Chapter yn dathulu’r Nadolig gyda rhaglen llawn theatr, ffilmiau a digwyddiadau

Posted on: 10 Nov 2017

Mae Nadolig yn Chapter yn golygu rhaglen llawn dop o theatr, ffilmiau a digwyddiadau yn ystod yr ŵyl.

Yng nghalon rhaglen Nadolig Chapter blwyddyn yma mae cynhyrchiad newydd theatr gerddorol o ddychan brathog Charles Dickens, The Chimes, sydd wedi ei ysgrifennu gan David Wills a’i gyfansoddi gan Conor Linehan, a wedi’i gynhyrchu a’i gyfarwyddo gan Judith Roberth mewn partneriaeth â Chapter. Mae The Chimes yn cyfuno actorion proffesiynol gyda cast ensemble o’r gymuned digartref yng Nghaerdydd a Llundain, ac fe fydd yn cael ei lwyfannu mewn safle benodol yn Eglwys Saint Ioan, Treganna ( 7-16 Rhagfyr) ac Eglwys Saint Ioan yn Waterloo, Llundain (19 – 30 Rhagfyr).

Mae Dirty Protest yn dychwelyd i Chapter gyda Cut and Run, drama newydd gan Branwen Davies (20-23 Rhagfyr).  A’r gwahoddiad i fynd adre’ ar gyfer y Nadolig heb ei ateb, mae Caitlin yn gwneud yr hyn y mae hi’n ei wneud orau, sef ffoi filiwn o filltiroedd i’r cyfeiriad arall. Mae tinsel, twristiaid o Decsas a thicio’r cloc biolegol yn sicrhau y bydd hwn yn Nadolig i’w gofio!

I gynulleidfaoedd ifanc a’u teuluoedd, mae Theatr Likely Story yn addasu’r stori Norwyaidd glasurol yn eu ffordd unigryw,  The Giant Who Had No Heart in His Body (20-23 Rhagfyr).

Yn ogystal â pherfformiadau byw, byddwn yn dangos detholiad gwych o ffilmiau, yn cynnwys It’s A Wonderful Life, White Christmas, Muppets Christmas Carol, Gremlins (+ sesiwn holi ac ateb gyda’r actor Zach Galligan ar y 6 Rhagfyr) a dwy ffilm gan y  Clwb Ffilmiau Gwael, The Christmas Candle a Black Christmas.

Fe fydd Chapter hefyd yn cynnal rhagor o ddiwgyddiadau tymhorol. Bydd y Ffair Nadolig Oh So Crafty ar yr 2 a 3 Rhagfyr yn llawn gemwaith, tecstiliau, serameg a digonedd o gynyrch unigryw a mae’n gaddo bod y man perffaith i chi archebu anrhegion Nadolig. Mae’r . Mae’r  Ŵyl Fwyd ar 10 Rhagfyr yn amser perffaith i gael cyflenwad o siocledi hyfryd, cawsiau blasus a chigoedd anhygoel a bydd gweithgareddau a gweithdai teuluol yn digwydd yn y Groto Gwyrdd. Fe fydd y siop yn gwerthu ystad eang o anrhegion, talebau anrheg a chardiau wedi eu dylunio gan artistiaid lleol – perffaith ar gyfer anrhegion funud olaf! Fe fydd caffi Chapter  yn gwerthu prydau arbennig Nadoligaidd drwy gydol yr ŵyl, gyda bwydlen 2 gwrs ar gael o Dachwedd 24. 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×