn o allu estyn ei frand ar hyd Caerdydd wrth agor Caffi Sïo - Caffi Diwylliant Chapter ym Mae Caerdydd.

Yn un o leoliadau celfyddydol mwyaf blaenllaw Cymru, mae Chapter mor enwog am ei gaffi ag y mae am ei ddiwylliant. Bydd y caffi bar newydd yn adeilad Crefft yn y Bae yn cyflwyno'r bwyd a'r diodydd gorau i gynulleidfa ehangach mewn awyrgylch unigryw. Yn ogystal â chynnyrch lleol o safon, coffi ardderchog a bwyd i fodloni pob archwaeth, bydd Caffi Sïo yn cynnig detholiad yn llawn o ragoriaeth ac arbenigedd Cymreig yng nghanol Bae Caerdydd, yn ogystal â blas o raglen artistig unigryw y ganolfan.

Dywedodd Cyfarwyddwr Chapter, Andy Eagle,

"Y fenter newydd gyffrous hon yw'r gyntaf i fynd y tu hwnt i'n canolfan yn Nhreganna. Ond nid hon fydd yr olaf, gobeithio, wrth i elusen Chapter geisio creu ei hincwm ei hun ar adeg pan fo buddsoddiad cyhoeddus yn cael ei leihau. Ein nod yw ehangu ein darpariaeth o fwyd a diod o safon. Bydd holl elw'r fenter yn cael ei ail-fuddsoddi yn ein rhaglen gelfyddydol amrywiol ac yn ategu cefnogaeth Chapter i ddatblygiad artistiaid. Rydym yn gobeithio y bydd y cyhoedd yn y Bae yn hoff iawn o'r caffi ac yn gwerthfawrogi'r ffaith hefyd y bydd yr arian a warian nhw yn gyfraniad uniongyrchol i fyd y celfyddydau, i artistiaid ac i sîn ffyniannus Caerdydd."

Mae 'Sïo', sy'n cyfeirio at sŵn sisial gwenyn, yn enw addas ar gyfer y lleoliad newydd hwn. Mae cynulleidfaoedd, artistiaid a'r 800,000 o ymwelwyr blynyddol yn sylwi bob amser ar y teimlad byw a bywiol sydd yn yr adeilad, ddydd a nos, amser brecwast neu gyda'r hwyr; mae'r lle yn llawn bwrlwm cwch gwenyn. Yn ddiwylliannol ac o safbwynt bwyd a diod, mae Chapter yn ffynnu o ganlyniad i'w egni a'i ddarpariaeth ardderchog – ac mae'n falch iawn o'i wreiddiau Cymreig.

Er bod y Bae yn ardal o bwys i fwydgarwyr yr ardal, Caffi Sïo fydd yr unig le bwyta annibynnol ymhlith yr holl gystadleuwyr. Bydd hefyd yn cynnig 'byrbrydau diwylliannol' - amrywiaeth o'r cyhoeddiadau celfyddydol mwyaf blaenllaw, ym meysydd ffotograffiaeth, pensaernïaeth, celfyddyd gyfoes a mwy. Bydd hefyd yn cyflwyno perfformiadau byw ar raddfa fach.

A lle i ryw ddeugain o giniawyr, bydd y lleoliad yn parhau'n driw i wreiddiau Chapter - caffi artisan mewn amgylchfyd cyfoes. Bydd hefyd yn cynnig gwasanaethau arlwyo allanol a bwyd a diod i'w cymryd adre' gyda chi. Bydd carwyr diwylliant yn gallu mwynhau rhai o brydau ‘brunch’ a chinio mwyaf eiconig Chapter ac, ar y cyd â'r fwydlen à la carte, bydd yna fwydlen 'cinio cyflym' - perffaith i'r rheiny sy'n gweithio i amserlen dynn yn y Bae.

Bydd y caffi newydd yn weithredol yn adeilad Crefft yn y Bae, tua phen deheuol Rhodfa Lloyd George, Bae Caerdydd. Mae tîm Chapter wrthi ar hyn o bryd yn gwneud y trefniadau olaf yn y bwyty er mwyn sicrhau bod iddo bryd a gwedd unigryw. Mae Bae Caerdydd yn prysur droi'n ganolbwynt diwylliannol - pwerdy ar gyfer y cyfryngau a'r diwydiannau creadigol. Mae dau o sefydliadau celfyddydol mwyaf blaenllaw Cymru yno, o fewn tafliad carreg i'w gilydd. 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×