Elin Wyn, Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Chapter, yn ennill Gwobr nodedig i Gyfarwyddwr

Posted on: 23 May 2016

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi bod Elin Wyn, Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Chapter, wedi derbyn Gwobr y Cyfarwyddwr Gorau gyda Menter Gymdeithasol neu Elusen yng ngwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn Cymru 2016 Sefydliad Cyfarwyddwr Cymru, a gynhaliwyd yn SSE SWALEC Caerdydd ar ddydd Gwener 20 Mai.

Penodwyd Elin yn Gadeirydd Bwrdd Chapter ym mis Hydref 2015 ar ôl ymuno â'r Bwrdd yn 2007. Cafodd ei geni a'i magu yng Nghaerdydd ac mae hi wedi mwynhau mynychu Chapter ers dechrau'r 1980au. Bu'n edmygydd o waith y ganolfan erioed.

Maes arbenigedd Elin yw'r cyfryngau, newyddiaduraeth a chyfathrebu a gweithiodd gyda'r BBC, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Mae hi hefyd yn cefnogi nifer o sefydliadau â hyfforddiant cyfryngol a newyddiadurol a hynny drwy gyfrwng ei chwmni ymgynghori ei hun, a sefydlwyd 10 mlynedd yn ôl. Mae Elin yn ddarlithydd bellach hefyd mewn busnes, arwain a rheoli gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn gweithio ym Mhrifysgol De Cymru a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Gweithiodd yn galed dros y naw mlynedd diwethaf i sicrhau datblygiad Chapter fel canolfan ddwyieithog ac i sicrhau ein bod yn cynnig rhaglen o gynyrchiadau Cymraeg a mwy o weithgareddau Cymraeg ledled y ganolfan. Ers ei phenodiad yn Gadeirydd Bwrdd Chapter, mae Elin wedi bod yn awyddus hefyd i ddatblygu'r strategaeth addysg ac i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o ddefnyddio sgiliau ein staff a rhannu arferion gwaith da ledled Cymru.

Ymunwch â ni, os gwelwch yn dda, wrth i ni i longyfarch Elin!

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×